Senatorii au dat undă verde reorganizării AVAS

Senatorii au votat marţi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Proiectul de lege, care a fost avizat de comisiile de specialitate fără amendamente, are ca obiect de reglementare introducerea unor modificări şi completări ce decurg din statutul instituţiei, respectiv acela de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului Economiei.

Modificările se referă în principal la schimbarea numelui instituţiei din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), în toate actele normative în vigoare, la reducerea numărului de vicepreşedinţi de la 4 la 3, precum şi la definirea modului de înregistrare în contabilitate a sumelor obţinute din valorificarea creanţelor. Totodată, se prevede includerea prevederilor referitoare la coordonarea activităţii A.A.S.S. care este asigurată de ministrul Economiei, sprijinit de un Consiliu de Supraveghere şi Îndrumare a activităţii A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, care va îndeplini rolul de preşedinte, al Ministerului Justiţiei, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Finanţelor Publice, desemnarea sau revocarea acestora făcându-se prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective.

Alte modificări se referă la introducerea prevederii potrivit căreia aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului de Îndrumare şi Supraveghere a activităţii A.A.A.S. se face de către ministrul Economiei; redefinirea unor atribuţii care revin preşedintelui A.A.A.S.; includerea unor prevederi privind stingerea creanţelor restante.

În expunerea de motive, iniţiatorul proiectului de lege – Guvernul României – invocă existenţa unor disfuncţionalităţi în îndeplinirea obiectului de activitate a instituţiei, întrucât atribuţiile instituţiei, ale preşedintelui şi ale Consiliului de Îndrumare şi Supraveghere, inclusiv numirea membrilor acestuia, nu corespund integral noii organizări şi rolului pe care A.A.S.S. urmează să-l aibă în viitor.

De asemenea, conform expunerii de motive, în contextul în care conturile instituţiei sunt blocate de creditori care au obţinut în instanţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile împotriva A.A.A.S, fiind astfel necesară completarea OUG 23/2004 cu prevederi legale de înregistrare într-un cont distinct a veniturilor obţinute de instituţie prin valorificarea şi recuperarea creanţelor preluate, pentru a putea fi utilizate pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri, având ca obiect creanţe deţinute împotriva A.A.A.S., altele decât cele privind drepturi salariale, stabilite prin titluri executorii, respectiv sumele datorate păgubiţilor FNI, care au obţinut sentinţe definitive şi irevocabile, instituite cu titlu executoriu. Se va asigura astfel un nivel crescut de predictibilitate financiară cu privire la plata acestor datorii.

Nu în ultimul rând, mai arată iniţiatorul, A.A.A.S se confruntă cu imposibilitatea aprobării unor documente şi activităţi pe care nu le poate îndeplini, întrucât nu există nominalizări pentru membrii Consiliului de Îndrumare şi Supraveghere şi nu sunt încă clarificate responsabilităţile în legătură cu coordonarea, îndrumarea şi supravegherea activităţii instituţiei. AGERPRES

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here