Cutremur la Apavital: licitație de 16 milioane de euro aranjată pentru firme conectate la Mafia PSD&PNL din Prahova

@ Licitație de peste 16.000.000 de euro, trântită de Apavital @ Beneficiarii sunt firme cu legături directe cu baronii PNL și PSD din județul Prahova @ Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a anulat rezultatul uneia dintre licitații, contestată de către o firmă căreia conducerea Apavital i-a refuzat până și dreptul de a consulta dosarul achiziției @ La sfârșitul lunii februarie 2023, Apavital a atribuit cinci contracte de lucrări, finanțate din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) @ Patru dintre aceste contracte, cu o valoare cumulată de 206 milioane lei fără TVA, au fost direcționate unei asocieri de firme cu legături directe cu baronii PNL și PSD din județul Prahova: Ness Proiect Europe SRL și Montin SA @ Firma Euskadi din Timșoara a contestat una dintre aceste licitații, iar CNSC a decis că procedura organizată de Apavital a fost profund viciată și că asocierea de firme din Prahova a fost favorizată @ Pînă în prezent, Apavital a încredințat contracte de 42 de milioane de euro pentru companii conectate la baronii politici PNL&PSD din județul Prahova @ Societatea Ness Proiect Europe Ploiești este deținută de către omul de afaceri Mihai Florian Vaida @ Mihai Florian Vaida l-a turnat, sub identitate protejată, pe fostul deputat PSD Vlad Cosma, fiul baronului Mircea Cosma @ Ulterior, s-a răzgândit și a declarat că a fost constrâns de către procurorul Mircea Negulescu, zis Portocală

Sub protecția politică și a unui sistem de justiție preocupat de găinării, baronii din fruntea companiei publice Apavital SA Iași au trântit o licitație de lucrări pe fonduri europene în valoare de 80 de milioane de lei fără TVA. Asocierea de firme care a primit ilegal contractul fusese recompensată în aceeași zi cu alte trei contracte cu o valoare cumulată de peste 126 de milioane de lei fără TVA. Beneficiarii celor peste 206 de milioane de lei sunt firme cu legături directe cu baronii PNL și PSD din județul Prahova. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a anulat rezultatul uneia dintre licitații, întrucât una dintre firmele concurente a ales să facă publice ilegalitățile comise de compania condusă de baronul bugetar Mihai Doruș. Firma victimă a cerut acces la dosarul achiziției, însă Apavital i-a refuzat acest drept pentru a ascunde golăniile comise de comisia de licitație.

CNSC a identificat alte multe încălcări ale legislației privind achizițiile publice și a dispus reanalizarea ofertei desemnate câștigătoare.

Consiliul constată că evaluarea realizată a înregistrat abateri de la cadrul legal… se reține necesitatea verificării de către entitatea contractantă a aspectelor analizate cu aplicarea dispozițiilor legale corespunzătoare, iar, dacă constată că ofertantul nu poate realiza, în mod legal, contractul de achiziție care se atribuie, se impune respingerea ofertei”, spune decizia CNSC.

Celelalte trei contracte atribuite de Apavital aceleiași asocieri sunt suspecte de aceleași încălcări ale legii, însă în cazul lor nu există contestații întrucât nu au existat alți contraofertanți. Baronul Mihai Doruș gestionează după bunul plac și cu încălcarea legii sute de milioane de euro din fonduri europene, iar instituțiile statului dorm sau sunt părtașe la aceste ilegalități. Se naște o mafie transpartinică care se alimentează la sute de milioane de euro din fondurile publice gestionate de Apavital sub directa coordonare a baronului bugetar Mihai Doruș.

Apavital a „secretizat” ilegalitățile

La sfârșitul lunii februarie 2023, Apavital a atribuit cinci contracte de lucrări, finanțate din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Patru dintre aceste contracte, cu o valoare cumulată de 206 milioane lei fără TVA, au fost direcționate unei asocieri de firme cu legături directe cu baronii PNL și PSD din județul Prahova: Ness Proiect Europe SRL și Montin SA. În cazul uneia dintre licitațiile pe care asocierea Ness-Montin le-a câtigat, una dintre firmele participante acuză comiterea mai multor ilegalități pe parcursul licitației, existând suspiciunea că Apavital a încălcat legislația pentru atribuirea unui contract în valoare de 80 de milioane de lei fără TVA. Firma Euskadi din Timșoara a sesizat Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la multiple încălcări ale legii în cadrul unei licitații publice organizate de Apavital pentru atribuirea unui contract de lucrări în valoare de 80 milioane lei fără TVA. Reprezentanții Euskadi acuză operatorul Apavital că a a avut un interes ascuns în a desemna câștigător un ofertant care nu îndeplinea condițiile legale. Mai mult, comportamentul Apavital și evoluția scandalului tind să dea dreptate firmei Euskadi, compania condusă de Mihai Doruș încercând din răsputeri să direcționeze cei 80 de milioane de lei către asocierea Ness-Montin.

