George Țăranu, candidat la funcția de rector al Universității Tehnice: „Schimbarea este necesară pentru a asigura un viitor dinamic și prosper”

George Țăranu încearcă să întrerupă domnia lui Dan Cașcaval, care își dorește să obțină în acest an al treilea mandat de rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași.

7IAȘI l-a întrebat pe Țăranu cum și-a propus să răstoarne „carul mare”, care sunt reproșurile pe care le aduce actualei conduceri a universității și despre programul său electoral. Multe dintre răspunsuri reflectă preocuparea lui Țăranu pentru activitatea de cercetare, pe care o vede ca fiind neglijată de către cei care conduc universitatea ieșeană. „Voi revizui și moderniza programele de studiu pentru a asigura că acestea corespund cerințelor actuale ale industriei”/„Intenționez să stimulez cercetarea prin finanțări adecvate și să promovez colaborări interdisciplinare și internaționale”/„Mă angajez să investesc în echipamente moderne și laboratoare de ultimă generație, precum și să dezvolt spații multifuncționale pentru studenți și profesori”/„Promisiunea nerealizată de a oferi burse și granturi de cercetare anuale a afectat grav potențialul de inovare și cercetare al universității”.

Nu în ultimul rând, George Țăranu reproșează echipei lui Dan Cașcaval lipsa investițiilor în obiective care privesc viața cotidiană a studentului: „Neglijarea amenajării infrastructurii pentru spații de odihnă, servire a mesei ori de studiu moderne și prietenoase a afectat direct calitatea vieții studențești”.

Se spune că pregătirea profesională trebuie să fie pe măsura anvergurii funcției. Faptul că aveți gradul didactic de șef de lucrări poate fi un handicap în lupta pentru funcția de rector al Universității Tehnice?

În contextul educației superioare și al leadership-ului academic, gradul didactic nu este întotdeauna un barometru exclusiv al competenței sau al potențialului de conducere. Răspunsul meu la această întrebare se bazează pe următoarele considerații:

 • Competențe diversificate: În calitate de șef de lucrări în domeniul ingineriei civile, am acumulat o vastă experiență atât în cercetare cât și în predare. Această experiență m-a dotat cu o înțelegere profundă a nevoilor și provocărilor cu care se confruntă atât studenții, cât și cadrele didactice. Capacitatea de a înțelege și de a răspunde eficient la aceste provocări este esențială pentru orice lider academic.
 • Leadership și viziune: Un rector trebuie să fie un lider vizionar, capabil să ghideze universitatea prin schimbări și provocări. Abilitățile mele de leadership nu sunt doar o consecință a experienței academice, ci și a implicării în diverse proiecte de cercetare și inițiative academice. Această experiență m-a învățat cum să colaborez, să inovez și să conduc eficient.
 • Relația cu comunitatea academică: Unul dintre avantajele de a fi mai apropiat de corpul didactic și studenți este că am o înțelegere mai profundă a nevoilor și preocupărilor lor. Aceasta este esențială pentru a putea aduce îmbunătățiri relevante și durabile în cadrul universității.
 • Abilități de cercetare, proiectare și publicare: În ciuda criteriilor foarte dificile de promovare în domeniul ingineriei civile stabilite în 2016 și din cauza cărora în ultimii ani majoritatea cadrelor didactice din România nu au putut promova, am demonstrat excelență în cercetare prin publicațiile mele și proiectele de succes. Aceste realizări subliniază angajamentul meu față de excelența academică și inovație. În comparație cu alte domenii inginerești sau criterii de promovare din alte perioade, realizările mele academice sunt echivalente pentru nivelul de conferențiar sau profesor. Cu o formare solidă în inginerie civilă și cu 17 ani de experiență în realizarea de proiecte tehnice complexe, unde am gestionat atât siguranța structurală cu responsabilitatea vieții a sute de oameni, dar și eficiența costurilor pentru diferiți beneficiari, înțeleg profund ce implică o „construcție complexă”, asemenea Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași.
 • Adaptabilitate și învățare continuă: Educația și cercetarea sunt domenii în continuă evoluție. Am demonstrat capacitatea de a învăța și de a mă adapta la noile tendințe și tehnologii, ceea ce este esențial pentru orice lider academic într-o lume în schimbare rapidă.

