Odă & pagodă junc-decătorului Tristi Găineț

despre pîrțurile atomice de rit / rît progresist

 

 

Sincere condoleanțe cohortelor de prostălani agresivi din Legiunea Sfîntului A’narco’hanghel Tristi Găineț, cu prilejul auto-trecerii în rezervă a jenelului d’arc-os cu mustăți mușchetăroase și karatisme civicoase. Plîngeți și jeliți, s-a dus un angel gladios, a p’erit o lumină mov, a ieșit din arenă un luptător cu merite deosebite în revuluția contra balaurelui monkstruos al răutăților care împilează popolul subviran.

Deci dăcît uaminii răi, propagandijtii Kremlinulu’, are tumpeu să zică ceva de pensionarea la 48 dă ani, cu pensie cît a vreo 20 dă fraieri, a lu’ duomnu’ idolu’ progresist Cristi Dănileț, brus-uilusu’ lu’ justițea romîneză, ciak-norisu’ la viitoru’ dă gaur a’ patriei, Van Dammilețul luptei contra la dujmanii interni a’ țării nuastre, horodniceanul slim al dreptății judecătoreze & trombonistice, codruțul koveșist în izmene al circului de bîlci pentru proști întreligenți.

Bai z uei, nu-mi amintesc ca, în ultima vreme, micul guru dorsal să fi protestat cumva contra mizeriilor penale în serie de care a avut parte Emilia Șercan de la statul romînez, dar sînt sigur că domnul pîrț magistral va ieși chiar de azi în fața procuraturii ăleia mari, în izmenele lui de kkratist cu centură maro ( și cu chicioarele goale în zăpadă ), ca să ne spuie ‘mnealui cum e cu calea, adevărul și ceața. Și desigur că va fi avocatul pro bono al ziaristei, ca un luptător vajnic contra abuzurilor care ieste iel.

Da’ astea ie dăcît răutăcisme kremlineze, de uamini degradaț’ care nu știe că Bitîlșii a’ scris cîntecu’ ,, Hey, Jude ,, pentru judecătoru’ Dănileț, ca o bună-vestire, care ei știa că o să apară un Jeizăs Cristi a’ justiției progresiste, bune, bio, de la țară, ca smîntîna de buhai. Sau de juncan. Deci, prin urmare, cu ocaz’ea la pensionarea onorabilă, la 48 de ani, cu pensie XXXXL, a martirulu’ dreptății justiționeze carpatine, fan-clubul ,, Sfintele Pîrțuri Atomice ,, îi dedichează lu’ domnu’ junc-decător Găineț această odă fierbinte :

 

Ooo, tu, pîrț cu mustață,

Ooo, sfinte găinaț,

Ai fost mereu în față,

Cu balega la braț.

Ai dat cu capu-n garduri,

Ai dat cu drujba-n vînturi,

Nu te-ai vopsit cu farduri,

Aveai un fes din scînduri.

Ai fost ca o lumină,

Brichetă tu ai fost,

Din dosul de găină

Recitai, pe de rost.

Acum, la pensionare,

Ooo, pîrțule solemn,

Fii hotărît, fii tare,

Ca limba ta de lemn !

Nu te lăsa, ooo, guru,

Fii ca fularul, dur !

Fii cum ai fost, ca … duru’ !

Și pupă-ne-n contur !

Lucian Postu

 

Lucian Postu este publicist şi consultant politic, PR & media. A fost corespondent BBC şi Radio Europa Liberă , consultant BBC pentru Republica Moldova şi editorialist al mai multor publicaţii. Foloseşte ortografia recomandată de Institutul de Filologie ” Al. Philippide ” din Iaşi, cu excepția cuvîntului  ” romîn ” și a derivatelor sale ( https://lucianpostu.wordpress.com/rominia-i-a/ )

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here