Noi reguli pentru avocați și justițiabili în instanțele de judecată

Art.1

1.1 Accesul publicului in Palatul de Justitie din Iasi, str. Elena Doamna nr.                1 A se realizena exclusiv pe la intrarea nr. 2, situate la parter. pe latura de vest a imobilului, dinspre strada Elena Doamna.

1.2 La aceasta intrare, avocatii, consilierii juridici, executorii judecatoresti si practicienii in insolvents vor utiliza usa nr. 1, situata in partea dreapta, iar publicul va folosi pentru acces usa numarul2, din stanga, care sunt astfel numerotate.

1.3   lesirea publicului din institutie se va realiza numai pe usa nr. 3. situata la patter, pe latura sud-vest a imobilului, dinspre strada Elena Doamna.

1.4 Se mentin dispozitiile in vigoare cu privire Ia accesul si traseul persoanelor private de libertate si escortei acestora. care sunt separate si care nu intersecteaza cu fluxul personalului si publicului.

Art.2

2.1 La punctele de acces-control in cladire se va realiza triajul epidemiologic, constand in controlul temperaturii cu instrumente non-contact.

2.2 Pentru angajatii Curtii de Apel Iasi si Tribunalului Iasi, triajul epidemiologic se realizeaza la intrarea nr. 1.

2.3 Pentru public, triajul epidemiologic are loc la punctele acres-control mentionate in prezentul ordin, Ia art. 1.

2.4 Triajul epidemiologic este realizat de angajatii instantei sprijiniti de jandarmii care asigura paza in incinta.

2.5 Nu este permis accesul persoanelor a caror temperature corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,30 C. Acest aspect este consemnat in registrul aflat la intrare si este instiintat de indata, dupd caz, dace persoana este chemata la o seditna de judecata, presedintele completului de judecata, prin primul-grefier al instantei, pentru luarea de masuri adecvate sau primul-grefier al instantei, data persoana intentioneaza sa mearga la un compartiment al instantei.

Art.3

3.1 La momentul accesului si pe toata durata prezentei in sediul instantei este obligatorie purtarea mastii de protectie facials (nas-gura.), atat pentru personalul instantei. cat si pentru toti cei care aeceseaza serviciul public al justitiei (justitiabilii, alti participanti la procese, etc.): masti le utilizate vor fi aruncate numai in recipientele cu aceasta destinafie, aflate in exteriorul cladirii, la intrarea publicului, semnalizate vizuai.

3.2 Lipsa acestui echipament minim de protectie sau utilizarea lui necorespunzatoare duce la indepartarea persoanei din sediul instantei, implicit din sala de sedinta/compartimentul respectiv.

3.3 Se vor utiliza substantele dezinfectante pentru tegumente puse la dispozitia publicului la intrarea si in incinta sediului.

3.4 Se va dezinfecta incaltamintea prin stergerea de covorasele imbibate cu substanta dezinfectanta, aflate la intrarile in cladire.

3.5 Accesul in sediul instantei este permis cu cel mult 20 minute inainte de ora stabilita pentru desfasurarea activitatii judiciare la care participa, iar in sala de sedinta cu cel mult 10 minute inainte de ora la care este fixate cauza, conform listei de sedinta/mentiunii din citatie.

3.6 Se va pastra distanta minima de 2 metri intre persoanele care se afla in sediul instantei. inclusiv in sala de sedinta si la compartimentele care au activitate cu publiculrespectand semnalizarile amplasate in acest stop si indicatiile personalului instantei/jandarmeriei.

3.7 Se vor respecta marcajele care indruma fluxurile de intrare-iesire si cele de dirijare a sensului de circulatie in incinta instantei. dupa caz.

3.8 Stationarea in sediul instantei este pernnisa doar pe durata de timp necesara desfasurarii activitatii in care persoana este implicate.

3.9 Se vor utiliza exclusiv scarile din incinta instantei, lifturile din zona publics putand ti folosite numai de persoanele cu dizabilitati care vor anunta in prealabil, telefonic sau pe mail, deplasarea la instanta sau vor semnala problema jandarmilor care asigura paza. Lifturile din zona private pot fi utilizate de ca’te o singura persoana, care transports documente/dosare/materiale.

3.10 In incinta compartimentelor care au program de lucru cu publicul este permisa prezenta unui numar limitat de persoane, in functie de capacitatea spatiului, in vederea respectarii distantei de minim 2 metri intre doua persoane, sens in care se vor respecta indicatiile personalului instantei/jandarmeriei.

Art.4

4.1 Prezentul ordin de serviciu completeaza/modifica corespunzator ordinul de serviciu nr. 5/14.05.2020 al presedintelui Curtii de Apel Iasi.

Prin acest ordin de serviciu se completeaza/modifica corespunzator Instructiunile privind accesul si securitatea persoanelor la sediul Palatului de Justine din Iasi, sir. Elena Doamna nr. 1 A.

4.2 Prezentul ordin de serviciu intra in vigoare din 18 mai   2020, situatia urmand a fi

reevaluate periodic, pe toata durata starii de alerta.

4.3 Ordinul se comunica intregului personal al Curtii de Apel Iasi, prin grija primului-

grefier si:

–     se afiseaza la loc vizibil, la toate intrarile in sediul Curtii de Apel Iasi;

–     se publica pe pagina de interne a Curtii de Apel Iasi si pe portalul de informare intern;

–     se comunica de indata Tribunalului Iasi, parchetelor de pe langa instantele arondate,

D.I.I.C.O.T.— S.T. Iasi si S.T. Vaslui, D.N.A. — S. T. Iasi, Barourilor Iasi si Vaslui, U.N.B.R., Penitenciarelor Iasi si Vaslui, C.R.A.P Iasi, C.R.A.P. Vaslui, I.J.J. Iasi, Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa, Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here