Mofturile lui Chirica adună datorii de milioane. Plătim concerte și scrisori, dar la investiții în infrastructură facturile sunt neplătite de doi ani

Firmele care lucrează la proiecte de investiții în infrastructură nu sunt plătite cu lunile de zile, dar Mihai Chirica plătește din bani publici scrisori electorale pentru susținerea PNL, ziare de propagandă și concerte @ Ieșenii suportă la dublu această incompetență, pierzând ore întregi într-un trafic infernal cauzat de străzi blocate de șantiere, care parcă nu se mai termină, și plătind totodată din buzunarul propriu daunele sub formă de penalități @ Cazul litigiului dintre firma Elsaco și Primăria Iași este relevant în acest sens @ Facturile sunt neplătite de 23 de luni de zile, iar penalitățile atrase doar până la data deschiderii procesului au fost calculate la 550.000 de euro, bani care vor fi suportați tot din buzunarele ieșenilor @ Firma Elsaco a avertizat Primăria că nu are de ales și trebuie să încetinească ritmul lucrărilor @ Disconfortul a fost suportat doar de ieșeni, primarul Chirica nu s-a lăsat înduplecat @ „Contrar tuturor așteptărilor, chiar și ulterior diminuării de către subscrisa a ritmului de execuție a lucrărilor, Municipiul Iași a înțeles să adopte aceeași atitudine de pasivitate și indiferență, respectiv să nu-și îndeplinească obligațiile de plată asumate față de societatea noastră”, se plâng avocații Elsaco

Incapacitatea administrativă a primarului Mihai Chirica, dublată de lipsa de atitudine și incompetența funcționarilor din cadrul Primăriei Iași, au creat un cocktail periculos pentru bugetul acestui oraș. Iașul nu este guvernat după reguli și legi, ci după toanele și ambițiile primarului în funcție. Atitudinea și acțiunile lui Chirica dăunează grav bugetului local. Deciziile discreționare luate după ureche sau după simpatii au adus Primăria în situația de a plăti penalități de milioane de euro din banii ieșenilor. Refuzul lui Chirica de a plăti în termenii contractuali proiectele de investiții derulate generează găuri de neimaginat. În timp ce Chirica plătește din bani publici scrisori electorale pentru susținerea PNL, ziare de propagandă, concerte și evenimente de proslăvire a primarului actual, precum și alte acțiuni inutile, dar costisitoare, constructorii contractați de Primărie plâng cu căciula în mână după banii datorați de municipalitate. E un efect de domino. Chirica nu plătește, constructorii nu au bani să susțină lucrările la infinit și reduc ritmul de execuție, șantierele rămân blocate. Iar ieșenii suportă la dublu această incompetență, pierzând ore întregi într-un trafic infernal cauzat de străzi blocate de șantiere, care parcă nu se mai termină, și plătind totodată din buzunarul propriu daunele sub formă de penalități generate de Mihai Chirica.

Facturi neplătite de doi ani de zile

La începutul acestui an, în luna februarie, compania Elsaco a depus la Tribunalul Iași o cerere de emitere ordonanță de plată prin care a cerut judecătorilor să oblige Primăria Municipiului Iași la plata sumei de 5,25 milioane lei. Potrivit documentului intrat în posesia reporterilor 7IAȘI, Primăria Iași nu a achitat companiei din Botoșani un număr de cinci facturi în cuantum de 3,94 milioane lei ce au fost emise de Elsaco în perioada noiembrie 2018-octombrie 2019. Întrucât unele facturi emise aveau scadența depășită chiar și cu 10 luni de zile, Elsaco a emis și două facturi de penalități, calculate până la 31.12.2019, a căror sumă totală a ajuns la valoarea de 1.313.712 lei. Elsaco solicită la valoarea penalităților să fie actualizată până la data efectivă a plății debitului principal de către Primăria Iași, ceea ce face ca suma menționată în cererea de chemare în judecată să crească periculos de mult.