În concluzie, gradul didactic de șef de lucrări, în loc să fie un handicap, reflectă o cale diferită și diversificată de experiență și competențe. Aceste competențe și experiențe mă fac nu doar potrivit, ci și un candidat unic pentru poziția de rector al Universității Tehnice, oferind o perspectivă proaspătă și pragmatică asupra leadership-ului academic. Mai mult promovarea la nivelul următor de conferențiar, este anticipată a se realiza în cel mai scurt timp având în vedere actualizarea iminentă a criteriilor de promovare actuale.

 

Ce propuneri are candidatul George Țăranu la vârful Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi”?

În calitate de candidat la funcția de rector al Universității Tehnice, propunerile mele se concentrează pe îmbunătățirea și modernizarea continuă a instituției în toate aspectele sale esențiale pentru a redobândi poziția fruntașă din topurile universitare naționale și internaționale. În ultimii aproape 8 ani, Universitatea Tehnică a pierdut din prestigiul pe care îl avea în 2016 și anume locul 6 în top universități românești spre deosebire de locul 11 în 2023. Îmi propun să abordez următoarele obiective principale:

 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cadrele didactice: Voi îmbunătăți condițiile de lucru și voi recunoaște meritele cadrelor didactice, crescând astfel satisfacția profesională. Acest lucru va include asigurarea unei stabilități financiare, creșterea veniturilor și atragerea de noi talente academice.
 • Educație superioară de calitate și absolvenți de succes: Voi revizui și moderniza programele de studiu pentru a asigura că acestea corespund cerințelor actuale ale industriei. De asemenea, voi implementa metode de evaluare diversificate, orientate spre competențe practice, și voi integra module de dezvoltare personală și „soft skills” în curriculum, pentru a forma absolvenți bine pregătiți pentru provocările profesionale.
 • Promovarea cercetării aplicate și interdisciplinare: Intenționez să stimulez cercetarea prin finanțări adecvate și să promovez colaborări interdisciplinare și internaționale, creând un mediu de cercetare inovator și productiv.
 • Reducerea birocrației și eficientizarea administrativă: Voi lucra la simplificarea procedurilor administrative și voi implementa sisteme informatice avansate pentru a economisi timp și a îmbunătăți eficiența în administrare. De asemenea cultura organizațională și climatul organizațional vor fi aspecte prioritare ce vor fi îmbunătățite.
 • Modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare: Mă angajez să investesc în echipamente moderne și laboratoare de ultimă generație, precum și să dezvolt spații multifuncționale pentru studenți și profesori, menținând astfel universitatea competitivă și relevantă pe plan național și internațional prin deschiderea către mediul economic regional și internațional și atragerea acestuia spre universitatea noastră.
 • Îmbunătățirea accesului la oportunități internaționale: Voi extinde accesul la programe de schimb, colaborări internaționale și proiecte de cercetare la nivel global, crescând numărul de studenți și de secții cu predare în limba engleză și programe transnaționale, pentru a oferi studenților noștri o perspectivă globală și oportunități internaționale valoroase.

Aceste propuneri reflectă angajamentul meu ferm de a aduce inovații și îmbunătățiri continue în cadrul Universității Tehnice, menținând-o în avangarda educației și cercetării tehnice.

 

Care este diferența dintre o candidatură pentru o funcție politică, spre exemplu cea de primar, și una pentru conducerea unei comunități academice? Pe cine trebuie să convingă candidatul? Cum își face campanie electorală?

