Război funciar cu miză mare: Silvicul revendică două hectare de teren în Lunca Cetățuii, pe fostele moșii boierești

Litigiu cu o miză imobiliară importantă între Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA și mai multe familii din Iași care au fost împroprietărite cu terenuri în apropierea Amenajamentului Silvic al Ocolului  Silvic Lunca Cetățuii. E vorba de o suprafață de 2 hectare de teren de pe fostele moșii boierești Dobreanu și Rohr, peste 5.500 mp fiind ocupat în prezent de localnici în baza unor titluri de proprietate emise la limita legii în anul 1993. Într-o primă fază, Romsilva i-a acționat în judecată pe actualii proprietari cărora le solicita lăsarea terenului în posesia și proprietatea Statului Român.

,,Din conținutul documentelor aflate în posesia noastră rezultă fără nici o îndoială că terenul este proprietate publică fiind înscris în Amenajamentul Silvic al Ocolului Lunca Cetățuii. Acțiunea noastră a fost făcută în baza Legii 18. Terenurile au fost la început pășuni și fînețuri pe care noi apoi le-am împădurit. Primăria Ciurea a aprobat ilegal punerea în posesie către mai mulți localnici și ne-am trezit ulterior cu pădurea ocupată. Am cerut justiției să anuleze toate titlurile de proprietate emise ilegal”, a precizat Gabriel Doncean, directorul Direcției Silvice Iași.

În replică, apărătorii sătenilor cer respingerea acțiunii din justiție arătînd că ,,toți cei în cauză au fost împroprietăriți legal și că ROMSILVA Iași nu ar deține și nu ar dovedi existența vreunui drept de proprietate în zonă,,.

Statul Roman le suflă-n ceafă mai multor familii din Lunca Cetățuii-Ciurea care dețin diferite suprafețe de teren în apropierea zonei forestiere care aparține  Direcției Silvice Iași. Într-o primă fază e vorba de o suprafață de 2 ha, din care 5564 mp este deținută parțial în acte de un anume Ovidiu Crăcană, ca urmare a unui certificat de moștenitor, ulterior terenul trecînd prin mai multe mâini prin vînzare și donație către alte persoane. Cele două hectare au fost stăpînite de mai multe persoane care au avut certificat de moștenitor însă unele acte de proprietate au fost anulate prin decizii judecătorești. După ani de zile, timp în care pe pământul cu pricina au fost ridicate diferite construcții imobiliare,  juriștii  RNP-ROMSILVA, prin Direcția Silvică Iași, s-au trezit în ceasul al 12-lea și au constatat că primii proprietari ar fi obținut terenurile în mod ilegal, printr-o împroprietărire la fel de ilegală.

ROMSILVA: ,,Terenurile se suprapun cu cele forestiere,”

Reprezentanții ROMSILVA susțin că terenurile respective se suprapun peste fondul forestier care este proprietate publică a statului.  În consecință, juriștii Direcției Silvice Iași cer anularea titlurilor de proprietate emise inițial deoarece cele două hectare (dar mai ales suprafața de 5564 mp) se suprapun total cu fondul forestier din Lunca Cetățuii, nefiind  respectate și determinate exact și corect coordonatele suprafeței de teren în sensul corelării amplasamentului cadastral cu cel silvic. Urmare a acestui fapt, reprezentanții ROMSILVA – Direcția Silvică Iași au demarat în instanță  un proces de revendicare imobiliară împotriva tuturor proprietarilor prin mâinile cărora au trecut acele suprafețe. E vorba de Ovidiu Crăcană, Ana Maria Grigoraș, Marius Mihai Titienari, Gabriela Nicoleta Titienari, Bogdan Neamțu, Alina Neamțu și Diana Kayed, unii dintre cei menționați fiind cumpărători de bună-credință. În acțiunea înaintată Judecătoriei Iași, directorul Direcției Silvice Iasi le-a solicitat magistraților să dispună o hotărîre prin care să-i oblige pe pârâți să lase terenul respectiv în posesia și deplina proprietate a statului. De asemenea, juriștii  ROMSILVA  mai cer întocmirea unei expertize topo-cadastrale în vederea determinării exacte a suprafeței de teren aparținînd fondului forestier proprietate publică.