În plângerea adresată CNSC, Euskadi arată că gașca baronului bugetar Mihai Doruș a refuzat să-i permită accesul la actele procedurii cu scopul de a ascunde ilegalitățile comise. Doruș a motivat că documentele sunt confidențiale. Reprezentanții Euskadi au reușit, într-o primă fază, să identifice mai multe încălcări ale legislației. Potrivit plângerii înaintate CNSC, Apavital trebuia să descalifice asocierea Ness-Montin întrucât nu a demonstrat că are capacitatea profesională de a îndeplini activitățile prevăzute în contract, iar oferta depusă era neconformă. Euksadi a arătat că asocierea Ness-Montin nu deține acreditare AFER pentru servicii de proiectare lucrări la calea ferată, că oferta tehnică este necoformă întrucât graficul de excuție (Gantt) și alte documente sunt incomplete, iar detaliile privind organizare de șantier sunt neconforme.

Dovezile complicității

Ulterior, după studierea tuturor documentelor la CNSC, Euskadi a mai descoperit alte ilegalități. Reprezentanții companiei timișorene susțin că astfel se demonstrează că Apavital a fost pe o mână cu ofertantul câștigător, fraudându-se rezultatul procedurii. Prin cererile de clarificări, Apavital și ofertantul câștigător au conlucrat la modificarea ofertei inițiale.

Prin răspunsurile la clarificări adresate de entitatea contractantă, ofertantul nu a lămurit chestiunile vizate, ci și-a completat/modificat oferta cu documente și informații lipsă, context în care răspunsul său nu putea fi considerat concludent, iar oferta ar fi trebuit respinsă. Entitatea contractantă nu avea dreptul de a accepta prezentarea documentelor lipsă prin răspunsul la clarificări, deoarce prin aceasta s-a determinat un avantaj evident ofertantului câștigător în raport cu Euskadi, care a depus o ofertă completă și conformă de la bun început. În fișa de date a achiziției se indică expres că neprezentarea propunerii tehnice în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului.” spun reprezentanți Euskadi.

Au fost identificate produse neconforme cu cerințele tehnice și fișe tehnice care contravin condițiilor din caietul de sarcini. Deși evidente, aceste încălcări ale legii nu au fost analizate de către CNSC întrucât au fost invederate ulterior intorducerii contestației. Absurdul situației arată putreziciunea unui sistem infect și corupt. Euskadi nu a putut demonstra aceste ilegalități decât după ce a avut acces la dosarul achiziției. la sediul CNSC. Așa cum spuneam, smecherii conduși de baronul Doruș le-au refuzat în mod abuziv accesul la dosarul achiziției. Însă, după ce a avut acces, Euskadi decăzuse din dreptul de a invoca acele încălcări ale legii, iar CNSC nu a putut lua în considerare acele acuzații. În schimb au fost suficiente ilegalități care au putut fi taxate.

Au închis ochii: uite AFER, nu-i AFER

Firma Euskadi a precizat în contestația înaintată CNSC că asocierea de firme desemnată câștigătoare nu are capacitatea profesională de a realiza toate activitățile care fac obiectul contractului, respectiv niciuna dintre societăți nu deține acreditare Autoritatea Feroviară Română (AFER) pentru servicii de proiectare lucrări la calea ferată. Contractul atribuit include lucrări de subtraversare a căii ferate și lucrări în zona de protecție a căii ferate. Pentru astfel de servicii și lucrări, legea prevede că firmele care proiectează lucrările și cele care le execută să fie acreditate de AFER. „Niciunul dintre cei trei asociați și nici subcontractanții declarați nu dețin această autorizație AFER, deci, ofertantul nu a demonstrat că are capacitatea profesională de arealiza legal toate activitățile ce fac obiectul contractului” spun reprezentanții firmei Euskadi.