Având în vedere experiența mea de aproape 5 ani în zona politică vă pot spune că există diferențe semnificative între candidatura pentru o funcție politică, cum ar fi cea de primar, și candidatura pentru conducerea unei comunități academice. Aceste diferențe se reflectă în publicul țintă, în modul de desfășurare a campaniei și în natura convingerilor pe care trebuie să le transmită candidatul.

 

Publicul Țintă:

 • Funcție politică: În cazul unei candidaturi pentru o funcție politică, cum ar fi cea de primar, publicul țintă este larg și divers, incluzând întreaga populație a unei comunități locale. Este necesar să se abordeze o varietate de subiecte care afectează viața cetățenilor, de la infrastructură la servicii sociale.
 • Funcție academică: Pentru conducerea unei comunități academice, publicul țintă este mai specializat, incluzând cadrele didactice, studenții, personalul administrativ și eventual, alumnii. Mesajele trebuie să fie mai concentrate pe educație, cercetare, dezvoltare academică și valori instituționale.

 

Convingerea Publicului Țintă:

 • Funcție politică: Candidații politici trebuie să convingă o gamă largă de alegători prin promisiuni și programe care au în vedere nevoile și dorințele acestora.
 • Funcție academică: În cazul unei candidaturi academice, este esențial să se demonstreze competența, viziunea pentru viitorul instituției, capacitatea de a conduce și de a inova în domeniul educațional și de cercetare. Este important să se câștige încrederea și susținerea corpului academic prin prezentarea unor planuri bine fundamentate și realiste.

 

Modul de desfășurare a campaniei:

 • Funcție politică: Campaniile politice sunt adesea mai vizibile și mai orientate către mass-media, cu un accent puternic pe prezența în spațiul public și pe abilitatea de a comunica cu un public larg.
 • Funcție academică: Campania pentru o poziție academică se concentrează mai mult pe dialogul direct cu membrii comunității academice, prezentând viziuni și planuri pentru îmbunătățirea instituției. Acest tip de campanie necesită un nivel mai înalt de specificitate și cunoaștere aprofundată a domeniului academic.

În timp ce ambele tipuri de candidaturi necesită un set de abilități de comunicare și leadership, acestea diferă în ceea ce privește publicul țintă, modul de campanie și tipul de convingeri pe care trebuie să le transmită. În rolul meu de candidat pentru funcția de rector, abordarea mea se concentrează pe dialogul constructiv cu comunitatea academică, prezentând o viziune clară și realistă pentru viitorul instituției noastre.

 

Este normal ca rectorul în funcție să susțină modificarea legislativă ce le permite să candideze în continuare deși au avut două mandate la șefia instituției de învățământ superior?

Susținerea unei modificări legislative care permite candidatura continuă (prin neglijarea mandatelor anterioare) a unui rector care a avut deja două mandate ar trebui să fie abordată cu prudență, ținând cont de principiile de inovație, transparență, performanță și consultare. Decizia finală trebuie să fie în concordanță cu valorile și aspirațiile instituției, având ca obiectiv principal promovarea excelenței în educație și cercetare. Din păcate ceea ce s-a întâmplat în 2023 cu Legea 199, care anulează practic trecutul, nu va aduce îmbunătățiri sistemului educațional românesc. Dacă însăși principiul de limitare la maxim 2 mandate este inclus explicit în lege, cum putem fi de acord că se aplică dar, doar de acum înainte fără a ține seama că aceeași oameni sunt deja în funcție de 2 mandate sau unii chiar de 3 în perioada anterioară.

