Decizie suprinzătoare a instanței! Cum să câștigi 2 miliarde de lei de la stat cu hârtii trase la xerox

Consiliul Județean Iași a fost obligat de judecători să plătească despăgubiri de peste 208.000 lei, unei firme din București care a plimbat niște hârtii trase la xerox. Contractul, ce a avut ca obiect „asistență tehnică” pentru proiectul de management al deșeurilor, a fost reziliat deoarece, printre altele, firma câștigătoare s-a prezentat cu documente trase la xerox dintr-un proiect similar implemntat în alt județ.

Liderul Asocierii de firme Ramboll South East Europe SRL – Luca Way SRL București, prin administratorul Silviu Stoica, susține că instituția ieșeană trebuie să achite însă toate datoriile, pînă la la concurența sumei de 300.000 de lei, debitul în plus reprezentînd și onorariile avocaților, cheltuielile de deplasare ale acestora, taxe judiciare dar și alte cheltuieli de judecată. În replică, juriștii CJ Iași, în calitate de autoritate contractantă, susțin că ’’instituția a reziliat contractul semnat cu Asocierea Ramboll pe motiv că aceasta și-a făcut treaba în bătaie de joc, neîndeplinindu-și obligațiile referitoare la exercitarea activităților de gestionare și implementare a proiectului’’.

Trei miliarde de lei vechi. Aceasta este suma totală cerută în justiție conducerii Consiliului Județean Iași, de către o asociere de firme din București care a asigurat în perioada 2013 – 2016 asistența tehnică la implementarea proiectului ’’Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județ’’, proiect cu o valoare totală de 69.350.207 euro (fără TVA). În vederea gestionării și implementării proiectului, UAT Județul Iași, prin Consiliul Județean, a semnat și parafat un contract cu SC Ramboll SRL, în calitate de lider al Asocierii de firme Ramboll South East Europe SRL – Luca Way SRL, pentru asigurarea asistenței tehnice. Astfel, autoritatea publică județeană a derulat o procedură de achiziție publică, în temeiul OUG 34/2006 privind  atribuirea  contractelor de achiziție publică , a contractelor de concesiune lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, în acest acest sens fiind încheiat și un document cu Asocierea de firme Ramboll, în calitate de prestator, în spatele căreia se află administratorul Silviu Stoica. Practic, Autoritatea Contractantă – CJ Iași – a achiziționat servicii de asistență tehnică de management în vederea acordării de sprijin  în gestionarea și implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județ, bucureștenii fiind responsabili de eloborarea unor studii de impact. Motivând faptul că reprezentanții Ramboll și-au făcut treaba în bătaie de joc și nu au dus la îndeplinire toate obligațiile stipulate în contract, UAT Județul Iași a refuzat să le plătească serviciile.

Decizie definitivă: Daune de 250.000 lei

Urmare a acestui fapt, SC Ramboll South East Europe SRL a dat în judecată Consiliul Județean Iași și  a obținut cîștig de cauză. Printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă aparținînd Curții de Apel, Județul Iași a fost obligat să-i plătească liderului Asocierii de firme Ramboll – Luca Way SRL București, despăgubiri în sumă de 208.204, 20 de lei, plus TVA de 41.640,84 lei, reprezentînd contravaloarea unor facturi fiscale și cheltuieli de judecată. Războiul dintre cele două entități nu s-a oprit însă aici. Nemulțumit de cuantumul daunelor obținute, Silviu Stoica a dat din nou în judecată Consiliul Județean Iași și a cerut daune pînă la concurența sumei de 300.000 de lei. Totodată, reclamantul a mai arătat că președintele CJ Iași, Maricel Popa, se face responsabil de plata tuturor onorariilor avocațiale, a cheltuielilor de deplasare ale apărătorilor, a taxelor judiciare, dar și a cheltuielilor de judecată care depășesc suma de 17.000 de lei.

Ramboll: ’’Ne-am făcut treaba dar nu am primit banii pentru serviciile prestate’’

Într-o nouă plângere adresată magistraților Judecătoriei, Stoica arată că, în urma serviciilor prestate în favoarea CJ Iași, în calitate de autoritate contractantă, ar fi trebuit să primească, în tranșe trimestriale, peste 237.000 de lei, fără TVA, însă a primit o sumă infimă. Mai mult, pe parcursul derulării contractului, reprezentanții CJ Iași ar fi schimbat regulile în timpul jocului, hotărând în mod unilateral rezilierea documentului semnat și parafat între părți. În acțiunea înregistrată în justiție, liderul Asocierii Ramboll a mai solicitat anularea unui document constatator din 20 octombrie 2016, emis de UAT Județul Iași, ca fiind tardiv, nelegal și netemeinic, în care activitatea de asistență tehnică a Ramboll, privind implementarea proiectului Sistemul Integrat al Deșeurilor, era catalogată deficitară și realizată parțial.

