La Arcadia, ca în India: Medicii lucrează fără asigurări malpraxis. Statul ține de șase!

Medici angajați la Aracdia prestau servicii fără asigurare malpraxis, condiție absolut necesară pentru ca statul să deconteze serviciile medicale @ Casa de Asigurări de Sănătate a acționat cu dublă măsură: o dată a sancționat spitalul familiei Fiterman pentru lipsa poliței pentru o perioadă de 14 zile, iar în al doilea caz, a trecut cu vederea lipsa poliței pentru două luni de zile @ În plus, Arcadia recunoaște o practică incorectă: după ce a fost prinsă „la furat”, a încheiat polițe de asigurare în mod retroactiv @  Fiterman negociază pe față amenzile și modul în care se fac decontările, iar în joc sunt sume de ordinul miliardelor, toți bani publici

În perioada 16.06 – 30.06.2017, a fost efectuată o acțiune de control operativ  privind verificarea, stabilirea și recuperarea sumelor plătite furnizorilor de servicii medicale pentru perioadele în care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate din intervalul 01.01.2013 – 31.12.2015, în planul de verificare fiind inclusă și Arcadia Cardio, în calitate de furnizor de servicii medicale. În urma verificărilor, inspectorii Casei de Asigurări au constatat că medicii Iliescu Halițchi Dan și Dobreanu Viorica, care și-au desfășurat activitatea la Arcadia, nu au deținut asigurare de răspundere civilă valabilă pe toată durata de valabilitate a contractului. Potrivit documentelor, medicul Iliescu Halițchi Dan nu a avut asigurare de malpraxis între 1 și 14 ianuarie 2014, în timp ce Viorica Dobreanu a fost depistată cu două perioade neacoperite de polița de asigurare, 06.01.2013 – 21.02.2013 și respectiv 23.02.2015 – 28.02.2015. Conform contractului încheiat între Casă și Arcadia, prin art. 5 lit. j, se stabilește un prejudiciu convențional anticipat ca fiind echivalentul serviciilor raportate și decontate pentru luna în care nu erau îndeplinite condițiile legale acordării. În consecință, inspectorii Casei de Asigurări aveau obligația de a propune sancționarea Arcadia cu contravaloarea serviciilor medicale decontate în lunile ianuarie-februarie 2013, ianuarie 2014 și februarie 2015. Grosso-modo vorbim de o sumă de circa 300.000 lei actualizată la data finalizării controlului, respectiv iulie 2017.

50.000 euro mătrășiți din pix

Însă, în raportul de control nr. 8517/07.07.2017 inspectorii nu menționează  ambele cazuri ale celor doi medici, încălcarea prevederilor contractului de furnizare servicii medicale nr. 2546/2013, încheiat între Casă și Arcadia, fiind trecută doar în dreptul lipsei poliței de asigurare a doctorului Iliescu Halițchi Dan. Două fapte identice, una sancționată, alta ștearsă cu buretele! Conform raportului, pentru luna ianuarie 2014, contravaloarea serviciilor raportate și decontate au fost în valoarea totală de 51.474,59 lei, compusă din suma de 40.158,59 lei – spitalizare continuă și 11.316 lei – spitalizare zi, la care au fost calculate accesorii în cuantum de 26.149,09 lei calculate până la data de 30.06.2017. Pe 10.08.2017, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Iași a emis decizia nr. 1266 prin care a sancționat compania familiei Fiterman prin reținerea sumei de 77.623 lei. Cum s-a ajuns ștergerea din pix din raportul de control a unei sancțiuni de peste 220.000 lei?!

Polițe de asigurare încheiate retroactiv

Modul în care inspectorii Casei de Asigurări au întocmit raportul de control și au decis aplicarea sancțiunii către Arcadia este cel puțin suspect. Mecanismul utilizat pentru păcălirea bugetului de stat este deja în sfera penalului. În timpul controlului, Arcadia pune la dispoziția inspectorilor o poliță de asigurare încheiată în luna iunie 2017 dar, retroactivă, pentru perioada martie 2012-martie 2015. Astfel, polița a fost întocmită încât să acopere perioadele în care medicul cardiolog Viorica Dobreanu nu deținea  asigurare pentru malpraxis. Folosindu-se de acest document, inspectorii scot în mod ilegal din raportul de control sancțiunile aferente lunilor ianuarie-februarie 2013 și februarie 2015. Adică, salvează familia Fiterman de o penalitate de peste 50.000 de euro actualizată până la data controlului. Culmea tupeului, reprezentanții Arcadia mai întocmesc o poliță de asigurare retroactivă și pentru medicul Iliescu și solicită Casei să anuleze întrutot sancțiunea, dorind anularea procesului verbal întocmit în urma controlului. Comisia care a analizat solicitarea a respins cererea Arcadia ca fiind ilegală.

