Activități filantropice de 8 milioane de euro în Mitropolia Moldovei și Bucovinei în 2023

Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor

În data de 10 februarie 2024, ȋn Sala „Iustin Moisescuˮ a Centrului eparhial Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului eparhial. Alături de membrii Adunării eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea, cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm mai jos o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2023.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

***

„Căci toate sunt pentru voi, pentru ca,

înmulţindu-se harul să prisosească prin mai mulţi mulţumirea,

spre slava lui Dumnezeu” (II Corinteni 4, 15)

O sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2023

În Arhiepiscopia Iașilor, în anul mântuirii 2023, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan şi Preasfinţitul Părinte Episcop vicar Nichifor Botoşăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, efectuând 252 vizite pastorale şi misionare la parohii şi filii și 169 de vizite la mănăstiri şi schituri din eparhie, săvârșind 50 de slujbe cu prilejul sfințirii, resfințirii sau punerii pietrei de temelie la diferite biserici. Pe parcursul anului trecut, au fost hirotoniţi întru diacon 34 de candidați și 30 de diaconi hirotoniți întru preot. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile teologice, au acordat audiențe, s-au ȋntȃlnit cu autoritățile centrale și locale şi au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial.

PAROHIA ȘI MĂNĂSTIREA ‒ LOC DE MÂNTUIRE

Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finele anului 2023, un număr de 1.242 parohii și 29 de filii, grupate în 13 protopopiate, ȋn care slujesc 1.191 de preoți. Alți 47 de preoți și-au dedicat slujirea unor persoane din instituții bugetare precum spitalele, unitățile militare, azilele de bătrâni, penitenciarele sau școlile speciale ale comunităților celor cu deficiențe de auz și vorbire.

Întreaga activitate a Arhiepiscopiei Iaşilor a fost posibilă și prin osteneala persoanelor încadrate pe 3.824 de posturi din unităţile de cult și subunitățile Centrului Eparhial, care şi-au ȋmplinit slujirea cu sprijinul credincioşilor din parohii, în număr de aproximativ 1.500.000.

Ȋn cele 103 aşezăminte monahale (68 de mănăstiri și 35 de schituri) se nevoiesc 1.713 de vieţuitori. Anul trecut, în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor au fost săvârșite 28 de tunderi în monahism şi 8 rasoforii. Față de anul anterior, în anul 2023 s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de viețuitori din mănăstiri, explicabilă prin închinovierea a 41 de noi persoane.

O sinaxă monahală cu stareții și starețele din Mitropolia Moldovei și Bucovinei a avut loc anul trecut, în zilele de 9-10 octombrie 2023, la Mănăstirea Hadâmbu, județul Neamț, cu participarea Ierom. Nicholas Saharov de la Mănăstirea Essex, care a susținut conferința intitulată Sfânta Treime – model al comunității monastice. Dincolo de problemele administrative ale Sectorului Exarhat, s-au căutat mai ales soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii duhovniceşti din toate așezămintele monahale, de asigurare a unui climat de pace şi frăţietate în obşti, de menţinere vie şi curată a rugăciunii liturgice.

Oficiul canonic-juridic a continuat misiunea de a promova dialogul şi buna ȋnțelegere ȋn cadrul raporturilor juridice ale instituției, veghind asupra actelor juridice ȋncheiate sau reprezentând instituția acolo unde legislația prevede și permite acest lucru. În cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, la finele anului trecut existau un număr de 41 de asociații sau fundații și alte structuri asociative bisericești sau laice care sunt înființate sau funcționează cu binecuvântare arhierească.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

În anul universitar 2022–2023, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi, au fost înscrişi 953 studenţi, din care 692 la forma de învăţământ Licență, 215 la Master şi 46 la Doctorat. 146 candidaţi au fost licențiați, 92 de studenţi au absolvit masteratul, și au fost acordate 11 titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 40 sunt din Republica Moldova, iar 16 din alte țări (Ucraina, SUA, Austria, Germania, Siria, Canada, Mexic). Instituția tutoriatului numără acum 15 profesori tutori. Cu sprijinul conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând de anul trecut, în cadrul Universității de Stat din Moldova (Chișinău) funcționează o extensiune a acestei facultăți cu program de studii de licență Teologie Ortodoxă Pastorală, cu o durată de 4 ani. Pe data de 3 octombrie 2023 au debutat cursurile la care se înscriseseră 25 de studenți.