’’Angajații noștri și-au făcut treaba și au respectat toate obligațiile prevăzute în contractul semnat între părți, documentul în sine fiind parafat pe 4 septembrie 2013. Contractul de prestări-servicii a avut o perioadă definită conform unei Documentații de Atribuire ce a fost ulterior prelungită si printr-un act adițional până la data de 31 iulie 2016. Noi, în calitate de prestatori, am întocmit un raport pe care l-am predat către achizitor, respectiv CJ Iași, iar o comisie a propus atunci admiterea recepției documentelor primite. Nu a fost făcută absolut nici o obiecție din partea autorității contractante. Practic, comisia nu a formulat nici un comentariu critic la adresa noastră iar plata finală  a fost facturată pentru serviciile prestate. Ulterior, instanța de judecată a reținut în mod clar refuzul nejustificat al CJ Iași de a ne achita sumele cerute de noi. Asta în condițiile în care valoarea serviciilor prestate de Asocierea Ramboll a fost prevăzută în procesul-verbal de recepție finală din data de 30 septembrie 2016. Ulterior, Tribunalul iar mai apoi Curtea de Apel, ne-au dat dreptate și au admis absolut toate pretențiile noastre. Iar CJ Iași a fost obligat să ne achite despăgubiri în sumă totală de 208.204,20 de lei plus TVA de 41.640,84 de lei, precum și cheltuieli de judecată de 9384 lei. Instituția ieșeană a uitat însă să plătească onorariile avocaților noștri, deplasările repetate ale acestora la instanțele de judecată, cazarea apărătorilor, taxele judiciare de timbru, dar și alte cheltuieli efectuate pe perioada derulării procesului’’,  a subliniat Silviu Stoica, administratorul SC Ramboll România SRL, lider al Asocierii de firme Ramboll South East Europe – Luca Way SRL București.

CJ Iași: ’’Ramboll nu a lucrat bine, nu a făcut studiile de impact’’

De cealaltă parte a baricadei, juriștii Consiliului Județean Iași susțin că prestatorul (n.r.-Ramboll)  și-ar fi îndeplinit parțial obligațiile contractuale referitoare la gestionarea proiectului însă cele de asistență tehnică au lăsat mult de dorit.

’’Pe parcursul perioadei de depunere a ofertelor, a asistenței tehnice în evaluarea ofertelor privind contractarea serviciilor, toate acestea nu au fost efectuate așa cum sunt ele prevăzute în cuprinsul caietului de sarcini. Acțiunea celor de la Ramboll este inadmisibilă iar pretențiile lor sunt nejustificate. Practic, CJ Iași a considerat că prestatorul a adus prejudicii autorității contractante pe perioada derulării contractului de implementare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, au arătat într-o întâmpinare depusă la dosarul cauzei, Lăcrămioara Vernica Dăscălescu, secretarul general al Județului, documentul fiind semnat și de președintele CJ Iași, Maricel Popa.

Pe perioada judecății, reprezentanții UAT Județul Iași au insistat pe ideea că cei de la Asocierea de firme Ramboll nu și-a făcut treaba cum trebuie și nu a elaborat studiile de impact referitoare la proiect. La data de 20 octombrie 2016, Instituția a emis un document constatator în materie de achiziții publice care prevede îndeplinirea parțială a contractului. Efectiv Ramboll nu și-a îndeplinit toate obligațiile asumate în temeiul contractului de prestări-servicii: elaborarea documentațiilor de atribuire inclusiv asistența tehnică pe parcursul perioadei de depunere a ofertelor, au conchis juriștii CJ Iași.

’’Nu comentăm decizia judecătorilor. Aceasta a fost pusă în aplicare’’

Contactat, purtătorul de cuvînt al CJ Iași, Eliza Chirica, a răspuns printr-un mesaj on-line că instituția va pune în aplicare hotărârea instanței de judecată. ’’Între CJ Iași și firma Ramboll a existat un litigiu având ca obiect anulare act administrativ pentru care instanța s-a pronunțat deja, existând o sentință definitivă pe care reprezentanții noștri au pus-o în aplicare. Reprezentanții CJ au folosit toate căile legale și nu comentează în vreun fel decizia judecătorilor. Toate informațiile și opiniile cu privire la elementele cauzei se află consemnate la dosarul instanței care poate fi solicitat spre consultare’’, a  precizat Eliza Chirica. Șeful ADIS Iași, Răzvan Gheorghiu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate care a participat activ la implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, a arătat că firma Ramboll a participat doar în prima fază a proiectului și doar referitor la acordarea de asistență tehnică, iar mai apoi acestora li s-a reziliat contractul de către CJ. ’’Din câte știu, celor de la Ramboll nu li s-ar fi plătit ultima tranșă de bani din contract. Noi cei de la ADIS ne-am ocupat pe parcurs de modul de operare a instalațiilor și echipamentelor, de transportul și reciclarea deșeurilor, participând  activ la campania națională de informare a populației privind colectarea deșeurilor’’, a punctat Gheorghiu, directorul ADIS Iași.

Nicu SAMSON

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here