Servicii Publice Iași încearcă să recupereze 2 miliarde de la Asigurările de Sănătate

În perioada 2006 – 2018, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași a refuzat să plătească către Servicii Publice SA, societate aflată sub tutela Municipiului Iași, contribuțiile pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Suma trebuie recuperată din bugetul Fondului  Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Aceasta a fost calculată la aproximativ 2 miliarde de lei vechi, cu taxele și penalitățile aferente. Pentru a recupera banii pe concediile medicale ale angajaților plus alte asigurări sociale, conducerea Servicii Publice SA, prin directorul general Laurențiu Ivan, a dat în judecată CJAS Iași, respectiv CNAS, de la nivel central. În tot acest timp, ordonatorul principal de credite din sistemul Asigurărilor de Sănătate le trimite ieșenilor doar răspunsuri negative. Șeful CNAS l-a luat pe nu în brațe. Radu Țibichi: Nu sunt bani”

Angajații de la Servicii Publice SA, societatea care se ocupă de serviciile de administrare a domeniului public și privat al comunității locale, ce are drept unic acționar Municipiul Iași, au rămas fără banii pentru concediile medicale și indemnizațiile de asigurări de sănătate. Practic, cei de la Serviciile Publice au de recuperat de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) sume de ordinul zecilor de milioane de lei, restanțele provenind tocmai din anul 2006 și până în 2018. În opinia directorului general al SC Servicii Publice SA Iași, Laurențiu Ivan, debitul, reprezentând contribuțiile pentru concediile medicale și alte indemnizații sociale de sănătate, se ridică la aproximativ 200.000 de lei. Într-o plângere adresată Tribunalului Iași, document semnat atât de directorul general Laurențiu Ivan cât și de directoarea economică Maria Zahariuc, se cere obligarea CJAS la plata sumei de 187.019 lei, reprezentând indemnizațiile achitate de unitate angajaților beneficiari, care au depășit suma contribuțiilor lunare datorate pentru concediile medicale ori indemnizațiile de asigurări de sănătate. În calitate de angajator, SC Servicii Publice SA s-a înregistrat la CJAS cu concedii medicale ale salariaților pentru care s-au depus toate documentațiile necesare conform legislației în vigoare. Indemnizațiile se referă doar la acei angajați care au contract individual de muncă pentru care firma a plătit toate asigurările la bugetul FNUASS.

Ivan: “Restanțele provin din perioada 2006-2018”

“Noi ca și instituție am îndeplinit obligațiile calculării și virării tuturor contribuțiilor sociale și de sănătate lunare. S-a ținut o evidență nominală a salariaților. Sumele restante provin din perioada 2006-2018. Acestea reprezintă acele indemnizații care se plătesc asiguraților și care se suportă doar din bugetul FNUASS. În cazul incapacității temporare de muncă, ori a pensionării anticipate a angajatului, indemnizație pentru reducerea timpului de muncă, indemnizație pentru carantină, indemnizație de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de pînă la 7 ani, indemnizație pentru îngrijirea copilului cu handicap pînă la împlinirea vârstei de 18 ani, și nu în ultimul rând indemnizație de risc maternal. Toate acestea se rețin de către plătitor (n.r .- CAS Iași) din contribuțiile pentru concedii și indemnizațiile datorate pentru luna respectivă. Aceste sume reprezintă indemnizațiile plătite de către noi, ca angajator, acelor asigurați care depășesc suma contribuțiilor datorate de CJAS pe luna respectivă. Ele se recuperează doar de la FNUASS, din creditele bugetare prevăzute cu această destinație și în condițiile reglementate de normele de aplicare a OUG 158/2005. Cererile noastre au fost înregistrate la CJAS Iași în condițiile în care beneficiarii (angajații plătitori de contribuții la fondul de sănătate) au solicitat de la SC Servicii Publice SA, plata indemnizațiilor cu respectarea termenului de 90 de zile, de la data la care erau îndreptățiți să o solicite. În ultimii ani, societatea a depus lunar la CJAS cereri pentru recuperarea creanțelor, solicitările fiind însoțite de toată documentația și de copiile-xerox aferente. Ele au fost înregistrate la registratura CJAS însă cei de acolo nu au procedat ulterior și la achitarea sumei datorate”, a explicat Ivan, în plângerea trimisă magistraților.

Doar răspunsuri negative din partea oficialilor CJAS

De asemenea, directorul general a invocat în sprijinul afirmațiilor sale și faptul că CJAS trebuie să respecte cu strictețe normele de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, care dau dreptate SC Servicii Publice  SA Iași. În tot acest timp, CJAS a transmis către societatea care se află sub tutela Municipiului Iași mai multe răspunsuri negative în care a comunicat faptul că nu poate da curs solicitărilor venite din partea SC Servicii Publice SA Iași. Din partea ordonatorului de credite, respectiv CJAS am primit doar refuzuri, a recunoscut directorul general Laurențiu Ivan, în plîngerea aflat la dosarul cauzei.

Nicu SAMSON

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here