Nu este o glumă! Factură de 1,4 milioane de euro la apă – „Dorel” de la ApaVital a citit greșit apometrul

ApaVital a emis această factură către Veolia Iași, care nu recunoaște datoria, ajungându-se ca cele companii să se lupte în instanțele de judecată @ Taxa de timbru a fost calculată la valoarea de 75.000 lei, cât salariul directorului general Mihai Doruș, dar ApaVital s-a plâns că nu are bani și a cerut plata în rate @ Pare incredibil, dar s-a ajuns la această sumă imensă deoarece timp de patru ani de zile „Dorel” a citit greșit apometrul

Compania Apavital a acționat în judecată Veolia Energie solicitând instanței să oblige compania energetică la plata sumei de 5.777.165 lei reprezentânt contravaloare apă industrială furnizată și neachitată și a sumei de 1.000.044 lei cu titlu de penalități de întârziere. În total este vorba de peste 6,77 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro. Suma reprezintă o factură de regularizare emisă de Apavital în 2017 și pe care Veolia Energie nu o recunoaște. Din cauza acestor divergențe, Apavital și Veolia s-au acționat reciproc în judecată luând nașteremai multe procese, aflate în diferite stadii de soluționare.

În cel mai recent litigiu deschis la inițiativa ApaVital la finele lunii mai 2020, Tribunalul Iași a calculat o taxa de timbru în cuantum de 74.982 lei, sumă pe care judecătorii au îngăduit să fie achitată în șase rate egale. Apavital solcitase instanței facilitarea plății în rate a taxei de timbru motivat de faptul că ar fi un efort destul de mare pentru companie plata unei astfel de sume. Asta deși cei aproximatriv 75.000 lei sunt echivalentul costurilor cu salariul lunar al directorului Mihai Doruș, astfel încât plata unei astfel de sume nu ar fi trebuit să fie un impediment pentru Apavital.

ApaVital s-a trezit după 4 ani

Această situație conflictuală între cele două companii aînceput în anul 2017 când, în urma înlocuirii unui contor de la CET Holboca, Apavital a constatat că angajații săi au citit și raportat în mod eronat, timp de patru ani de zile, consumul  de apă al Veolia. Asta în condițiile în care compania ApaVital are o armată de angajați plătiți regește, dar care, se pare că nu au nicio responsabilitate cu privire la neîndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu.

Din cauza unor nereguli la citirea contorului care înregistra consumul de apă furnizată la punctul de consum CET II Holboca constatate la înlocuirea instrumentului de măsurare ca urmare a expirăii perioadei de valabilitate a verificării metrologice, s-a plătit un consum mai mic decât cel real înregistrat de contor. Contorul demontat avea indexul de 210635 mc, ce ar fi trebuit multiplicat cu 10. Tocmai această multiplicare cu 10 s-a constatat că nu a fost făcută existând astfel o eroare de citire ce a dus lafacturarea și plata unei cantități de apă de 10 ori mai mică decât consumul real.” spun reprezentanții Apavital în acțiunea depusă împotriva Veolia.

Veolia contestă debitul, Apavital vrea executare silită

La data de 29.03.2017 Apavital a notificat Veolia Energie că citirile contorului au fost realizate eronat și că acest fapt a produs consecința emiterii unor facturi de regularizare pentru perioada 28.11.2013-28.02.2017, rezultând o diferență de plată de 5.777.153 lei (factura seria AV649 nr. 17149376/02.05.2017).Veolia a refuzat semnarea procesului verbal de constatare și nu a recunoscut factura emisă de Apavital.Veolia Energie a refuzat plata facturii de regularizare și a contestat la Tribunalul Iași inexistența debitului și factura emisă,dar a pierdut atât acțiunea de fond cât și apelul de la Curtea de Apel Iași, dosarul aflându-se acum în faza de recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.Concomitent, Apavital a demarat o acțiune de excutare silită a Veolia pe baza facturii emise, însă instanța nu a încuviințat acțiunea motivat de faptul că, creanța pretinsă nu este certă, lichidă și exigibilă. Meci nul după trei ani de procese. Astfel că noul proces intentat de Apavital capătă o importanță vitală întrucât va decide existența sau inexistența creanței de aproape 7 milioane de lei, debit principal plus penalități.

Expert în metrologie pentru certificarea consumului de apă

În procesul prin care au cotestat factura emisă de Apavital, reprezentanții Veolia au arătat în instanță că CET 2 Holboca este o centrală de cogenerare calificată la schema de sprijin pentru cogenerare pentru o perioadă de 11 ani. Schema de sprijin constă în considerarea energiei electrice furnizată în sistemul energetic național ca fiind energie de înaltă eficiență, astfel că lunar, Veolia încasează contravaloarea unor bonusuri. Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei (ANRE)compară veniturile încasate și costurile eligibile. Contravaloarea costului cu apaindustrială furnizată de Apavital și utilizată în producerea de energiei în cogenerare este recunoscut în integralitate de ANRE, astfel încât să nu impacteze sub nicio formă resursele proprii financiare ale Veolia Energie. Prin urmare, Veolia nu avea niciun interes perpetueze o citire eronată a contorului, în sensul unui consum mai scăzut decât cel real, câtă vreme, societatea obținea din partea ANRE bonusuri care acopereau în totalitate consumul cantitativ de apă industrială. Veolia a explicat faptul că în perioada 2014-2017 costurile eligibile au fost mai mici decât bonusul primit din partea ANRE și că, lasupracompensarea anuală, producătorul de energie a fost obligat să returneze o parte din sumele primite. Deci, pentru Veolia, costurile înregistrate cu apaindustrială au fost compensate 100% prin schema de sprijin indiferent de cuantumul consumului. Astfel că, nu poate fi vorba de o îmbogățire nejustificată, ci, dimpotrivă, chiar fără nicio culpă, Veolia ar trebui achite din resurse proprii sumele solicitate acum de Apavital, deoarece schema de sprijin nu prevede o astfel de procedura de revizuire pentru perioadele care s-au încheiat. Totodată, avocații Veolia au arătat dreptul Apavital de a emite o factură de regularizare nu se putea întinde pe o perioadă de 4 ani. În contrapartidă, Apavital a adus în instanță un expert în metrologie care a certificat că, pentru tipul de contor instalat la Veolia, consumul de apă se determină prin înmulțirea indexului cu numărul 10. În ciuda argumentelor și excepțiilor invocate, atât Tribunalul Iași cât și Curtea de Apel au respins acțiunea motivat de faptul că Veolia nu a contestat realitatea consumului, ci modul de calcul a facturii de regularizare.

Bogdan Nazat: ”ApaVital nu și-a executat în mod corespunzător obligațiile”

În noul litigiu  de la Tribunalul Iași, avocații Veolia Energie  susțin că Apavital este în culpă pentru faptul că nu a citit și facturat corect consumul de apă și prin urmare compania reclamantă ar trebui să fie cea care suportă consecințele. ”Apavital nu și-a executat în mod corespunzător obligațiile contractuale astfel că nu se poate prevala de propria lipsă de diligență sau eroare în care s-a aflat timp de patru ani pentru a obține protecția juridică a dreptului de a solicita de la Veolia prețul acestei greșeli care reprezintă, în realitate, imputarea unor sume cu consecințe majore asupra resurselor financiare”, spune Bogdan Nazat, avocatul Veolia.

De cealaltă parte, avocații Apavital susțin că dacă două instanțe au respins până acum acțiunea de contestare a debitului inițiată de Veolia, înseamnă că acel debit există și, astfel, compania producătoare de energie datorează cei aproximativ 7 milioane de lei.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here