În cele șase seminarii din Arhiepiscopia Iașilor au fost școlarizați 1.050 elevi, dintre care au promovat 1.012. Au absolvit cursurile seminariale 257 de elevi. În anul 2023 a fost achiziționată clădirea BRD Agapia în vederea utilizării ei pentru activitatea didactică, servicii de masă și cazare pentru elevele Liceului Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva – Agapia.

În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată în anul şcolar 2022-2023 de 596 cadre didactice, iar filialele Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) numără în total 9.250 de membri.

În anul școlar 2022-2023, ȋn cadrul Fundației Varlaam Mitropolitul, atât la Liceul Teoretic Varlaam Mitropolitul din Iași (pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal), cât și la grădiniță, au fost înscriși în total 651 de elevi.

Centrul de Formare Continuă a dezvoltat și organizat cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție pentru 101 preoți din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Programul de Mentorat în Seminariile Teologice pentru 574 de elevi și 60 de profesori, cursurile autorizate de formare profesională pentru 93 de participanți, precum și alte activități specifice.

În anul 2023, au intrat în patrimoniul Bibliotecii Dumitru Stăniloae un număr de 1.500 de volume cărți şi 200 de volume periodice, fondul total existent la sfârşitul anului fiind de 143.907 de volume inventariate. Catalogul online cuprinde 93.211 de exemplare prelucrate informatizat. Au fost împrumutate și restituite direct și online, în total, 18.657 de volume. În anul 2023 s-au înscris 296 de cititori noi, iar 561 de cititori și-au activat contul existent.

În anul 2023, în comunitatea Colegiului Sfântul Nicolae au fost 88 de membri, la care s-a adăugat comunitatea de fete – 16 studente. Membrii colegiului au implementat peste 85 proiecte ce însumează un număr de peste 62.000 de ore de voluntariat.

Activitatea Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Iaşilor poate fi rezumată astfel: Concursul național catehetic Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului; training-uri la care au participat 107 preoți; 127 de cateheze demonstrative; a X-a ediție a Consfătuirii catehetice.

Sectorul învățământ a organizat sau a susținut și o serie de evenimente, dintre care: Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae, Festivalul Internațional de Muzică Bizantină de la Iași, Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir, Masterclass-ul de cânt bizantin și Concertul de colinde al Mitropoliei.

CULTURĂ ȘI COMUNICARE

Prin toate proiectele desfăşurate pe parcursul anului 2023 s-a urmărit întărirea credință a celor care accesează resursele editoriale şi mediatice (cărțile editurii şi conținutul portalului doxologia.ro), dar şi apropierea de valorile creştine a celor indiferenți religios sau rezervați ȋn privința ȋnvățăturilor Bisericii.

Editura și Tipografia Doxologia au editat şi tipărit un număr de 241 titluri, din care 86 titluri noi şi 155 retipăriri, într-un tiraj cumulat de 207.899 de exemplare.

Între noile apariții editoriale din 2023, menționăm în mod deosebit următoarele titluri:

1) Trei volume ale sau dedicate Sf. Andrei Criteanul: a) Viața Sfântului Andrei Criteanul, după diferite izvoare hagiografice și Canoane la Praznicele împărătești; b) Maica Domnului, „cununa frumuseții” – Omilii și canoane închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; c) Slujba Sf. Andrei Criteanul

2) Claudia Rapp, Episcopat și sfințenie în Antichitatea târzie

3) Stephen de Young, Religia Apostolilor. Creștinismul ortodox în primul secol după Hristos

4) Colectiv de autori, Despre isihasmul bizantin și alte studii patristice (reunește comunicările de la prima ediție a Simpozionului Tradiția patristică în actualitate).

Editura Doxologia, în anul 2023, a inițiat noi contracte ȋn vederea achiziționării unor drepturi de autor cu Harvard University Press, Ancient Faith Publishing, Hellenic College, Holy Cross (toate din SUA) și Groupe Elidia-Plein Vent (din Franța).

