Spitalul Socola sancționat cu 100.000 de lei de CNAS

Un control efectuat în 2019 la Institutul de Psihiatrie Socola Iași, de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai Direcției de Control și Integritate din cadrul Ministerului Sănătății și inspectori ai Direcției Generale de Control și Antifraudă, din cadrul CNAS, a scos la iveală mai multe nereguli. Echipa de control a avut ca obiectiv verificarea neconcordanțelor între serviciile medicale contractate de Socola și raportate de furnizor, precum și respectarea de către instituție a tuturor obligațiilor  prevăzute în contractul de furnizare de servicii medicale încheiate cu CJAS Iași. Inspectorii au descoperit că unitatea spitalicească, condusă de managerul Gabriel Oprișanu, ar fi solicitat și utilizat ilegal fonduri bănești pentru furnizarea unor  servicii medicale suplimentare fără a fi întocmite documentele legale necesare. Drept urmare, Institutul Socola a fost sancționat prin diminuarea cu un procent  de 1% a valorii unor contracte de furnizare de servicii medicale.

 

Decontări fără forme legale

 

Echipa de control a descoperit că spitalul condus de managerul Oprișanu nu ar fi respectat prevederile legale instituite de HG 161/2016, respectiv HG 140/2018,  referitoare la completarea corectă și la zi a formularelor  utilizate frecvent în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum și completarea documentelor tipizate cu regim special. Altfel spus, unitatea spitalicească avea obligația de a completa în mod corect toate prescripțiile medicale, în ziua externării, pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, și să finalizeze apoi aceste acte în condiții de legalitate, dar nu făcut acest lucru. Abaterile descoperite au fost comise în trei luni diferite, octombrie 2016, noiembrie 2017 și iunie 2018, astfel că procetul a fost aplicat doar valorilor decontate de la Casa de Asigurări în lunile respective. La final, Casa Asigurărilor de Sănătate Iași a hotărît să impute Spitalului Socola, plata unui debit de aproximativ 100.000 de lei. Nemulțumiți de decizie, juriștii unității medicale au contestat raportul ministerului.

 

100.000 de lei debit plus cheltuieli de judecată

 

În cererea de chemare în judecată adresată Judecătoriei Iași, șeful CJAS Iași, Radu Gheorghe Țibichi, a cerut magistraților să-i oblige pe reprezentanții Institutului de Psihiatrie Socola la plata unei datorii de 98.675,55 de lei, plus cheltuieli de judecată. ,,Toate ilegalitățile au ieșit la iveală în urma unei acțiuni de control a Ministerului  Sănătății cînd au fost analizate, prin sondaj, foile de observație clinică generală și fișele de spitalizare de zi aferente perioadei 2016 – 2018. Echipa de control a concluzionat că nu au fost respectate prevederile legale instituite de HG 161/2016, respectiv HG 140/2018, referitor la obligația instituției medicale de a completa clar și concret toate formularele tipizate utilizate în mod frecvent în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. S-au constatat încălcări ale clauzelor contractuale cu privire la modalitatea de eliberare a unor prescripții medicale. Conducerea unității spitalicești a cunoscut și și-a asumat ulterior, sub semnătură, obligația  de a respecta aceste acte normative. Acum sunt buni de plată,”  se menționează în documentul transmis judecătorilor.

 

,,Suntem la prima abatere. Un avertisment ar fi mai nimerit”

 

Juriștii Institutului au solicitat revocarea deciziei ministerului și anularea sancțiunii. Într-o plângere administrativă prealabilă adresată CNAS, fostul manager Gabriel Oprișanu a arătat că nu este de acord cu imputarea acestei sume de bani motivat de faptul că instituția medicală s-ar afla la prima sa abatere de acest gen. ,,Extrasul din raportul de control al Ministerului Sănătății nu ne-a fost comunicat atunci în timp util. Simpla enumerare a unor acte normative din cuprinsul hotărârii, fără a individualiza în mod clar și corect faptul pentru care s-a dispus această imputare, nu poate conduce la sancționarea institutului nostru. Pe de altă parte, presupunând că ar fi vorba de existența unor încălcări ale dispozițiilor HG 161/2016 și respectiv HG  140/2018, vă rugăm să aplicați doar un simplu avertisment. Spitalul de psihiatrie nu a mai fost sancționat niciodată și ar fi la prima abatere de acest gen,, a precizat Oprișanu, prin intermediul juriștilor instituției.

Nicu SAMSON

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here