Scandal de 3 milioane de euro. Magnatul Canschi, trântit de un primar din județ

Primăria comunei Trifești a dat în judecată firma Geprocon SA, solicitând să i se achite unele despăgubiri datorită faptului că firma lui Canschi nu ar fi respectat contractul și proiectul privind realizarea rețelei de apă și canalizare din comună @ Primăria comunei Trifești susține că, din cauza neconformității lucrărilor realizate a fost amendată de Garda de Mediu cu 50.000 lei @ Cu toate acestea firma lui Canschi a câștigat procesul atât la Tribunal pe fond cât și în recurs la Curtea de Apel Iași

Război pe un contract de 3 milioane euro între Primăria comunei Trifești și firma Geprocon SA patronată de cunoscutul afacerist Giani Canschi.  Astfel, această primărie condusă de Alexandru Ivănucă a dat în judecată firma Geprocon SA solicitând unele despăgubiri pentru faptul că nu ar fi respectat contractul și proiectul pentru realizarea rețelei de apă și canalizare în comună. Mai mult decât atât Primăria Trifești a arătat că a fost amendată de Garda de Mediu pentru faptul că rețeaua de apă și canalizare nu corespunde prevederilor legale, arătând că s-a ajuns în această situație deoarece firma Geprocon a schimbat proiectul. Mai mult, primăria a dat în judecată și firma care a asigurat dirigenția de șantier respectiv S.C. Medos Construct &Consulting  SRL pentru faptul că de asemenea nu și-a respectat contractul adică nu a avut grijă ca firma Geprocon să respecte contractul.

Un contract semnat în urmă cu 10 ani

Pentru realizarea rețelei de apă și canalizare în comună, Primăria Trifești și Geprocon SA au încheiat contractul de lucrări nr.567/06.08.2009, având o durată de execuție a lucrărilor de 28 de luni, cu o valoare de12.417.600 lei. De asemenea, la data de 08.01.2010, între Primăria Trifești și

SC Medos Construct &Consulting  SRL a fost încheiat contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier nr.93. Prin acest contract Medos Construct &Consulting  SRL se obliga să verifice realizarea corecta a execuției lucrărilor de construcție.

Au modificat proiectul

Primăria Trifești a susținut în acțiunea deschisă la Tribunal că nici una din cele două firme nu și-a respectat obligațiile asumate, motiv pentru care Primăria Trifești a fost sancționată contravențional, de către Garda Națională de Mediu, cu amendă în cuantum de 50.000 lei. Mai mult, din aceleași motive Apa Vital a refuzat să recepționeze rețeaua de apă și canalizare din Trifești în vederea exploatării. „Reclamanta arată că, ulterior obținerii avizelor și demarării lucrărilor, executantul SC Geprocon SA a schimbat soluția propusă, fără înștiințarea achizitorului, și a realizat altă lucrare, ce nu respectă parametrii legali și nu este recepționată nici la acest moment de operatorul regional. Deși au fost trimise adrese pârâtei pentru remedierea tuturor lucrărilor care prezintă deficiențe, S.C. Geprocon S.A. nu a executat lucrările necesare aducerii obiectivului în starea de preluare, ceea ce a dus, în final, la amendarea reclamantei pentru nenotificarea autorității competente pentru protecția mediului cu privire la modificările condițiilor care au stat la baza emiterii acordului de mediu nr.03/13.05.2010 și a avizului de gospodărire a apelor nr.323/11.2009”, au reținut judecătorii.

Primăria Trifești a cerut daune interese-moratorii (cu dobânzi) de la Geprocon în valoare de 181.710 lei iar de la Medos Construct &Consulting  SRL a solicitat de asemenea daune în sumă de 125.278 lei.

Probleme la epurare

Problemele invocate de Apa Vital, Primăria Trifești și Garda de Mediu sunt legate de calitatea epurării apelor uzate. Adică, procesul de epurare nu corespunde standardelor de mediu iar acest lucru s-ar întâmpla din cauza faptului că SC Geprocon SA ar fi schimbat proiectul. „Tribunalul observă că reclamanta invocă faptul că, după numeroase încercări de aducere la forma inițială a din proiect, lucrarea nu respectă parametrii legali pentru punerea în funcțiune a sistemului de canalizare și a stației de epurare, susținând că de la data de 19.11.2015 încearcă, fără succes, să pună în funcțiune sistemul de canalizare și stație de epurare”, au mai constatat judecătorii.

Canschi a  câștigat cu documentele primăriei

Cu toate acestea, firma lui Canschi și dirigintele de șantier au câștigat procesul cu ajutorul documentelor emise de Primăria Trifești. Este vorba despre procesul verbal de recepție și de un document constatator special care se publică pe portalul achizițiilor publice. „În acest sens, tribunalul constată, astfel cum s-a menționat și anterior, faptul că reclamanta a semnat fără obiecții procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6337/23.11.2012, documentul constatator nr.6324/23.11.2012, referatul privind modul de respectare a soluțiilor tehnice propuse în proiectele „Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Trifești precum și recomandarea eliberată proiectantului executant cu menționarea calificativului <<foarte bun>>”, au mai constatat judecătorii.

Prin urmare, Primăria Trifești a recepționat lucrarea, a dat constructorului calificativul foarte bun iar acum s-a trezit că rețeaua de apă și canalizare nu funcționează cum trebuie.

Constantin MAZILU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here