Portalul doxologia.ro a avut o medie de 105.000 utilizatori zilnici neduplicați, iar Radio Doxologia a avut emisie pe internet oferind ascultătorilor slujbele de la catedrala mitropolitană din Iași, muzică psaltică, iar ȋn luna decembrie un flux continuu de colinde.

Materialele video produse de Doxologia.ro au numărat 15,5 milioane de vizualizări, însumând aproximativ 2,6 milioane de ore de vizionare pe Facebook și YouTube.

În cadrul Sectorului activează Centrul de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul” și Centrul de Proiecte și Evenimente.

Între evenimentele organizate anul trecut, un impact semnificativ l-a avut Festivalul Internațional de Muzică Orientală Dimitrie Cantemir (26-28 mai), organizat cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui cărturar, la care au partcipat ansambluri muzicale din România, Turcia și Iran.

Sectorul Comunicare și Relații Publice s-a implicat, de-a lungul anului 2023, mai mult în relaționarea cu reprezentați din presă sau din alte medii de formare a opiniei publice. Anul trecut a continuat realizarea unor emisiuni săptămânale de spiritualitate religioasă difuzate de posturile TVR Iași, Iaşi TV Life, TeleM, Infinit TV, la care s-au adăugat trei emisiuni cu specific religios realizate de televiziunile Telemoldova Plus, Apollonia TV și TeleM Botoşani. De menționat, de asemenea, este și colaborarea foarte bună cu Radio Iași, care realizează emisiunea săptămânală de spiritualitate „Lumina credinței” și transmite, în fiecare duminică și la anumite sărbători, slujba Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană din Iași sau, ocazional, din alte biserici din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Prin Calendarul de evenimente al Arhiepiscopiei Iaşilor, s-au înregistrat anul trecut şi transmis săptămânal către presă informaţii referitoare la aproape 1.000 de evenimente care au avut loc în cadrul eparhiei (din sfera liturgică, misionară, educaţională, culturală, administrativă şi filantropică).

FILANTROPIE ȘI GRIJĂ PENTRU SĂNĂTATE

În plan social-filantropic, Arhiepiscopia Iașilor sprijină persoane și familii afectate de sărăcie și suferință prin activități, proiecte și programe filantropice, de asistență socială și medicală, derulate în acord cu tradiția și învățătura Bisericii.

Misiunea social-filantropică a fost îndeplinită pe trei mari componente, după cum urmează:

1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor și a preoților misionari din unități bugetare. Acestea au oferit servicii de tip cantină socială, centru de zi, beneficii financiare și materiale și altele pentru persoane și familii defavorizate. Au fost asistați peste 239.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de aproximativ 9,5 milioane lei.

Menționăm campaniile de donare de sânge organizate de parohii, la care au participat 139 de donatori, colectându-se peste 70 de litri de sânge. De asemenea, în acest an, de la parohii și mănăstiri, prin Protopopiate, s-a colectat și virat suma de 260.429 lei ca sprijin pentru sinistrații în urma cutremurului din luna februarie din Turcia și Siria.

2) Activitatea unităților social-filantropice, care furnizează 41 de servicii sociale (acreditate sau în curs de acreditare), prin Birouri de asistență socială cu Centre comunitare de suport pentru situații de urgență și criză, cantine sociale, centre rezidențiale și de zi pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate etc. Ele funcționează pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri și ONG-uri bisericești.

Între acestea se evidențiază și anul acesta Fundația „Solidaritate și Speranță” care a gestionat două proiecte europene și nouă centre sociale licențiate, respectiv Asociația „Glasul Vieții” din Iași, coordonată de Pr. Dan Damaschin, care, prin atragere de fonduri din comunitate, sprijină un număr mare de beneficiari defavorizați, având și un proiect de infrastructură medicală, Clinica „Veronica”, în fază avansată de construcție și dotare.

În total, au primit servicii sociale primare și specializate, acreditate, peste 16.200 de beneficiari, utilizându-se un buget de aproximativ 30 milioane lei.