Limitarea numărului mandatelor pentru funcția de rector la un maxim de două mandate aduce o serie de beneficii semnificative, care pot contribui la creșterea dinamismului, inovației și adaptabilității în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Iată câteva dintre aceste avantaje:

 • Limitarea numărului de mandate poate stimula aducerea de noi idei și abordări în cadrul conducerii universitare. Noii rectori pot aduce perspective diferite și pot iniția schimbări pozitive, evitându-se astfel stagnarea și conservatorismul în politicile și strategiile instituționale.
 • Această limitare susține principiile democrației și transparenței în procesul de selecție a conducerii. Oferă șansa altor membri ai comunității academice să candideze și să aducă contribuții valoroase, facilitând astfel un proces de selecție mai echitabil și deschis.
 • Prin limitarea mandatelor, se evită riscul centralizării excesive a puterii în mâinile unei singure persoane pe o perioadă îndelungată. Acest lucru poate contribui la prevenirea abuzurilor de putere și la menținerea unui echilibru sănătos în cadrul conducerii universitare.
 • Schimbările în leadership pot facilita adaptabilitatea instituției la evoluțiile din mediul educațional și de cercetare. Noile conduceri pot fi mai receptive la tendințele emergente și pot ajusta mai rapid strategiile instituționale pentru a răspunde acestor schimbări.
 • Limitarea mandatelor poate motiva rectorii aleși să realizeze obiective semnificative într-o perioadă de timp definită, concentrându-se pe realizări de impact și pe lăsarea unui moșteniri pozitive.

 

În opinia dvs. care a fost cel mai bun rector al Universității Tehnice ieșene după Revoluție și care a fost cel mai slab?

Răspunsul la această întrebare necesită o abordare prudentă și respectuoasă, deoarece evaluarea performanței rectorilor trecuți implică o analiză complexă și obiectivă a mandatelor lor în contextul specific al perioadelor în care au servit.

În primul rând, este important să recunoaștem că fiecare rector al Universității Tehnice din Iași, de după Revoluție, a adus contribuții valoroase și a avut provocările sale unice. Ei au servit în perioade diferite, cu contexte socio-economice și academice distincte, ceea ce face comparațiile directe dificile și adesea nepotrivite.

În loc să desemnez un „cel mai bun” rector, aș prefera să recunosc realizările specifice ale fiecăruia. Fiecare a avut realizări semnificative, fie că a fost vorba de modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea programelor de studiu, extinderea colaborărilor internaționale sau creșterea vizibilității universității pe plan național și internațional. De exemplu, unii rectori au fost pionieri în digitalizarea proceselor educaționale, în timp ce alții au consolidat legăturile între universitate și industrie.

De asemenea, este delicat și potențial incorect să etichetăm un rector ca fiind „cel mai slab”. Fiecare rector s-a confruntat cu propriile provocări și a avut de gestionat limitări și obstacole specifice epocii sale. Este posibil ca deciziile sau acțiunile unui anumit rector să fi fost controversate sau mai puțin eficiente, dar acestea trebuie evaluate în lumina contextului istoric și a condițiilor în care au operat.

În concluzie, consider că este mai constructiv să ne concentrăm pe lecțiile învățate din fiecare mandat și pe modul în care aceste experiențe pot contribui la îmbunătățirea continuă a universității. Fiecare rector a adus o contribuție unică la dezvoltarea Universității Tehnice din Iași, și fiecare a avut succese și provocări care au modelat instituția așa cum o cunoaștem astăzi.

 

Ați afirmat faptul că Universitatea Tehnică a stagnat în ultimii opt ani. Ce proiecte mari a ratat Universitatea (nu doar de finanțare/investiții ci și de transformare /modernizare) și cum s-ar fi schimbat viața academică dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru?

Atunci când am menționat stagnarea Universității Tehnice în ultimii opt ani, m-am referit la o serie de oportunități ratate și proiecte care, din nefericire, nu au fost exploatate la capacitatea lor maximă. Această situație nu se rezumă doar la domeniul finanțării sau investițiilor, ci se extinde și în zone importante ale transformării și modernizării academice. În ultimii ani, am observat o dezangajare pronunțată în rândul comunității academice, o scădere a sentimentului de apartenență la o instituție de prestigiu, o reticență în depășirea anumitor bariere, precum și o diminuare a comunicării eficiente între membrii comunității noastre.

