Masuri speciale la Judecatorie din cauza CORONAVIRUS

Judecatoria Iasi a adoptat o serie de masuri speciale in privinta activitatii din cauza epidemiei de coronavirus. Redam mai jos comunicatul remis de Judecatoria Iasi:

”Având în vedere dispoziţiile art.1 pct.12 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191/10.03.2020, precum şi Decizia preşedintelui Judecătoriei Iaşi nr. 9/03.03.2020 privind adoptarea planului de măsuri pentru perioada epidemiei COVID-19, faţă de creşterea riscului de răspândire a epidemiei de COVID 19, înregistrarea în continuare a unui flux deosebit de important de justiţiabili la Judecătoria Iaşi, în contextul măririi numărului îmbolnăvirilor la nivel naţional, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului instanţei, sănătatea justiţiabililor, dar şi pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată, prin Decizia nr. 14/11.03.2020 a preşedintelui Judecătoriei Iaşi s-au dispus o serie de măsuri, unele dintre acestea vizând şi publicul şi avocaţii, după cum urmează:
Se adoptă următoarele măsuri până la data de 31 martie 2020 inclusiv, pentru a se asigura, pe cât posibil, evitarea aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care este situată instanţa judecătorească, precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate în activităţi judiciare:
1. Accesul participanţilor la procedurile judiciare în incinta instanţei va fi permis doar cu cinci minute înainte de ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.
2. Accesul tuturor persoanelor în incinta instanţei (cu excepţia personalului propriu) se va realiza exclusiv pe intrarea principală nr. 1 – cea dinspre Anastasie Panu nr. 25.
3. Înscrisurile şi cererile vor fi depuse prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail: , fax: 0232/232308 – fax automat secţie penală, – fax automat secţie civilă –
– Biroul de informare şi relaţii publice), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.
4. În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condiţiile prevăzute la pct. 2, acestea se vor depunere personal la Compartimentul Registratură, cu permiterea accesului în sediul instanţei a maximum două persoane concomitent, excepţie făcând organele de poliţie în vederea gestionării cauzelor aflate în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi căruia i se va permite accesul la etajul 5.
5. Dosarele instanţei pot fi studiate în format electronic, serviciile informatice privind dosarul electronic și comunicarea electronică a actelor de procedură putând fi accesate la adresa www.ca-iasi.ro, cu obligaţia pentru justiţiabili de a formula cerere în acest sens.
6. Persoanelor care nu pot utiliza această modalitate de studiu a dosarelor li se va permite accesul în sediul instanţei în număr maxim de două persoane concomitent în fiecare din cele două arhive curente.
7. Pentru ridicarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosarele instanţei sau a formelor definitive, se va permite accesul în sediul instanţei la Biroul eliberări forme definitive şi copii de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosarele instanţei a câte unei persoane pe rând iar la Biroul de informare şi relaţii publice se va permite accesul a maxim două persoane concomitent.
8. Pentru Compartimentul de executări silite şi titluri executorii se va permite accesul a câte unei persoane pe rând, în timpul programului de lucru cu publicul, pentru ridicarea încheierilor de executare silită şi a titlurilor executorii (în zilele de miercuri şi
jd-iasi-registratura@just.ro
0232/255914
pentru transmitere relaţii şi cereri pentru
dosarele instanţei
,
jud-iasi-pgref@just.ro- adresă de poştă electronică destinatăexclusiv
corespondenţei de natură administrativă, jd.iasi.birp@just.ro

vineri, în intervalul orar 10.00 – 12.00) iar pentru Compartimentul persoane juridice, accesul se va face în aceleaşi condiţii între orele 11.30 – 12.30, zilnic.
9. Nu este permis accesul persoanelor în incinta instanţei pentru Compartimentele executări penale (cu excepţia situaţiilor de punere în executare a măsurilor educative neprivative de libertate şi a derulării supravegherii dispuse în baza C. pen. din 1969, proceduri care se vor derula la Sala 7 – parter), Executări civile.
10.Se instituie obligaţia ca la intrarea persoanelor în sediul instanţei, aceştia să completeze chestionare cu declararea pe proprie răspundere dacă au călătorit în zonele de risc, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii – febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.
În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei va fi anunţată de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată. Asemenea chestionare vor fi completate de toate persoanele care pătrund în incinta instanţei şi nu fac parte din personalul propriu al Judecătoriei Iaşi.
11.Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Iaşi a persoanelor care au călătorit în zonele de risc, în ultimele trei săptămâni sau care, deşi nu au călătorit, suspectează că au intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în respectivele zone precum şi a celor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal.
12.Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Iaşi a persoanelor cu privire la care autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în situaţia de mai sus trebuie să înştiinţeze instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poştă electronică, curier, etc.
13. Se recomandă participanţilor la procedurile judiciare şi personalului instanţei să păstreze între ei o distanţă de cel puţin 150 cm, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale infectări.
14. Liftul va fi utilizat de câte o persoană pe rând, fiind recomandată folosirea scărilor.
15. Personalul propriu al Judecătoriei Iaşi atunci când constată că un participant la procedurile judiciare prezintă simptomatologia specifică bolii – febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare va anunţa de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale.
De asemenea, în urma Adunării Generale a Judecătorilor nr.6 din 11.03.2020 s-a hotărât, în perioada 12.03.2020-31.03.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare a acestui interval,
1. Că titularii completurilor cu şedinţe de judecată planificate în perioada 12 martie – 31 martie 2020 urmează a analiza oportunitatea preschimbării termenelor de judecată acordate în luna martie cauzelor considerate neurgente potrivit alineatelor următoare, cu înştiinţarea în timp util a participanţilor la procedura de judecată.
2. Că în toate cauzele pentru care nu s-a dispus preschimbarea termenului de judecată acordat în perioada 12-31 martie 2020 pentru un termen ulterior se vor lua măsuri procedurale în vederea soluţionării acestora.
3. Cauzele cu privire la care nu se va analiza oportunitatea preschimbării termenului, fiind considerate urgente şi foarte urgente în această perioadă, sunt afişate în anexa 1 la prezentul comunicat
4. Cauzele aflate pe lista de şedinţă se vor programa, de principiu, câte cinci într-un interval de 15 minute în materie civilă, începând cu ora 08.30, cauzele urmând a fi strigate în

ordinea de pe listă iar în materie penală, titularii completurilor vor programa cauzele potrivit specificului procedurii şi numărului participanţilor la judecată.
5. Listele de şedinţă cu menţionarea orelor stabilite pentru un grup de cauze/fiecare cauză în parte vor fi afişate cu o zi înainte de şedinţă atât pe uşa sălii în care se va derula procedura cât şi pe uşa instanţei pentru a putea fi consultată de justiţiabili.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here