3) Activitatea medicală filantropică

În anul 2023, în cadrul Spitalului și Policlinicii „Providenţa” a fost continuată activitatea de furnizare de servicii medicale în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate din Iași și în regim de coplată de la pacienți, beneficiind de diferite servicii medicale peste 66.000 de pacienți, în afara analizelor medicale efectuate în laboratoare.

Fundația Medicală „Providența” a Arhiepiscopiei Iașilor a oferit servicii clinice și paraclinice în șapte specialități precum și servicii de asistență socială acreditate, pentru persoane defavorizate (în special servicii medicale gratuite). Unitățile medicale din teritoriu, de pe lângă mănăstirile Agapia, Văratec și Paltin, au continuat, și în 2023, să ofere servicii socio-medicale în regim gratuit. Astfel, serviciile medicale gratuite oferite de cele șase unităţi medicale funcționale au utilizat un buget de peste 3,4 milioane lei, pentru 6.600 de beneficiari.

MISIUNEA DE A CĂLĂUZI ÎNTRU VIAȚĂ

Sectorul de misiune, statistică și prognoză pastorală a continuat și în anul 2023 proiectele din anii precedenți, venind în sprijinul preoților și în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor din eparhie.

Au fost organizate nouă conferințe preoțești de primăvară și șase conferințe preoțești de toamnă, iar la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Mănăstirea Durău au fost organizate șase conferințe preoțești cu tema „Cercul misionar – mediu de frățietate și întrajutorare a preoților, în Hristos”. Misionarii protopopești au efectuat 226 vizite pastorale și 215 slujbe misionare și au participat la 234 întâlniri ale Cercurilor misionare.

Departamentul Misiune pentru Tineret a oferit pentru 14.460 de tineri din eparhia noastră oportunitatea de a participa la Tabăra Nemțișor, Tabăra copiilor de preot, Tabăra din Pridvorul Satului, Tabăra din Tinda Bisericii, Întâlnirile anuale cu tinerii din protopopiate, la Pelerinajul pedestru Pe urmele sfinților nemțeni, și la Seminarii de comunicare și de lucru în echipă. Organizarea Întâlnirii tinerilor ortodocși din Moldova a adus împreună 1500 de tineri din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Mitropolia Basarabiei și din Ucraina. Activitatea liturgică a fost marcată prin săvârșirea în zone misionare a 17 Sfinte Liturghii și prin săvârșirea săptămânală a Sfintei Liturghii în patru biserici din Iași. Anul acesta s-a adăugat și activitatea liturgică la capela UMF Iași. Prin Proiectul de burse Investește în România! Investește în Educație, au primit burse 208 tineri în valoare totală de 124.178 euro. În spațiul mass-media au fost înregistrate: 54 de ediții ale emisiunii „Educația – modele, misiune, provocări”; 45 de emisiuni Tineri către Tineri la Radio Trinitas; peste 15 intervenții în emisiuni difuzate pe canale locale și naționale și s-au susținut 40 de cateheze.

Departamentul Pro Vita a continuat proiectele: Luna pentru viață (organizarea marșului în 18 localități din eparhie, cu participarea a peste 10000 persoane), Festivalul Familiei (cu 2000 participanți), Dar Pentru Copii (construirea unei case pentru o mamă care crește singură cinci copii – s-au alocat 269.170 lei), Susținere la studii a copiilor din familii numeroase (100 de burse de 300 lei/lună), Scrisori către Moș Crăciun (daruri în valoare de 60.000 lei), Cu dragoste pentru mame, la care au fost invitate 36 mame cu mulți copii, Programul „Praesidio” pentru femeile însărcinate aflate în dificultate (23 de mame care au renunțat la avort au primit susținere materială și morală și s-au desfășurat 283 ore de terapie pentru mame, familii și copii), campanii de informare în rândul a peste 1000 de elevi din județul Iași și întâlnirile „Seri la Sinaxar”. Tot anul trecut a fost implementat proiectul „Dincolo de nori este iubire”, dedicat mamelor care au pierdut copii.

