Mitropolitul a angajat un avocat din Craiova pentru un proces de la Iași. Miza: 35 hectare de teren

Înaltele fețe bisericești de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Centrul Eparhial Iași, vor să pună mâinile pe un teren valoros în suprafață de 35 ha, amplasate în apropierea moșiei fostului boier Iorgu Anastasie Voinescu. Pentru a intra în posesia documentației necesare eliberării titlului de proprietate. ÎPS Teofan și-a angajat avocați tocmai din Craiova și a acționat în judecată Comisia Locală de Fond Funciar Voinești dar și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor.

’’Reclamanta MMB Iași a deținut 100 ha de teren agricol din care pentru 65 s-au emis  titluri de proprietate altor unități de cult, părți componente ale Mitropoliei. Centrul Eparhial Iași a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate și pentru restul de teren de 35 ha situat pe raza comunei Voinești, acesta avînd în vecinătate fosta moșie Lungani la Nord, fosta moșie Cucureni la Sud, și fosta moșie Bogdănești la Est, susțin apărătorii MMB Iași. În ciuda insistențelor, primarul comunei Voinești, Gheorghe Dobreanu, nu a răspuns ieri la telefon pentru a explica motivul de la care a pornit războiul juridic cu Mitropolia.    

Înaltele fețe bisericești de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Centrul Eparhial Iași se află la un pas de a rupe o halcă enormă de 35 de hectare din pământul comunei Voinești, deținut în 1825 în proporție de 90 la sută de cunoscutul boier și moșier Iorgu Anastasie Voinescu. Satul Voinești a fost menționat pentru prima dată pe la mijlocul secolului al XVII -lea ca o așezare de țărani  clăcași pe moșia boierilor Voinești. În jurul anului 1825, proprietarul moșiei Voinești, Iorgu Anastasie Voinescu, a dat această moșie ca zestre fiicei sale Zoe, la căsătoria acesteia cu spătarul Ianachi Negruzzi (1799-1836), vărul scriitorului Costache Negruzzi (1808-1868). În anul 1830, familia boierului Ianachi Negruzzi a construit un conac la Voinești pe trei niveluri (demisol, parter și etaj) cu 28 de încăperi întinse pe o suprafață totală de 850 de mp. Conacul era înconjurat de un parc care se mai întinde și astăzi pe o suprafață de trei hectare. Comuna Voinești este formată din satele Lungani, Schitu Stavnic, Slobozia și Vocotești, suprafața administrativă a comunei fiind de 6367 ha, din care intravilan 630 ha și extravilan 5737 ha. Terenul revendicat de oficialii MMB Iași și pentru care se dorește reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea Centrului Eparhial Iași, este situat în apropierea fostei moșii a renumitului boier Ianachi Negruzzi.

ÎPS Teofan a angajat un avocat din Baroul  Craiova

Într-o plîngere înaintată Judecătoriei Iași, MMB Iași, reprezentată de IPS Teofan (pe numele real Dumitru Savu) a solicitat Primăriei din Voinești, eliberarea imediată a documentației tehnice necesare pentru punerea în posesie cu cele 35 de hectare. Pentru a fi siguri că vor deveni proprietarii de drept ai vastei moșii din Voinești, oficialii MMB Iași și-au angajat avocați specializați în revendicări imobiliare și fond  funciar tocmai din Baroul Craiova, respectiv Societatea Civilă de Avocați Firuț Lucica, cu sediul în Municipiul Craiova. Mai mult, IPS Teofan l-a desemnat oficial drept responsabil de rezolvarea acestui litigiu în justiție pe preotul Marian Timofte, acesta din urmă având și funcția de vicar-administrativ. Procura specială a acestuia a fost autentificată la Societatea Profesională Notarială Mihaela Melania Topală și Daniel Topală. Prin intermediul avocaților săi, ÎPS Teofan a acționat în judecată Comisia Locală de Fond  Funciar Voinești și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Iași, Județul Iași.

’’Nu au fost respectate dispozițiile Comisiei Locale de Fond Funciar Voinești’’

’’Prin Hotărârea 742 din 23 februarie 2010 a Comisiei Județene a fost validată propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar Voinești privind cererea MMB – Centrul Eparhial Iași, fiind reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 35 de ha situat pe raza comunei. Decizia de mai sus a fost emisă legal în temeiul art. 51 din Legea 18/1991. Astfel, Comisia Județeană este competentă să soluționeze toate contestațiile și să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale. În speța de față, considerăm că nu au fost respectate dispozițiile legale citate de către Comisia Locală de Fond Funciar Voinești. Cererea de reconstituire a fost formulată de MMB – Centrul  Eparhial Iași în temeiul Legii Fondului Funciar 18/1991. În dovedirea acestei acțiuni înțelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri și expertiză tehnică de specialitate pentru stabilirea amplasamentului terenului în suprafață de 35 hectare. CEDO s-a pronunțat constant în astfel de litigii izvorâte din Legea Fondului Funciar, în sensul recunoașterii dreptului la reconstituire și respectiv prin eliberarea imediată a titlului de proprietate. Comisiile locale nu se pot exonera de această sarcină legală decât prin îndeplinirea acesteia,  în acest mod fiind respectată legislația în vigoare’’, a explicat în acțiune, apărătorul MMB Iași, avocata Lucica Firuț.

Edilul era prea ocupat ca să răspundă la telefon 

Conform actelor și documentelor aflate în posesia înaltelor fețe bisericești, MMB a deținut în proprietate o suprafață de peste 100 he teren  agricol. Cele 35 de hectare amplasate pe raza comunei Voinești, și pentru care se judecă acum oficialii MMB cu Primăria Voinești, are ca vecini fosta moșie Lungani la Nord, moșia Cucureni la Sud, moșia Bogdănești, la Est și Vatra satului Lungani la Vest. De celaltă parte a baricadei, edilul comunei Voinești, Gheorghe Dobreanu, nu a fost de găsit la sediul primăriei. În ciuda insistențelor jurnaliștilor 7IAȘI, edilul nu a răspuns ieri la telefon. Secretara Primăriei Voinești a promis lămuriri, prin intermediul unui consilier local aflat la sediu, dar pînă la închiderea ediției, nici acesta din urmă nu a mai revenit cu explicații.

Nicu SAMSON

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here