Statul înrgopat de propria birocrație. În loc să încaseze o amendă, Garda de Mediu a plătit

La trei luni după ce a depus documentația pentru obținerea autorizației de mediu, firma BMT Aerospace România este controlată de Garda de Mediu și amendată cu 30.000 de lei pentru lipsa documentului @ Se ajunge în instanță, iar judectătorii admit că nu este vina firmei pentru că statul se mișcă atât de greu pentru eliberarea unui aviz și anulează amenda @ Finalul conflictului ca în bancurile cu Radio Erevan: BMT nu doar că scapă de amendă, ci primește din partea justiției și cheltuieli de judecată pe care trebuie să le suporte Garda de Mediu

În ianuarie 2018, Garda de Mediu face un control la punctul de lucru al societății BMT Aerospace Romania din șoseaua Iași-Tomești. În urma verificărilor, inspectorii Gărzii de Mediu constată că societatea nu deținea autorizație de mediu și aplică o amendă în cuantum de 30.000 de lei. La trei zile de la aplicarea amenzii, BMT contestă la Judecătoria Iași procesul verbal de contravenție. În contestația depusă la instanță, compania nu neagă legalitatea sau temeinicia procesului verbal de sancționare. Reprezentanții BMT recunosc că funcționau fără autorizație de mediu la data controlului, însă au arătat judecătorilor că începuseră demersurile pentru obținerea ei încă din luna noiembrie 2017. Avocații BMT au explicat că documentația a fost una stufoasă și că nu au reușit să obțină autorizația de mediu, astfel că au solicitat clemența judecătorilor pentru înlocuirea amenzii cu un avertisment.

În octombrie 2018 Judecătoria Iași admite în parte contestația BMT împotriva procesul verbal întocmit de Garda de Mediu și înlocuiește amenda de 30.000 de lei cu avertisment.

”Instanța reține că sancțiunile nu sunt un scop în sine, ele trebuind să tindă spre un scop preventiv. Având în vedere împrejurările săvârșirii faptei, respectiv, faptul că la data sancționarii petenta demarase deja procedura de obținere a autorizației de mediu, aceasta fiind emisă la aproximativ o lună după momentul efectuarii controlului, dovedind astfel lipsa intenției de a eluda dispozițiile legale, ținând cont de valoarea ridicată a amenzii aplicate și de conduita petentei, apreciază că sancțiunea avertismentului corespunde scopului punitiv și preventiv al sancțiunii contravenționale, fiind suficientă pentru a-i atrage atenția asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor legale. Pentru aceste motive, întrucât Garda de Mediu a făcut dovada săvârșirii contravenției de către BMT Aerospace Romania, iar acesta nu a făcut proba unei situații contrare actului de sancționare, instanța va menține procesul-verbal atacat ca fiind legal și temeinic încheiat, însă va înlocui amenda contravențională în cuantum de 30.000 lei cu sanctiunea  „avertisment”. Atrage atenția contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite și recomandă acestuia să respecte dispozițiile legale. Ia act că părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată”, se arată în sentința din 18 octombrie 2018.

Rușinos: Garda de Mediu, obligată să achite cheltuieli de judecată

Reprezentanții Gărzii de Mediu contestă decizia Judecătoriei la Tribunalul Iași, însă și această instanță a apreciat ca fiind justă înlocuirea amenzii cu avertismentul. Prin urmare, deși vinovată, BMT scapă de plata amenzii de 30.000 de lei. Numai că, de aici începe partea frumoasă a poveștii, speța transformându-se într-un soi de banc de la radio Erevan. Potrivit evoluției evenimentelor, deși vinovată de încălcarea legii, BMT nu trebuie să plătească greșeală, ci este recompensată cu o sumă de bani din partea Statului Român. Mai exact 4.400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În octombrie 2019, BMT Aerospace România depune la Judecătoria Iași o nouă cerere de chemare în judecată împotriva Gărzii de Mediu. Potrivit documentului depus la instanță, avocații BMT solicită de la Statul Român suma de 3.308,80 lei reprezentând ”cheltuieli ocazionate de judecată, în etapa apelului, în dosarul 2210/245/2018 de pe rolul Tribunalul Iași” în care Garda de Mediu a contestat decizia Judecătoriei de înlocuire a amenzii cu avertisment. Totodată, avocații BMT au solicitat decontarea cheltuielilor de judecată și din noul dosar. Reprezentanții Gărzii de Mediu au solicitat ”respingerea cererii, ca neîntemeiată și au arătat, în esență, că BMT Aerospace România nu a fost reprezentat și asistat de avocat pe tot parcursul judecății la instanța de fond, iar în cadrul apelului nu s-au prezentat părțile și instanța a luat act că părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată. Împuternicirea avocațială nu are dată certă și nu este însoțită de o chitanță, ci doar de factură emisă după data pronunțării hotărârii de către instanța de apel.” În ciuda acestor argumente, Judecătoria Iași a decis pe 10 iulie 2020 să admită cererea BMT și ”…obligă pârâtul (n.r. Garda de Mediu) la plata către reclamant (n.r. BMT Aerospace România) a sumei de 3.380,08 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu de avocat) ocazionate de judecata apelului în cadrul dosarului nr. 2210/245/2018  de pe rolul Tribunalului Iași. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 1.017,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru (242 lei) și onorariu avocat.” Judecătorii au considerat că suma solicitată cu titlu de onorar de avocații BMT doar pentru depunerea întocmirea și concluziilor scrise ”este rezonabilă și justificată de activitatea desfășurată”. Astfel, Statul Român nu încasează 30.000 de lei pentru depistarea unor nereguli la compania BMT, ci va trebui să plătească acesteia despăgubiri de 4.400 lei.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here