Între timp, de la data deschiderii procesului și până în prezent, termenul de scadență a facturilor fost depășit cu 23 de luni.

„Municipiul Iași a înțeles să nu-și execute obligațiile de plată asumate”

În decembrie 2017, între Primăria Iași și Elsaco Electronics SRL a fost încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări privind ”refacerea izolației magistralei de termoficare 2xDn1100 – Municipiul Iași”. În timpul derulării contractului, în iulie 2019, Primăria notifică Elsaco asupra unor modificări intervenite în contractul de finanțare dintre municipalitate și Ministerul Dezvoltării și prin urmare anunță suspendarea contractului începând cu data de 24.07.2020.

„Până la data suspendării contractului de către achizitorul Municipiul Iași, în conformitate și cu respectarea întocmai ale clauzelor contractuale respectiv, a graficului de execuție și a dispozițiilor Municipiului Iași, Elsaco Electronics a executat parte din lucrările ce fac obiectul acestuia, sens în care a emis și a predat Achizitorului facturile de plată aferente. În conformitate cu dispozițiile contractuale, plata de către Achizitorul Municipiul Iași a facturilor emise de subscrisa, trebuia să se realizeze în cel mult 60 de zile de la primirea facturilor. Contrar obligațiilor asumate prin contractul de proiectare și execuție lucrări, achizitorul Municipiul Iași a înțeles să nu-și execute obligațiile de plată asumate”, menționează avocații Elsaco Electronics în documentul depus la instanță.

Pasivitate și indiferență

Având în vedere atitudinea adoptată de către Primăria Iași, respectiv refuzul de a achita debitele restante, Elsaco transmite în perioada noiembrie 2018-mai 2019 mai multe adrese prin care solicită primarului Mihai Chirica plata facturilor emise în cadrul contractului. În același timp, motivat de lipsa plăților, Elsaco notifică în două rânduri, în februarie și martie 2019, diminuarea ritmului de execuție lucrărilor. Astfel, șantierele deschise în tot orașul au rămas blocate, creând probleme atât pentru traficul auto cât și pentru cel pietonal.

„Contrar tuturor așteptărilor, chiar și ulterior diminuării de către subscrisa a ritmului de execuție a lucrărilor, Municipiul Iași a înțeles să adopte aceeași atitudine de pasivitate și indiferență, respectiv să nu-și îndeplinească obligațiile de plată asumate față de societatea noastră”, povestesc siderați reprezentanții companiei experiența relației comerciale cu Primăria condusă de Mihai Chirica. Sătui să mai aștepte vreun semn de la Mihai Chirica, Elsaco transmite în septembrie 2019 o somație de plată către Primăria Iași ca procedură prealabilă demersului de inițiere a demersurilor de recuperare a debitului în instanțele de judecată. La scurt timp după primirea somației, Primăria face o plată parțială către Elsaco în cuantum de 1.1 milioane lei.

Deranjați de această atitudine a Primăriei, de lipsa de comunicare și de vechimea debitului neachitat, în noiembrie 2019 Elsaco emite o primă factură de penalități (calculate până la data de 19.11.2019) în sumă de 1.178.219 lei. Ulterior, în ianuarie 2020, Elsaco emite și a doua factură de penalități pentru perioada 20.11-31.12.2019, în valoare de 135.493. Astfel, valoarea penalităților pretinse de Elsaco a ajuns la valoarea de 1.313.712 lei. În ciuda mai multor încercări repetate ale Elsaco de a ajunge la o soluție pe cale amiabilă, Primăria Iași nu a avut nicio reacție. În aceste condiții, pe 2 februarie 2020 Elsaco emite o nouă somație de plată, iar pe 19 februarie depune la Tribunalul Iași acțiunea împotriva Primăriei.

