Impozitele Zeelandia au dispărut. Banii ieșenilor, în conturile unui off-shore din Olanda

În ajun de Crăciun, Zeelandia a achitat către off-shore-ul care deține compania 125.000 de euro, diminuând astfel impozitul pe profit și TVA-ul de plată @ Pentru a diminua baza de impozitare, Zeelandia Iași a plătit către „firma mamă” servicii fictive pentru operațiuni corporative, cercetare sau management zonal

În noiembrie 2017, Finanțele au demarat un control la societatea Zeelandia, vizând verificarea corectitudinii raportărilor privind taxa pe valoare adăugată (TVA) și impozitul pe profit pentru perioada 2012-2016. Pentru imparțialitate, controlul a fost efectuat de doi inspectori din cadrul AJFP Vaslui. Controlul a fost finalizat abia in ianuarie 2019 și a scos la iveală mecanismul prin care investitorii olandezi ”exportă” profitul realizat în România prin intermediul companiilor afiliate din grup, evitând astfel plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. În urma controlului s-a stabilit ca societatea Zeelandia să achite către bugetul de stat suma de 531.739 de lei, din care 198.750 lei impozit pe profit, 112.913 lei TVA, 106.914 lei dobânzi și 113.162 penalități.

Profitul diminuat cu 1,2 milioane de lei

Inspectorii au constatat că Zeelandia a diminuat nelegal, în anii 2012-2016, baza de impozitare  cu suma de 1.266.159 lei, drept pentru care au stabilit de plată un impozit pe profit suplimentar de 198.750 de lei. Pe lângă această sumă, au fost calculate penalități în cuantum de 44.782 lei și dobânzi în valoare de 89.819 lei. Diferența constatată de inspectorii fiscali provine de la tranzacțiile realizate de Zeelandia cu celelalte companii care au același acționar olandez. Între aceste companii se realizează anual tranzacții de sute de mii de euro având ca obiect furnizarea de materii prime și produse finite. Întrucât astfel de tranzacții prezintă riscul de eludare a taxelor și impozitelor către statul român, codul fiscal reglementează acest gen de afaceri stabilind ca ”preturile de transfer” între companiile din același grup să fie similare celor de pe piața liberă. Ori, analizând prețurile tranzacțiilor înregistrate în contabilitatea Zeelandia, inspectorii ANAF au constatat că societatea din România și-a diminuat marja de profit în relațiile cu companiile din același grup.

”În cadrul inspecției fiscale au fost analizate tranzacțiile cu persoanele afiliate. Zeelandia nu a prezentat date concrete și complete în vederea comparării prețurilor din tranzacțiile cu firmele din grup cu cele de pe piața liberă. În urma solicitării și analizării dosarului prețurilor de transfer s-au ajustat costurile înregistrate din relațiile cu persoanele afiliate cu suma de 1.266.159, din care 270.836 lei în 2012 și 995.323 lei în 2013. Analiza  indicatorilor de rentabilitate prezentați de contribuabil denotă diferențe majore de eficiență între activitatea de distribuție a mărfurilor ce provin de la furnizori afiliați față de cele care provin de la furnizori independenți” menționează inspectorii în raportul de control. Cu alte cuvinte, Zeelandia cumpăra marfa mai scump de la firmele din grup, înregistrând o marja de profit mai mică față de produsele achziționate de la alți furnizori. Astfel, profitul companiei a fost diminuat în mod voit în detrimentul altor companii cu același acționar, profitul fiind astfele ”exportat” în Olanda sub forma acestor tranzacții. Finanțele au arătat că în anii 2012-2013 Zeelandia lucra cu o marja de 2-3% pe relațiile cu firmele din grup și de 20-23% cu celelalte companii.

Acoperirea: management zonal, operațiuni corporative, cercetare

În anul 2016 între Zeelandia România și acționarul său, Koninkilje Zeelandia Groep BV, a fost încheiat contractul nr. 4677/18.08.2016 având ca obiect prestarea de servicii nespecifice cu caracter continuu. Potrivit contractului, firma olandeză urma sa asigure filialei din România acces nelimitat la resursele, informațiile și cunoștințele grupului. Consultanța urma să fie prestată în domenii precum managementul zonal, operațiuni corporative, cercetare-dezvoltare, achiziții, marketing și comunicare. Pe 23 decembrie 2016, Zeelandia BV emite în baza acestui contract o factură în cuantum de 125.000 de euro. Potrivit inspectorilor, Zeelandia nu a putut demonstra efectiv serviciile de consultanță de care a beneficiat pe parcursul anului 2016 care să justifice plata facturii respective. Atât contractul încheiat cu Zeelandia BV cât și factura de 125.000 de euro nu prevăd la concret tipurile de servicii prestate, tarifele și nici nu există rapoarte sau alte documente care să ateste prestarea lor. Prin urmare, Finanțele au considerat că Zeelandia îndeplinește condițiile de formă, respectiv deține factură fiscală, dar nu îndeplinește condițiile de fond, neputând demonstra existența conținutului economic al achiziției de servicii. Prin urmare,inspectorii din cadrul AJFP Vaslui au stabilit că societatea a dedus ilegal suma de 112.913 lei reprezentând TVA, drept pentru care au calculat penalități în cuantum de 68.380 lei și dobânzi în sumă de 17.095 lei. Ulterior cotrolului, Zeelandia RO a obținut o reducere de 75% din cuantumul penalităților, respectiv 51.285 lei, rămânând de plată doar 17.095 lei.

Zeelandia acuză

La începtul anului 2020, Zeelandia SRL a depus la Tribunalul Iași o cerere de chemare în judecată a Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui cerând anularea raportului de inspecție fiscală încheiat în data de 31 ianuarie 2019 și a deciziei de impunere pentru sumele de plată stabilite în raport. Totodată, Zeelandia solicită și returnarea sumei de 147.000 lei achitată către bugetul de stat după finalizarea controlului. În documentul care se întinde pe câteva zeci de pagini, avocații Zeelandia acuză inspectorii ANAF de comiterea unor abuzuri și ilegalități. Solicitarea anulării documentelor emise de inspectorii fiscali se întemeiază atât pe motive de ordin procedural cât și de fond. ”Solicităm anularea raportului fiscal întocmit de AJFP Vaslui întrucât au fost comise grave vicii procedurale. Un prim motiv este acela  că cele două persoane din cadrul AJFP Vaslui care au efectuat controlul au funcția de consilier și nu de inspectori fiscali, drept pentru care nu aveau dreptul de a efectua acte de control. Astfel, actele întocmite sunt lovite de nulitate. Totodată, organul fiscal a încălcat dreptul la apărare a societății noastre întrucât nu au răspuns la punctul de vedere și obiecțiile formulate cu privire la raportul de inspecție fiscală. Rugăm să rețineți că prevederile legale invocate de organul fiscal pentru justificarea negării deductibilității TVA sunt aplicabile doar în cazul impozitului pe profit și nu pot fi extinse prin analogie și în cazul TVA, pentru care Codul Fiscal prevede condiții complet diferite. Motivarea actelor administrative este nu doar contradictorie cât și ambiguă, cât timp pe de o parte, autoritățile fiscale par să accepte că serviciile au fost prestate în beneficiul societății (însă nu au fost utilizate pentru operațiuni taxabile), iar pe de altă parte consideră că Zeelandia BV nu a furnizat serviciile.” menționează avocații companiei în cererea transmisă judecătorilor.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here