Primăria Iași, penalizată cu 6.000.000 lei pentru incompetența Salubris. Directorii, premiați cu sute de mii de lei

@ Primăria Iași a fost penalizată cu 6.000.000 lei pentru că Salubris nu și-a îndeplinit în anii 2017-2019 țintele impuse de Fondul pentru Mediu @ La Iași, incompetența este premiată: directorul Salubris și membrii Consiliului de Administrație au primit prime de performanță de sute de mii de lei @ Primăria lui Mihai Chirica a ascuns 85.000 de tone de deșeuri din raportările oficiale pentru a acoperi incompetența operatorului de salubritate și a directorului Cătălin Neculau @ Mascarada a ieșit la iveală în 2020 după un control al Direcției Generale de Administrare Fiscală din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM)

Primăria Municipiului Iași a falsificat raportările efectuate către Administrația Fondului pentru Mediu în perioada 2017-2019 pentru a plăti mai puțin pentru neîndeplinirea țintelor de colectare selectivă. Conform legislației, fiecare autoritate locală are obligația de a diminua anual cantitățile de deșeuri depozitate la groapa de gunoi prin creșterea colectării selective. Pentru neîndeplinirea acestor ținte, autoritățile plătesc penalități către Fondul pentru Mediu. Primăria lui Chirica a ascuns 85.000 de tone de deșeuri din raportările oficiale pentru a acoperi incompetența operatorului de salubritate. Salubris nu și-a îndeplinit în anii 2017-2019 țintele impuse de Fondul pentru Mediu, motiv pentru care Primăria Iași a fost penalizată cu 6 milioane de lei. În schimb, directorul Salubris și membrii Consiliului de Administrație au fost premiați în fiecare an cu așa-zise prime de performanță în cuantum de sute de mii de lei. Contractele de mandat ale membrilor CA și directorului Salubris nu prevăd la indicatorii de performanță îndeplinirea țintei de colectare impuse de AFM pentru că nu ar mai încasa niciodată aceste bonusuri colosale. În schimb, incompetența lor și a primarului Mihai Chirica este decontată direct din bugetul local prin plata acestor penalizări către Fondul pentru Mediu. 7IAȘI a intrat în posesia raportului de control efectuat de Administrația Fondului pentru Mediu la Primăria Iași care demonstrează că funcționarii au declarat în fals obligații fiscale mai mici, provocând astfel un prejudiciu de peste 3 milioane de lei la fondul de mediu.

Cum funcționează mecanismul?

Potrivit legislației în vigoare, unitățile teritorial administrative au obligația de a depune anual la AFM o declarație privind cantitățile de deșeuri colectate pe raza localității. Declarația cuprinde cantitatea totală de deșeuri colectate, cantitățile de deșeuri valorificate prin reciclare de către operatorul de salubritate și alți operatori economic autorizați, deșeurile valorificate prin alte metode decât reciclarea și cantitatea finală de deșeuri depozitate la groapa de gunoi. Conform reglementărilor europene, autoritățile locale au obligația de a diminua anual cantitatea de deșeuri depozitate la groapa de gunoi prin colectarea separată. În acest sens, Guvernul a stabilit pentru autoritățile locale ținte anuale pentru reducerea cantității de gunoi depozitate, iar cei care nu se încadrează sunt obligați să plătească o penalitate calculată în funcție de diferența între ținta stabilită și cantitatea efectivă depozitată. Anual, Primăria Municipiului Iași avea obligația ca prin intermediul operatorului de salubritate, Salubris SA, să reducă cantitatea de deșeuri depozitate la groapa de gunoi. Prin ordonanță de urgență, Guvernul a stabilit țintele anuale ce trebuie îndeplinite. Pentru anul 2015 o țintă de -15% față de anul precedent, în 2016 o reducere similară față de cantitatea din 2015, iar din 2017 procentele au fost majorate în fiecare an de la – 25% până la -45% în 2019. Obligația autorității locale era ca prin intermediul operatorului de salubritate să crească cantitatea de deșeuri reciclabile valorificate așa încât cantitatea ce se depozitează la groapă să se diminueze. Pentru anii 2015-2016 penalitatea aplicată de AFM era de 100 lei/to de deșeu depozitată în plus față de ținta stabilită, iar pentru anii 2017-2019 a fost diminuată la valoarea de 50 lei/tona de deșeu depozitat suplimentar.