Penalități de 2.65 milioane lei

Pe 18 mai, la primul termen de judecată, Elsaco a solicitat modificarea cererii introductive de chemare în judecată, în sensul actualizării sumei solicitate ca urmare a emiterii unei noi facturi de penalități.

„Având în vedere neachitarea de către debitoarea Municipiul Iași a debitului datorat societății noastre, la data de 31.03.2020 am emis și comunicat acesteia o nouă factură de penalități – factura seria BT ELS nr. 154.112/31.03.2020 în valoare de 358.569,11 lei pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020-31.03.2020. așadar, la data de 31.03.2020 valoarea totală a sumelor datorate societății noastre de către debitoarea Municipiul Iași este în sumă de 5.612.601,49 lei, din care debit inițial restant în sumă totală de 3.940.319,97 lei și penalități de întârziere calculate până la data de 31 martie 2020 în sumă de 1.672.281,52 lei”, se arată în cererea de completare depusă la primul termen de judecată. Având în vedere că penalitățile au fost stabilite prin contract la valoarea de 0,1% pe zi din valoarea debitului restant și faptul că datoria Primăriei față de Elsaco este de aproximativ 4 milioane de lei, penalitatea zilnică ce va fi suportată din bugetul local până la achitarea debitului este de 4.000 de lei. De la ultima factură de penalități emisă de Elsaco s-au scurs peste 250 de zile, ceea ce înseamnă că paguba la bugetul local a mai crescut cu peste 985.000 lei. Astfel, doar penalitățile datorate astăzi firmei Elsaco se ridică 2.65 milioane lei, adică aproximativ 550.000 de euro! Și cu fiecare zi care trece și Mihai Chirica se încăpăținează să achite datoria acumulată față de firma Elsaco, ieșenii vor fi penalizați zilnic cu 4.000 de lei din banii lor pentru ambiția prostească a primarului.

Chirica caută vinovații la Guvern

Primăria Iași a susținut în fața instanței că vina întârzierilor la plată a fost cauzată de Ministerul Dezvoltării, cel care prin contractul de finanțare semnat cu municipalitatea ieșeană ar fi trebuit să susțină 70% din contravaloarea lucrărilor realizate în cadrul acestui proiect de investiții. Reprezentanți Primăriei spun că MDRAP nu și-au respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare nedecontând la timp sumele necesare pentru plata constructorilor. Primăria a arătat judecătorilor că a plătit partea de 30% cu care trebuia să contribuie la acest proiect. Cu toate acestea, conform contractului Primăria avea obligația să asigure toate resursele financiare necesare derulării proiectului, inclusiv contribuția Ministerului Dezvoltării, urmând ca ulterior să-și recupereze de la autoritatea publică centrală partea de finanțare nerambursabilă în valoare de 70%.

Un alt proces, alte 7 milioane de lei penalități

La începutul acestui an, 7IAȘI a relatat despre un caz bombă care stă să explodeze sub fotoliul primarului Mihai Chirica. Modul defectuos și dezastruos în care Mihai Chirica a administrat orașul își arată efectele dăunătoare. Capital Insol SPRL, lichidatorul judiciar al defunctei Regii de Transport Public, a acționat în judecată Primăria Iași pentru neachitarea subvențiilor prevăzute de lege pentru anumite categorii de călători. La un calcul total al facturilor emise și acceptate la plată de Primărie, din 2016 și până în prezent, s-a constatat că Municipiul Iași datorează RATP peste 12,1 milioane de lei, adică aproximativ 2,6 milioane de euro. Conform documentelor intrate în posesia reporterilor 7IAȘI, din totalul datoriei, suma de 7 milioane de lei reprezintă penalități și dobânzi pentru neplata în termen a facturilor emise de regie.

Rareș Neamțu

Ieșeni, puneți banii deoparte! Incompetența lui Chirica ne costă 12 milioane de lei

Un milion de euro din buzunarele ieșenilor pentru o ambiție prostească a primarului Chirica. Sentință devastatoare

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here