Stewardesă Blue Air, sclav la înălțime! Țeapă la concedii, diurne neplătite

O fostă angajată a Blue Air a acționat în instanță compania aeriană pentru a-și primi drepturile salariale. Isabela Giorgiana Zaharia s-a angajat în anul 2014 la Blue Air ca și însoțitoare de zbor. A avansat rapid la funcția de șef cabină însoțitor de zbor și mai apoi șef de bază al departamentului de însoțitori de zbor în mai multe locații din țară. În vara lui 2018 își încetează relațiile contractuale cu compania pentru ca trei luni mai târziu să demareze o acțiune în instanță împotriva fostului angajator.

Potrivit documentelor aflate la dosarul cauzei, Isabela Zaharia solicită judecătorilor să oblige compania Blue Air să-i achite ”sporurile salariale prevăzute de art 17, 42 și 45 din legea 223/2007 statutul personalului aeronautic civil, indemnizațiile orare de zbor și indemnizațiile orare de serviciu,  contravaloarea diurnei stabilite prin actele adiționale la contractul de muncă.”

Zaharia reclamă faptul că salariului de încadrare stabilit prin contractul de muncă nu i-au fost aplicate sporurile specifice activității de zbor, datorate condițiilor speciale de muncă existente în mediul aerian, suprasolicitării psihice, stresului, zgomotului intens și de lungă durată, pericolului, nocivităților, radiațiilor și radiațiilor cosmice, substanțelor chimice toxice, accelerațiilor și vibrațiilor așa cum prevede legislația specifică. Totodată, compania aeriană era obligată să asigure un concediu de odihnă suplimentar plătit, cu durata de 12 zile anual, necesar refacerii capacității de zbor și pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, într-o stațiune balneoclimaterică de tratament, asigurat de angajator, și o alimentație de întărire și protecție a organismului la nivelul de 5500 de calorii/zi. Întrucât nu i-au fost acordate aceste beneficii, Isabela Zaharia solicită echivalarea acestora în bani și plata lor pentru toată perioada cât a fost angajata Blue Air. Deși fosta angajată nu a avansat o sumă finală în privința acestor pretenții, potrivit unor documente depuse la dosar, în cazuri similare angajați ai companiei au obținut sume cifrate în jurul de 50.000 de lei.

Avocații Blue Air recunosc abuzurile

Avocații Blue Air au depus o la Tribunalul Iași o întâmpinare de cascadorii râsului. După ce au solicitat instanței să respingă acțiunea întrucât cererea fostei angajate este nefondată și neîntemeiată, apărătorii companiei au recunoscut rând pe rând aproape toate capetele de acuzare.

”În ceea ce privește solicitarea privind concediul anual de odihnă neefectuat, menționăm că subscrisa va achita reclamantei sumele corespunzătoare. … potrivit documentelor companiei, zilele de cocediu lucrat sunt 12 pe an întreg lucrat, respectiv 52 de zile raportat la întreaga prioadă, societatea urmând să achite reclamantei sumele corespunzătoare.” Curat nefondat!

Iar explicațiile de noaptea minții continuă.

”Sporurile specifice prevăzute de legislația specială se acordă diferențiat și se negociază cu fiecare angajat în parte. Reclamanta nu și-a negociat aceste beneficii. Ele nu pot fi acordate avându-se în vedere grilele altor companii private sau ale instituțiilor bugetare. La nivelul companiei nu există un contract colectiv de muncă, iar legislația de specialitate nu prevede valorile pentru acele sporuri. Prin urmare, având în vedere aceste aspecte, aceste sporuri nu s-au acordat. Totodată, reclamanta susține că alimentația de întărire nu a fost asigurată. Alimentația susmenționată se consumă efectiv de către salariat și evident, nu se poate acorda retroactiv, dat fiind faptul că se acordă în natură, solicitarea reclamantei fiind mai degrabă o constatare a stării de fapt.”

Beneficiile din contract nu au fost acordate

Avocata Gabriela Jucan, care o reprezintă pe fosta stewardesă a Blue Air, le-a solicitat judecătorilor să constate că din poziția procesuală adoptată de companie rezultă recunoașterea indirectă a neîndeplinirii obligațiilor legale ce le reveneau. Blue Air își învocă propria culpă în nerespectarea contractului și a legislației pentru a evita plata sporurilor,a diurnelor și a celorlalte beneficii pe care trebuiau să le acorde angajaților. Conform statelor de plată, Zaharia a încasat pe perioada cât a fost angajata Blue Air doar salariul de bază într-un cuantum cuprins între 1.900 lei și 2.115 lei, iar în unele perioade și o indemnizație de funcție de 1.236 de lei. Prin documentele depuse la dosarul cauzei, Blue Air nu a putut face dovada acordării niciunuia din beneficiile invocate de Isabela Zaharia.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here