Nici interlopii nu mai sunt ce au fost! Cosmos Tănase, executat silit pentru că nu a plătit factura la apă

Doar 71 de lei este suma pentru care s-a încuviințat executarea silită. Cunoscutul Interlopieșean Cosmos Tănase a fost umilit în primăvara acestui an de una dintre cele mai puternice companii din Iași. Apavital a trimis recuperatorii pe capul Prințului Țiganilor pentru o datorie neachitată. Nu recuperatorii cu care este obișnuit Cosmos Tănase să lucreze, ci pe cei care activează legal, respectiv executorii judecătorești. Iar marea problemă a interlopului nu este faptul că este hărțuit de oamenii legii, ci motivul pentru care a ajuns în această situație. Cosmos Tănase a fost făcut de rușine în lumea sa pentru faptul că nu a avut bani să plătească factura la apă de la vila din spatele Bisericii Trei Ierarhi.

Pe 9 martie 2020, Apavital solicită Biroului Executorilor Judecătorești Asociați Airinei, Angheluță și Toma demararea procedurilor de executare silită împotriva lui Cosmos Tănase.  În motivarea cererii, Apavital  a arătat că debitorul Cosmos Tănase nu și-a îndeplinit de bunăvoie obligația de plată a sumei de 70.98 lei reprezentând contravaloarea facturilor de apă emise în lunile februarie și aprilie 2018. Apavital a susținut că, în ciuda somațiilor transmise, Cosmos Tănase a refuzat achitarea celor două facturi, astfel că societatea s-a văzut nevoită să apeleze la procedura de executare silită. Prin încheierea nr. 436/09.03.2020, executorul Toma Paul a apreciat că Apavital deține un titlu executoriu valabil constând în factura nr.18064795/12.02.2018 în valoare de 49.47 lei, respectiv factura nr. 18141827/11.04.2018 în valoare de 21.51 lei și a considerat că nu există niciun impediment pentru demararea procedurilor de executare silită.

Executare siliă asupra bunurilor mobile și imobile

O zi mai târziu, pe 10 martie, executorul Toma Dumitru Paul înregistrează la Judecătoria Iași cererea de încuviințare a executării silite a interlopului ieșean în numele Apavital.

”Prin încheirea din 09.03.2020 emisă de către executorul judecătoresc Toma Dumitru Paul am admis cererea creditoarei, am dispus înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru declanșarea urmăririi silite, astfel încât vă rog să admiteți cererea, să dispuneți încuviințarea executării silite împotriva debitorului în toate modalitățile de executare, asupra bunurilor mobile, prin poprire asupra sumelor de bani, veniturilor, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporabile și asupra bunurilor imobile aparținând debitorului Tănase Cosmos și autorizarea creditoarei pentru trecerea la executarea silită a obligației cuprinse în tiltul executoriu menționat”.

Pe 14 aprilie 2020 Judecătoria Iași a admis cererea executorului judecătoresc și a încuviințat executarea silită a lui Cosmos Tănase în toate formele prevăzute de lege pentru suma de 70,98 lei, debit principal, la care s-au adăugat cheltuielile ocazionate de procedura de executare – taxa de timbru, onorariu executor, cheltuieli de excutare.

Bianca Cristea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here