Trigenerarea – cea mai eficientă și durabilă soluție de producere a energiei

Întrucât în perioadele toride crește consumul de energie electrică datorită utilizării la scară largă ainstalațiilor de răcire atât la nivel casnic cât și înclădirile de birouri, centre comerciale, instituțiipublice, etc, a apărut necesitatea găsirii unor soluțiipentru această problemă. În condițiile în care prețurileenergiei electrice cresc pe zi ce trece, iar la nivel de Uniune Europeană se discută despre reducereaconsumului de energie electrică și a emisiilor poluante, au fost gândite sisteme și tehnologii noi care eficientizeze producția a energiei termice și reducăspre zero pierderile generate de acest proces. În acestfel a apărut TRIGENERAREA, ca un proces maiamplu și mai complex desprins din cogenerare, o soluție viabilă pentru eficientizarea sistemelor de încălzire centralizată (district heating). Trigenerareaeste o formă complet nouă de eficiență în industriaenergetică, un proces prin care o parte din căldurareziduală din procesul de producție a energiei electriceși a energiei termice în cogenerare este preluată șiutilizată pentru producerea agentului de răcire utilizatpentru condiționarea aerului sau pentru refrigerare. Astfel, sistemele de trigenerare produc în cadrulaceluiași proces tehnologic energie electrică, energietermică și frig. Acest sistem este implementat deja cu succes în mai multe orașe europene unde sistemul de încălzire centralizat (district heating) a fost modernizat. Berlin, Copenhaga, Stockholm, Helsinki, Viena, Hamburg, Gothenborg, Paris, Moscova, Sankt Petersburg, Barcelona și Londra sunt câteva dintremetropolele Europei unde populația beneficiază de energie electrică, energie termică și agent de răcireprovenite din trigenerare.

Potrivit studiilor realizate, avantajele trigenerării faţăde producerea separată, sunt similare cu cele din cazulcogenerării. Ele au la bază efectele favorabile din punctde vedere tehnic, economic şi al mediului, faţă de producerea separată. Prin trigenerare creşte eficienţaenergetică globală a producerii energiei, pentru aceleaşicantităţi de energie produsă realizându-se o economiede energie primară. Prin concentrarea producţiei celortrei forme de energie şi datorită economiei de energieprimară totală consumată, faţă de producerea separată, scad costurile unitare de producere. În același timp, din punctul de vedere al protejării mediului, prin reducereaconsumului de energie primară se reduce poluareadirectă şi indirectă a mediului.

Dezavantajele trigenerării, faţă de producereaseparată, sunt determinate în principal de gradul de centralizare. Aceasta înfluențează decisiv sistemul de producere şi transport – distribuţie a frigului (aagentului de răcire) existând riscurile creșteriipierderile de căldură sub formă de frig. Creştereapierderilor conduce la reducerea eficienţei energetice aansamblului sistemului. Limitările de care trebuie ţinutseama la aplicarea trigenerării sunt determinate de condiţionările suplimentare apărute ca urmare a celortrei categorii de consumuri energetice, care trebuieasigurate din aceleaşi instalaţii de producere şi eventual acelaşi sistem de transport şi distribuţie a agenţilortermici utilizaţi pentru alimentarea cu căldură şi frig.

Introducerea trigenerării este recomandabilă a se face pe fiecare consumator, sau grupă de consumatori de acelaşi tip, inclusiv sub aspectul capabilităţii lorfinanciare de a suporta factura respectivă. Odată cu stabilirea oportunităţii introducerii trigenerării esteobligatorie determinarea gradului optim de centralizare/descentralizare a producerii frigului, înfuncţie de situaţia concretă, tehnică, economică şisocială a consumatorilor respectivi. Atât cogenerareacât și trigenerarea reprezintă tot mai des una dintreopțiunile strategice ale întreprinderilor care percepeficiența energetică ca pe o oportunitate esențială de reducere a costurile de producție și de creștere a competitivității

Conceptual, centralele de trigenerare pot fi împărţiteîn două categorii: centrale de trigenerare cu instalaţiifrigorifice cu compresie și centrale de trigenerare cu instalaţii frigorifice cu absorţie. Conceptul uneicentrale de trigenerare cu compresie are la bazăutilizarea unei parți din energia cu compresie pentruproducerea frigului. În acest caz frigul este produsutilizând o parte din energia electrică produsă încentrală. Despre soluţie se poate spune are un dezavantaj legat de consumul de energie electricăpentru producerea frigului. Cantitatea de agent de răcire a instalaţiei frigorifice este, însă, mai mică decâtîn cazul instalaţiei frigorifice cu absorţie, iarcoeficientul frigorific mediu este în jurul valorii 5.

O centrală de trigenerare care foloseşte pentruproducerea frigului o instalaţie frigorifică cu absorbţieare la bază o parte din energia termică produsă încentrală. Această soluţie, în comparaţie cu ceaprecedentă, are avantajul nu consumă energieelectrică, produsă în centrală, pentru obţinerea frigului, în schimb necesită o cantitate de agent de răcire cu mult mai mare. Coeficientul frigorific mediu este înjurul valorii 1.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here