Licitația pentru cea mai mare bibliotecă virtuală din țară, „trântită” la Iași. 10 milioane de euro, dirijate către o singură firmă

Cea mai mare Asociație a universităților din țară are sediul la Iași și a fost prinsă cu mâța-n sacul fondurilor europene @ A „trântit” licitația pentru înființarea celei mai mari biblioteci virtuale din România @ Regulile unei licitații cu o miză imensă, de peste 41 milioane de lei fără TVA, au fost schimbate din mers, fără ca modificările să fie făcute publice @ Rezultatul acestei „mici omisiuni”: toate cele cinci loturi ale contractului cu finanțare europeană au fost adjudecate de o singură firmă la valoarea maximă estimată @ Ministerul Fondurilor Europene a descoperit golănia și a amendat Asociația cu suma de 3.845.058 lei inclusiv TVA @ „Autoritatea Contractantă, ca urmare a solicitării de clarificări adresată de un operator economic, a modificat factorul de evaluare al criteriului de atribuire cuprins în documentația de atribuire, fără a modifica și informațiile din anunțul de participare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, se arată în raportul de control al MFE @ Asociația are în componență 58 de universități, 39 institute de cercetare, 4 biblioteci centrale universitare și Biblioteca Academiei Român, iar sediul asociației este în Iași, in clădirea Universității Al. I. Cuza

Un proiect de anvergură națională, privind accesul electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și inovare din România, a fost prins in off-side de oficialii Ministerului Fondurilor Europene. Un control efectuat de reprezentanții MFE, la finalul anului 2019, a scos la iveală nereguli grave în privința procedurilor de achiziție derulate de Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România în cadrul unui proiect cu finanțare europeană al cărui buget ajunge la 250 milioane lei. Potrivit documentelor deținute de 7IAȘI, reprezentanții asociației au fost penalizați cu fabuloasa sumă de 3,8 milioane de lei pentru încălcarea legislației privind achizițiile publice. Penalizarea reprezintă 10% din valoarea contractelor atribuite de asociație în urma unei licitații considerată a fi fost viciată.

Achiziția, împărțită în cinci loturi

ANELIS PULS 2020 este un proiect cu finanțare europeană demarat în iulie 2017 cu scopul realizării unei baze de date care să vină în sprijinul activității de cercetare-dezvoltare și inovare. În cadrul proiectului, beneficiarul Asociația Universităților a lansat, la finalul lunii iulie 2018, licitația publică deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare de arhive de reviste științifice, istorice și curente, în format electronic. Achiziția a fost împărțită in 5 loturi cu o valoare totală estimată de peste 41 milioane lei fara TVA, astfel: arhiva de reviste Science Direct Backfiles (14,5 milioane lei +TVA), arhiva de reviste Springer Online Journal Archives (app 6,2 milioane lei + TVA), arhiva Web of Science Core Collection (app. 6,5 milioane lei+TVA), arhiva de reviste Wiley Journal Backfiles (8,6 milioane lei+TVA) și Science Direct Freedom Collection (5,4 milioane lei+TVA). Au fost publicate anunturi atat pe platforma națională de achiziții publice (SICAP) cât și în Jurnalul Uniunii Europene (JOUE). Conform documentației de atribuire, criteriul de selecție a ofertantului câștigător a fost cel mai bun raport preț – calitate, unde prețul ofertei avea o pondere de 80% din punctajul final, iar termenul de livrare al arhivelor 20% din punctajul final. Totodată, prin documentație s-a stabilit ca termenul maxim de livrare a produselor și serviciilor este de 45 de zile, orice ofertă care depășește acest termen fiind descalificată.