Este esențial să înțelegem că, fără îmbunătățiri semnificative în aceste domenii, cei care ar trebui să genereze performanță (membrii comunității universitare TUIASI) nu vor putea livra rezultatele așteptate. Care ar fi acestea? Absolvenți de succes căutați pe piața muncii și bine plătiți, servicii de consultanță în inginerie, servicii de cercetare înalt calificate, publicații științifice de mare impact, cercetare aplicată și prestigiu universitar prin poziții de top. Managementul trebuie să implementeze măsuri adecvate pentru stimularea, susținerea și aprecierea resursei umane, asigurând astfel un mediu academic în care inovația și excelența pot înflori.

 

Dacă ar fi să faceți bilanțul actualului rector, cum ați sintetiza cei opt ani de mandat al lui Dan Cașcaval la conducerea TU Iași?

Bilanțul celor opt ani de mandat (în varianta foarte succintă, pentru că promisiunile au fost întinse pe foarte multe pagini atât în 2016 cât și în 2020) ai rectorului Dan Cașcaval la conducerea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, analizat prin prisma aspectelor menționate în programele de candidatură propuse, relevă o serie de deficiențe semnificative care au afectat nu doar funcționarea internă a universității, dar și reputația și eficiența ei.

 

 • Eșecul în implementarea unei platforme informatice moderne pentru gestionarea proceselor universitare și în digitalizarea generală a proceselor administrative sugerează o rezistență la adoptarea tehnologiilor necesare pentru eficientizarea și modernizarea instituției. Aceasta nu numai că a împiedicat desfășurarea fluidă a activităților, dar a și lăsat universitatea în urma standardelor contemporane de gestionare academică.
 • Dezangajarea și demotivarea cadrelor didactice indică o cultură organizațională problematică și un mediu de lucru necorespunzător. Lipsa de recunoaștere, suprasolicitarea și lipsa de resurse adecvate au contribuit la o atmosferă de nemulțumire și la o scădere a implicării în procesul educațional pe ansamblu.
 • Comunicarea slabă atât intern, cât și extern a subminat capacitatea universității de a se poziționa ca un lider în domeniul academic. Lipsa unei strategii de comunicare eficiente a limitat vizibilitatea realizărilor și a provocat rupturi între membrii comunității universitare și părțile interesate (stakeholderii) externi.
 • Nereușita în a atrage mediul economic și a forma parteneriate solide cu sectorul privat a însemnat o oportunitate ratată de a alinia programele de studiu cu nevoile pieței muncii, de a obține finanțare suplimentară și de a oferi studenților experiențe valoroase în lumea reală.
 • Promisiunea nerealizată de a oferi burse și granturi de cercetare anuale a afectat grav potențialul de inovare și cercetare al universității. Aceasta a limitat oportunitățile pentru studenți și cadre didactice de a contribui semnificativ la progresul științific.

Infrastructura și Spațiile de Studiu Inadecvate:

 • Neglijarea amenajării infrastructurii pentru spații de odihnă, servire a mesei ori de studiu moderne și prietenoase a afectat direct calitatea vieții studențești și a muncii academice. Un mediu neprimitor și învechit descurajează învățarea și colaborarea.
 • Valorificarea inadecvată a resursei umane și suprasolicitarea acesteia din motive financiare au creat un mediu de lucru neprielnic și nesustenabil. Aceasta nu doar că demotivează, dar și împiedică atragerea și retenția talentelor.
 • Lipsa totală a consultării periodice prin sondaje de satisfacție, absența inițiativelor de consolidare a comunității, cum ar fi team building-ul sau atelierele cu trainoing-uri specifice mediului universitar, denotă o neglijare a importanței coeziunii și colaborării într-un mediu academic. Aceasta a contribuit la sentimentul de izolare și la lipsa unui spirit comunitar.
 • Nereușita de a consulta mediul privat antreprenorial la un nivel măcar decent pentru îmbunătățirea curriculumului dar și orele de laborator experimentale insuficiente ori a educației bazate pe abordarea experiențială și aplicată, subliniază o separare de cerințele și realitățile pieței. Aceasta limitează pregătirea studenților pentru lumea reală și reduce relevanța universității în contextul educațional și profesional actual.