,,Terenul celor în cauză se suprapune peste suprafața înscrisă în Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Ciurea. Potrivit legii, Direcția Silvică are dreptul de a apăra și asigura integritatea fondului forestier proprietatea  statului, respectiv de a promova orice acțiune în justiție pentru a recupera bunurile statului ce îi sunt date în administrare, respectiv terenurile forestiere. Considerăm  nelegală și abuzivă constituirea unui drept de proprietate asupra suprafeței de teren forestier din fondul forestier național cu nesocotirea dreptului de proprietate al statului”, au explicat în acțiunea judecătorească juriștii ROMSILVA Iași. Revendicarea imobiliara a fost inițiată  de ROMSILVA pe vremea cînd Direcția Silvică Iași era condusa de fostul director Corneliu Parascan. Reprezentanții Direcției Silvice mai arată că Ovidiu Crăcană, avînd calitatea de pârât în cauză ar fi dobîndit cu rea-credință o parte importantă din terenul care face obiectul revendicăarii imobiliare.

Nimeni nu poate construi în zonă din cauza haosului din documente

,,Toate aceste terenuri ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile, si imprescriptibile, nefăcînd parte din circuitul civil. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decît dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. Terenul în litigiu face parte din categoria terenurilor forestiere, potrivit extraselor din Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Lunca Cetățuii,, au mai adăugat juriștii ROMSILVA. Într-o cerere de intervenție depusă la Judecătorie s-a mai cerut introducerea în cauză a Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, ca și proprietar al terenului respectiv. Astfel,  atît ROMSILVA-Direcția Silvică Iași cît și MFP solicită acum eliberarea imediată a terenului, pentru simplul fapt că acestea se suprapun cu unitățile amenajistice din cadrul Ocolului Silvic Lunca Cetățuii. Pe parcursul procesului, Ana Maria Grigoras (n.r.- pârât în dosar) a transmis către Ocolul Silvic Lunca Cetățuii, o cerere de aprobare a unei documentații pentru investiția Plan Urbanistic Zonal PUZ – introducere teren în intravilan și construire locuințe individuale, dar aceasta i-a fost respinsă la avizare pe motiv că terenul aferent (o cale de acces de cca 1300 mp) se suprapune peste fondul forestier național înscris în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lunca Cetățuii.

,,Pământul e al oamenilor. Direcția Silvică nu face dovada dreptului de proprietate’’

De cealaltă parte a baricadei, avocații tuturor celor implicați în dosarul de revendicare imobiliară arată că reclamanții (ROMSILVA-Direcția Silvică Iași) nu ar deține și nu ar dovedi existența unui drept de proprietate asupra terenului revendicat, și care are categoria de folosință pășune, așa cum dovedește și extrasul de carte funciară. ,,Tuturor celor pe care-i reprezint în instanță li s-a stabilit în mod corect dreptul de proprietate asupra terenurilor în litigiu. Reclamantul ROMSILVA –în acțiunea de revendicare a unui bun proprietate publică – trebuie să facă dovada dreptului de proprietate – ori acest lucru nu l-a făcut,,. a precizat, într-o întîmpinare, avocata Nela Chiba, care-i reprezintă în justiție pe toți cei dați în judecată de Direcția Silvică Iași. Mai mult, apărătorii le solicită magistraților să dispună urgent efectuarea unei expertize topometrice pentru a se determina dacă pârâții stăpînesc vreo bucată de teren din proprietatea  statului și cer documente justificative de la Comisia Județeană de Fond Funciar și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI). Documentația este absolut necesară pentru a se putea stabili împrejurările clare ce au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate pentru toți implicați în dosar. Contactat telefonic, juristul Direcției Silvice Iași, Cornel Piticari susține că instituția pe care o reprezintă a descoperit în ultima vreme numeroase probleme și suprapuneri de terenuri, unele dintre cele stapînite de localnici facînd parte din fondul forestier al statului. ,,Aceste verificări referitoare la Amenajamentele Silvice se fac o dată la zece ani de zile. S-au găsit mai multe suprapuneri ale terenurilor oamenilor cu cele forestiere. Unele titluri emise ar putea fi eronate. Vrem să corectăm această greșeală în instanță. Suprafețele suprapuse ar putea fi mai mari, nu știm exact. Doar o expertiză topometrică poate lămuri definitiv această problemă. Vrem să știm dacă noi avem dreptate ori localnicii au dreptate. Pe parcurs au existat situații concrete în care justiția a anulat titlurile de proprietate cu probleme”, a conchis Cornel Piticari, consilierul juridic al Direcției Silvice Iași.

Nicu SAMSON

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here