Regulile schimbate în timpul jocului

După publicarea documentației procedurii, s-au solicitat clarificări cu privire la termenul de livrare al arhivelor, unii ofertanți atrăgând atenția asupra faptului că termenul maximal de 45 de zile nu este realist. Asociația Universităților modifică pe parcursul procedurii termenul de livrare pentru patru loturi din cele cinci prin intermediul răspunsului la clarificări și introduce o recepție în patru tranșe a arhivelor: 45 de zile de la semnarea contractului și încă trei tranșe, fiecare având termenul limită data de 1 mai a anilor 2019, 2020 si 2021. Întrucât termenul de livrare constituie criteriu de punctaj și de departajare a ofertanților, această modificare esențială privind condițiile ofertei trebuia făcută publică sub forma unei erate atât în SICAP cât și in Jurnalul UE. Potrivit reprezentanților MFE, această „eroare” comisă de Asociație a îngrădit concurența în cadrul procedurii de licitație, favorizând astfel compania câștigătoare. Lipsa transparenței în privința criteriilor de atribuire a ofertei și a condițiilor de participare, care au fost relaxate în timpul procedurii fără a fi aduse la cunoștința tutoror potențialilor ofertanți, au condus la încălcarea prevederilor legislative și la obținerea unui preț ridicat pentru serviciile și produsele contractate.

O singură firmă adjudecă cele cinci loturi

Toate cele cinci loturi ale procedurii au fost adjudecate de o singură firmă, respectiv SC E-NFORMATION SRL București. În lipsa altor contraofertanți, suma ofertată a fost valoarea maximă estimată, respectiv 41.159.669 lei la care se adauga TVA. Prin urmare, în data de 16 octombrie 2018 au fost incheiate cinci contracte între asociație și firma E-NFORMATION SRL, câte unul pentru fiecare lot din cadrul procedurii. Echipa de control din cadrul Directiei Generale Programe Europene Competitivitate a considerat că Asociația a încălcat legislația privind achizițiile publice in cazul celor patru loturi pentru care au fost modificate conditiile de atribuire a contractului.

MFE: „(…) a modificat factorul de evaluare al criteriului de atribuire”

„Din verificarea documentației de atribuire pusă la dispoziție de către beneficiarul Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania-ANELIS, pentru procedura de licitație deschisă aferentă contractelor în cauză, s-a constatat că Autoritatea Contractantă, ca urmare a solicitării de clarificări adresată de un operator economic, a modificat factorul de evaluare al criteriului de atribuire cuprins în documentația de atribuire, fără a modifica și informațiile din anunțul de participare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin publicarea unui anunț de tip erată. În cazul în care, după publicarea unui anunț, intervin anumite modificări față de informațiile deja existente în acesta, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de tip erată la anunțul inițial, care trebuie să fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare”, se precizează în raportul de control intrat in posesia 7IASI.

Prin urmare, MFE a decis sancționarea Asociației cu 10% din valoarea celor 4 contracte atribuite pentru care s-a încalcat legislația. Astfel, amenda finală aplicată Asociației este de 3.845.058 lei inclusiv TVA, bani care nu vor mai fi decontați din bugetul Uniunii Europene si vor fi achitați de beneficiar din resursele proprii.

ANELIS PLUS – cifre si informații

Conform informațiilor publicate pe propriul site, Asociația Universităților, Intitutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România are în componență 58 de universități, 39 institute de cercetare, 4 biblioteci centrale universitare și Biblioteca Academiei Române. Sediul asociației este în Iași, in clădirea Universității Al. I. Cuza, iar conducerea este asigurată de un consiliu director al cărui președinte este profesorul Gheorghe Popa. Proiectul ,,Accesul național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din Romînia/ANELIS PLUS 2020” are o perioadă de implementare de 60 de luni, începând cu data de 18.07.2017 și până la data de 17.07.2022. Bugetul total al proiectului național a fost stabilit la suma de 249.108.000 lei, din care 248.988.000 lei pentru cheltuieli eligibile și 120.000 lei pentru cheltuieli neeligibile. Valoarea finanțării nerambursabile este în cuantum de 186.741.000 lei, din care contribuția UE este de 158.729.800 de lei, iar cea publică națională de peste 28 milioane de lei. Contribuția proprie a membrilor asociației la bugetul proiectului este de 62.247.000 lei. Obiectivul general al proiectului Anelis Plus 2020 este creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare și inovare a României în domeniile de specializare inteligentă şi în sănătate prin asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date internaţionale. Prin implementarea proiectului se va dezvolta un depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de reviste și cărți electronice științifice în format electronic, si se va asigura accesul comunității științifice din România la resurse electronice științifice (baze de date/platforme de reviste științifice în text integral și baze de date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice la nivel național.

Rareș Neamțu

Nicu SAMSON

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here