 

De ce trebuie schimbat Dan Cașcaval, de ce trebuie ales George Țăranu?

Schimbarea este necesară la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, nu doar pentru a adresa problemele structurale și strategice acumulate în ultimii 8 ani sub conducerea celor 2 mandate ale rectorului Dan Cașcaval, ci și pentru a revitaliza instituția cu o viziune proaspătă și inovatoare. Este vital ca viitorul lider să recunoască aceste provocări și să se angajeze într-un proces profund de reformă și inovare.

De ce să mă aleagă pe mine, George Țăranu, pentru acest rol?

Viziune și plan: Am prezentat o viziune detaliată în planul managerial, axată pe creativitate, inovație și democratizare. Sunt dedicat îmbunătățirii culturii organizaționale și climatului, punând accent pe performanță, impact social și echitate. Voi urmări îmbunătățirea calității vieții pentru toți membrii comunității TUIASI, concentrându-mă pe stabilitatea locului de muncă, siguranța financiară și strategii inovatoare pentru creșterea veniturilor.

Experiență și competențe: Cu 17 ani de experiență în inginerie civilă și realizarea de proiecte complexe, competențele mele în management și colaborarea cu mediul economic sunt esențiale pentru a aduce o schimbare pozitivă. Înțeleg profund importanța unei ‘construcții solide’ – o metaforă direct aplicabilă la conducerea unei instituții academice.

Abordare modernă și inovatoare: Planul meu ca viitor rector este de a repune universitatea pe drumul modernizării și excelenței. Voi prioritiza digitalizarea, îmbunătățirea comunicării și colaborarea cu mediul economic pentru a asigura relevanța academică și profesională. Viziunea mea orientată spre viitor va îmbrățișa tehnologiile emergente și abordările inovatoare, necesare într-un mediu academic în continuă evoluție.

Flexibilitate și adaptabilitate: Capacitatea mea de adaptare și flexibilitate vor fi fundamentale în strategia de conducere, asigurând că universitatea nu doar supraviețuiește, ci și înflorește în contextul contemporan.

În concluzie, schimbarea lui Dan Cașcaval este necesară nu doar pentru a adresa problemele curente, ci și pentru a asigura un viitor dinamic și prosper pentru Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Eu, George Țăranu, propun o direcție clară și inovatoare, cu un plan bine definit și o abordare proactivă, pentru a conduce universitatea spre noi orizonturi de excelență și succes. Viziunea pe care o prezint detaliat în planul managerial se bazează pe creativitate, inovație și democratizare autentică. Sunt complet dedicat îmbunătățirii culturii și climatului organizațional, urmărind creșterea performanțelor comunității TUIASI și realizarea unui impact pozitiv în societate și comunitatea locală. Sunt un adept al principiilor fundamentale ale societății moderne și promovez libertatea de gândire și spiritul critic, echitatea și integritatea.

“Un pas curajos pentru inovație înseamnă un salt uriaș pentru viitorul nostru la TUIASI!” Alegerea mea ca rector reprezintă angajamentul față de acest salt istoric.

1 COMENTARIU

 1. Oare de ce nu inteleg „” granzii”” ca dupa un timp trebuie sa se retraga in spate ! cu multimirile de rigoare, de ce nu vad ca tinerii trebuie incurajati sa formeze alte echipe de tineri care vor duce invatamantul, cercetarea , inovatiile mai departe ! SUCCES DOMNULE GEORGE TARANU BUNUL DUMNEZEU sa va ajute sa mergeti mai departe cu succes ! Sa nu uitati niciodata de unde ati plecat si la ranrul dumneavoastra sa ajutati alti tineri din medii defavorizate care vor sa faca carte de calitate in aceasta Tara Sfanta pe care „” granzii „” o uita adesea !!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here