Prin Departamentul Colaborări misionare eparhia Iașilor a sprijinit lucrarea misionară din Mitropolia Basarabiei: participarea unor delegații de preoți basarabeni la ședințe/ conferințe ale unor protopopiate din eparhia Iașilor, precum și la slujirea Sfintei Liturghii cu prilejul hramului Sfintei Parascheva; continuarea proiectului înfrățirilor între protopopiate/ parohii din eparhia Iașilor și protopopiate/parohii din Mitropolia Basarabiei; susținerea financiară pentru participarea a 30 de copii la Tabăra „Floare de Colț” și a organizat 13 pelerinaje în eparhia Iașilor. În anul 2023, sprijinul material oferit de Arhiepiscopia Iașilor creștinilor ortodocși din Episcopia de Arusha și Tanzania Centrală a fost de 10.000 euro, la care se adaugă donațiile strânse prin intermediul site-ului ajutorpentrutanzania.ro în valoare de 26.221 euro.

Departamentul de Consiliere și tratare a persoanelor dependente a continuat activitățile de prevenție în școli și licee, ședințele de consiliere invidividuală/ grup și susținerea cursurilor de formare. La Centrul Ortodox de Recuperare din Adicții „Sfântul Vasile cel Mare”- Tătărași s-au efectuat lucrări de consolidare și amenajare, iar în cadrul protopopiatelor Botoșani și Piatra Neamț s-au înființat două Centre de recuperare a persoanelor afectate de adicții.

Societatea Ortodoxă a Femeilor Române – filiala Iași a organizat conferințe, campanii filantropice, ateliere de creație și de cusături tradiționale și a întărit relațiile de colaborare cu alte asociații de profil.

Centrul de formare și consiliere „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a organizat conferințe și ateliere în format fizic și online, peste 5000 de persoane beneficiind de consiliere și orientare.

LUMINĂ DIN FĂCLIA OSTENELILOR

Sectorul financiar a funcționat, în 2023, cu următoarele structuri în componență: Compartimentul Central, Departamentul activitate specifică de cult, Casieria centrală, Departamentul relația cu protopopiatele și unitățile de cult și Departamentul de achiziții. În cadrul sectorului s-au desfășurat în special activități fără scop patrimonial și, punctual, o serie de activități economice.

Activitatea Sectorului economic s-a desfășurat prin intermediul următoarelor subunități:

1) Fabrica de lumânări „Sfântul Mina”; 2) Atelierul de tămâie; 3) Depozitul pentru obiecte de cult „Sfântul Luca”; 4) Librăria Doxologia; 5) Centrul de pelerinaje „Sfânta Parascheva”; 6) Centrul Social Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăuşeni; 7) Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău; 8) Brutăria „Sfântul Onufrie”; 9) Patiseria „Pelerinul”; 10) Centrul de Evenimente „Agora”

Activitatea Sectorului control financiar și audit intern desfășurată de către cei trei auditori interni și consilierul de resort, are drept scop asigurarea unei mai bune organizări a celorlalte sectoare, îndrumarea și verificarea respectării conformității activității acestora, efectuarea de analize și verificări specifice, precum și contribuția la conservarea și dezvoltarea patrimoniului instituției.

În anul 2023, sub coordonarea Sectorului agricol și silvic, gratuitățile de material lemnos aprobate unităților de cult, persoanelor fizice și juridice, de la cele trei ocoale silvice, au fost în cantitate totală de 8.909 m.c. (cherestea, lemn de lucru și lemn de foc), valoarea fiind de 2.385.285,00 lei.

Sectorul Patrimoniu și Construcții bisericești are în componență: 1) Centrul de Conservare și Restaurare a patrimoniului de Artă Creștină „Resurrectio”; 2) Muzeul Mitropolitan; 3) Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R.; 4) Serviciul tehnic; 5) Serviciul de arhitectură; 6) Echipa „Meșterul Manole”.

În cursul anului 2023, în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor au existat un număr total de 450 de șantiere ce au vizat lucrări de construire, consolidare, reparare, restaurare, pictare, restaurare pictură, renovări la lăcașurile de cult, case parohiale, cancelarii parohiale, centre social pastorale, cultural-educaționale, centre medicale, de tratament, policlinici, chilii/ case mănăstirești și alte edificii. Anul trecut, Muzeul Mitropolitan a primit 19.511 vizitatori și a organizat activități specifice.