Arcadia recunoaște diminuarea ilegală

În ianuarie 2019, Casa de Asigurări de Sănătate Iași a depus la Judecătoria Iași o cerere de chemare în judecată în contradictoriu una dintre societățile familiei Fiterman, Arcadia Cardio SRL. CAS solicită ca instanța să dispună obligarea firmei Arcadia Cardio la plata creanței în cuantum de 77.623 lei și a dobânzilor legale, întrucât familia Fiterman refuzase plata acestei sume. Chiar și pe parcursul procesului, reprezentanții Arcadia și-au păstrat aceiași atitudine arogantă și sfidătoare. Fără nici cea mai mica jenă, Arcadia recunoaște în fața instanței întocmirea poliței de asigurare retroactiv și drept urmare diminuarea ilegală a sancțiunii, însă nimeni nu se sesizează! Ba mai mult, pentru a-și motiva dorința de a scăpa de plata celor 77 de mii de lei, familia Fiterman îi dă în gât pe inspectorii de la CAS Iași. Arcadia arată cu subiect și predicat cum a scăpat în mod illegal de o penalitate de 220.000 lei și se plânge judecătorilor că inspectorii CAS nu au acceptat același lucru și pentru cei 77.000 de lei rămași menționați în raportul de control.

”Pârâta (n.r. Arcadia Cardio SRL) a arătat că, în data de 16.08.2017, a formulat contestație împotriva raportului de control la care ca atașat inclusiv dovada îndeplinirii obligațiilor art. 15 pct. 1 lit. z și anume copia poliței de asigurare emisă pe numele Iliescu Halitchi Dan pentru perioada 01.01.2014 – 14.01.2014, acoperindu-se astfel retroactiv perioada constatată de către CAS IAȘI. Pârâta a precizat că pe parcursul derulării acțiunii de control, Arcadia Cardio a prezentat pentru d-na dr. Viorica Dobreanu, în sarcina căreia CAS Iași reținuse ca neîndeplinită obligația de avea poliță de malpraxis valabilă, o copie după asigurarea încheierea pentru perioada retroactivă (07.03.2012 – 07.03.2015), care acoperea intervalele menționate. CAS Iași a ținut cont de polița emisă retroactiv și prezentată pe parcursul desfășurării acțiunii de control, fapt ce reiese și din Raportul de control. Pârâta a conchis că, în aceleași condiții, CAS Iași trebuia să în calcul și asigurarea încheiată retroactiv pentru dl.  dr. Iliescu Halitchi Dan” se arată în dispozitivul sentinței.

” Depunerea poliței emisă retroactiv nu exonerează de răspundere”

Judecătorii care au analizat actele din dosar au ajuns la concluzia că încheierea poliței de asigurare în mod retroactiv nu echivalează cu respectarea contractului și nu exonerează pe Arcadia de plata sancțiunii. ”Instanța constată că prin nedeținerea poliței de asigurare de răspundere civilă pentru dr. Iliescu Halițchi Dan în perioada 01.01.2014 – 14.01.2014 au fost încălcate de către Arcadia Cardio prevederile contractuale. Depunerea poliței de asigurare emisă retroactiv nu constituie o cauză exoneratoare de răspundere. În acest context, instanța reține că sunt întrunite condițiile angajării răspunderii civile contractuale a pârâtei.” menționează judecătorii în motivarea sentinței. Prin urmare, Judecătoria  a admis cererea Casei de Asigurări de Sănătate Iași și a obligat compania familiei Fiterman să plătească suma de 77.623 lei reprezentând debit principal și dobândă legală penalizatoare calculată începând cu data de 01.07.2017 până la data stingerii debitului, care ar însemna peste 15.000 de lei. Dacă inspectorii CAS nu ar fi acoperit în mod illegal și încălcarea contractului în cazul medicului Viorica Dobreanu, familia Fiterman ar fi fost bună de plată cu peste 400.000 lei la bugetul CAS. Cum însă conducerea CAS a fost complice și a acoperit de la bun început aceste ilegalități, doar un sfert din această sumă va mai putea fi recuperată

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here