Control încrucișat Salubris –Primăria Iași

În anul 2020, Direcția Generală de Administrare Fiscală din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a desfășurat un control la Primăria Municipiului Iași pentru a verifica modul de calcul, constituire, declarare și virare a obligațiilor la bugetul Fondului pentru Mediu pentru perioada 2015-2019. Declarația privind cantitățile de deșeuri colectate, reciclate și depozitate se depune anual de către fiecare primărie din proprie inițiativă, iar periodic, AFM verifică realitatea datelor raportate de autoritățile locale. În urma verificărilor, inspectorii fiscali din cadrul AFM au descoperit falsificarea datelor reale de către Primăria Iași în privința deșeurilor colectate și reciclate. Pentru perioada 2017-2019, Primăria a crescut fictiv cantitățile de deșeuri reciclate pentru a plăti o penalitate mai mică. AFM a descoperit că Primăria a reciclat din pix peste 84.843 de tone de deșeuri, micșorând obligația de plată față de Fondul pentru Mediu cu 3 milioane de lei. Pentru a stabili cu exactitate valoarea prejudiciului, AFM a efectuat un control încrucișat și la operatorul de salubritate al Primăriei Iași, Salubris SA.

3 milioane lei nedeclarați

Pentru anul 2017, Primăria raportase îndeplinirea țintei stabilite și a raportat 0 lei obligații de plată. Realitatea fusese cu totul alta. Potrivit raportului, ”pentru anul 2017 s-a stabilit suma de 1.732.709 lei reprezentând obligația de plată datorată cu titlu de diferențe pentru neîndeplinirea obliectivului anual de diminuare și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare. S-a constatat că UAT Municipiul Iai a declarat în mod eronat ca fiind reciclate 38.683, 77 tone de deșeuri municipale. Din documentele puse la dispoziție privind trasabilitatea, s-a constatat faptul că au fost reciclate doar 461,77 tone. Pentru diferență nu s-au prezentat de către contribuabil (n.r.- Primăria Iași) și nici de către operatorul de salubritate (n.r. – Salubris) documente justificative care să ateste reciclarea și trasabilitatea acestora până la reciclatorul final.” – se menționează în raportul de inspecție fiscală nr. 157/28.09.2020. În 2018 și 2019 Primăria și Salubris nu au făcut nimic pentru a se încadra în țintele prevăzute de AFM. În loc să scadă, cantitățile de deșeuri depozitate la groapa de gunoi au crescut la 116.640 tone în 2018 și respectiv 129.451 tone în 2019. Acestea sunt cifrele oficiale raportate de  Mihai Chirica și Cătălin Neculau. Însă, după cum se vede din raportul de inspecție fiscală, și acestea au fost falsificate, în realitate cantitățile depozitate fiind mult mai mari.  Astfel, ”pentru anul 2018 s-a constatat că Municipiul Iași a declarat în mod eronat ca fiind reciclate 30.973 tone de deșeuri, iar pentru anul 2019 cantitatea de 15.647 tone.” În total, pentru cei doi ani au mai fost adaugați peste 1,3 milioane lei la nota de plată către Fondul pentru Mediu.

Chirica premiază incompetența!

Prin contractul de concesiune nr. 90979/2007, Primăria a încredințat gestiunea serviciului de salubritate pe raza Municipiului Iași către SC Salubris SA. În 2017 Chirica l-a instalat pe Cătălin Neculau la conducerea societății Salubris ca director adjunct, iar în 2018 l-a promovat ca director general. Mandatul lui Neculau se suprapune exact peste perioada în care municipalitatea nu și-a mai îndeplinit țintele stabilite de Fondul pentru Mediu. Dacă până în 2016 inclusiv, Primăria nu a avut niciun leu de plată ca și penalitate către AFM, începând din 2017  și până în 2019 (data ultimei raportări oficiale) bugetul local a fost înrobit cu 6 milioane de lei penalități din cauza incapacității Salubris de a colecta selectiv. Din cele 133.000 tone de deșeuri colectate în 2019, doar 754 de tone au fost valorificate prin reciclare de către Salubris și 2.602 tone de către alți operatori economici autorizați! Adică avem o rată de colectare selectivă de 2,5%!!! Deși obligația colectării selective a deșeurilor există de foarte mult timp, Chirica și Neculau nu au fost înstare să implementeze programe care să stimuleze colectarea selectivă a deșeurilor. Ieșenii plătesc milioane de lei din banii strânși la bugetul local pentru incompetența celor doi. Cătălin Neculau și membri CA ai Salubris încasează anual sute de mii de lei ca bonusuri pentru îndeplinirea unor așa-ziși indicatori de performanță. Practic Primăria Iași recompensează incompetența Salubris, iar ieșenii plătesc de două ori: o dată pentru penalitățile provocate de Salubris și a doua oară pentru bonusurile pe care conducerea societății le bagă în buzunar. Niciunul dintre indicatori nu se raportează la obligația legală de a îndeplini țintele de colectare selectivă. Chirica le-a stabilit ca indicatori de performanță raportarea la timp a indicatorilor de performanță sau transparența decizională!

Rareș Neamțu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here