În anul 2023, în cadrul Sectorului Fonduri Externe au fost realizate următoarele categorii de activități:

– Coordonare etapă de implementare a proiectelor finanțate prin POR 2014 -2020 pentru unitățile de cult: Mănăstirea Bârnova și Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Bărboi, din județul Iași și Mănăstirea Tazlău, din județul Neamț;

– Coordonare implementare proiecte POR 2014-2020, având ca beneficiar Arhiepiscopia Iașilor: „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în sat Miorcani, județul Botoșani”; „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Bălțătești, județul Neamț”;

– Coordonare implementare proiecte PNRR pentru unitățile de cult: Mănăstirea Bisericani din județul Neamț; Mănăstirea Miclăușeni și Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din județul Iași;

– Coordonare accesare fonduri având ca beneficiar Arhiepiscopia Iașilor, pentru proiectele: „Restaurare și consolidare Palat Mitropolitan” și „Restaurarea și valorificarea cultural-istorică a Catedralei Mitropolitane din municipiul Iași”;

– Coordonare etapă de elaborare documentații pentru proiectele unităților de cult: Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Frumoasa și Mănăstirea Stavnic din județul Iași, respectiv Mănăstirea Războieni din județul Neamț;

– Asistență și consiliere în etapele de elaborare și implementare proiecte pentru: Mănăstirea Hlincea, Parohia Fedeleșeni, Mănăstirea Cetățuia, Parohia „Sfinții Teodori”, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Talpalari și Parohia „Sfântul Spiridon” din județul Iași.

PROIECTE ȘI PERSPECTIVE

Viața de parohie sau de mănăstire, lucrarea liturgică și cea misionară, învățământul teologic și educația religioasă, activitățile filantropice sau culturale rămân preocupările principale și în anul ce a început. Se va acorda cuvenita importanță și lucrărilor economice ce pot asigura un suport material adecvat pentru toate acestea.

Evidențiem, mai jos, câteva dintre prioritățile anului în curs:

1) Demararea procesului de proiectare a Campusului Sfântul Ierarh Varlaam din Moara de Vânt, pe un teren alocat de Primăria Municipiului Iași;

2) Organizarea programului de Formare a Profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Iașilor, etapa dedicată debutanților;

3) Reeditarea volumului Psaltirea în versuri (1673) a Sfântului Ierarh Dosoftei – ediția critică de N.A. Ursu (Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1974).

4) Publicarea unui volum de popularizare, în rândul elevilor, a vieții Sfântului Ierarh Dosoftei și a unei selecții de texte din opera acestuia, volum ilustrat cu miniaturi realizate în stilul secolului al XVII-lea;

5) Scrierea, în colaborare cu Patriarhia Română, a proiectului pentru digitalizarea Arhivei, a Bibliotecii Dumitru Stăniloae, a Registraturii Centrului eparhial și a Muzelui Mitropolitan (în cadrul proiectului național „Digitalizare arhivelor culturale”);

6) Derularea proiectului ,,Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale, constând într-o expoziție de artă vizuală inspirată de creația eminesciană (Însemne identitare) și într-o serie de emisiuni privind creația lui Eminescu (Ne-nțeles rămâne gândul?), proiect destinat facilitării descoperirii de către elevi și studenți a unor noi înțelesuri ale operei eminesciene;

7) Extinderea Rețelei Serviciilor de asistență comunitară în Protopopiate – 6 centre noi;

8) Extinderea Rețelei Centrelor de zi copii sau vârstnici în parohii – 20 de centre noi;

9) Creșterea numărului de Campanii de donare de sânge în Protopopiate și parohii;

10) Organizarea unui concurs eparhial de proiecte pentru tineri;

11) Desemnarea, la nivelul fiecărui protopopiat, a unui preot responsabil cu tratarea adicțiilor, sub coordonarea inspectorului de specialitate de la Centrul Eparhial;

12) Deschiderea unui magazin de obiecte bisericești în municipiul Pașcani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here