În fața CNSC, nici Apavital și nici ofertantul desemnat câștigător nu au reușit să demonstreze contrariul, astfel că Consiliul a admis critica și a constatat încălcarea prevederilor legale în procedura de licitație.

Cât privește nedeținerea autorizației AFER pentru proiectare necesară obținerii autorizației pentru lucrările de subtraversare cale ferată și paralelism cu calea ferată, Consiliul constată lipsa informațiilor din propunerea tehnică a ofertantului declarat câștigător, lipsa clarificărilor pe acest aspect, motiv pentru care va admite cererea contestatoarei și va obliga entitatea contractantă să clarifice acest aspect luând în considerare că doar societățile ce dețin autorizație AFER pentru proiectare, pot întocmi un astfel de proiect, ce face parte din obiectul procedurii. totodată, Consiliul constată lipsa apărărilor intervenientei și entității contractatnte cu privire la autorizația AFER pentru proiectare criticată, apărările acestora fiind legate de autorizația AFER pentru execuția lucrărilor de subtraversare drumuri și cale ferată.” se precizează în motivarea deciziei nr. 801/C8/573 din 10.04.2023.

Concluzie CNSC: abateri de la cadrul legal

Decizia CNSC demonstrează negru pe alb ilegalitățile comise de către comisia de licitație. Apavital nu avea dreptul legal de a desemna câștigătoare asocierea Ness-Montin, raportul procedurii fiind ilegal! CNSC a obligat Apavital să reevalueze oferta desemnată câștigătoare în privința autorizației AFER, a graficului de lucrări și a celorlate critici admise, și, în cazul în care nu sunt prezentate documentele doveditoare, să descalifice asocierea Ness-Montin.

Prin urmare, Consiliul constată că evaluarea ofertei declarate câștigătoare nu a fost finalizată de comisia de evaluare. (…)În concluzie, Consiliul constată că evaluarea realizată a înregistrat abateri de la cadrul legal. În contextul celor de mai sus, se reține necesitatea verificării de către entitatea contractantă a aspectelor analizate mai sus privind: deținerea autorizației AFER pentru proiectare, lipsa informațiilor privind rezervele de timp pentru situații neprevăzute din cadrul graficului Gantt, lipsa informațiilor din planșa prezentată la pag 99 din ofertă cu privire la dimensiuni și etichete, verificarea organizării de șantier privind respectarea suprafețelor minim solicitate, cu aplicarea dispozițiilor legale corespunzătoare, iar, dacă constată că ofertantul nu poate realiza, în mod legal, contractul de achiziție care se atribuie, se impune respingerea ofertei. În contextul dat, cu luarea în considerare a celor reclamate de contestatoare, se constată nelegalitatea actelor întocmite de către entitatea contractantă, susținerile de ordin general expuse în cuprinsul punctului de vedere neavând forța juridică de a confirma cele stabilite la nivelul raportului procedurii. Admite contestația formulată de Euskadi SRL în contradictoriu cu Apavital Iași și anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii și adresele de comunicare. Obligă entitatea contractantă ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei Consiliului, să ducă la îndeplinire măsurile de remediere și anume să reanalizeze oferta depusă de asocierea Ness Proiect Europe SRL – Montin SA – Cornell’s Floor SRL, cu respectarea dispozițiilor legale și a celor evocate în considerente.” se menționează în decizia CNSC.

42 milioane euro pentru baronii PNL&PSD din Prahova

Conform datelor oficiale, până în acest moment Apavital a oferit grupării prahovene Ness-Montin trei contracte de lucrări în valoare de 126,5 milioane lei fără TVA, adică aproximativ 26 milioane de euro: contractul de lucrari IS-CL-7 – Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 5 – Răchiteni–A.I. Cuza–Heleșteni–Ruginoasa-Costești – lotul 2 și contractele de lucrări IS-CL-09 – Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 7 – Hârlău-Cotnari – loturile 3 și 4. Cel de-al patrulea contract pe care șmecherii de la Apavital se dau de ceasul morții să îl pună de tavă aceleiași asocieri de firme are o valoare de aproximativ 80 milioane de lei fără TVA, respectiv 16 milioane de euro. Un total de 42 de milioane de euro pentru companii conectate la baronii politici PNL&PSD din județul Prahova. Societatea Ness Proiect Europe Ploiești este deținută de către omul de afaceri Mihai Florian Vaida. Potrivit rechizitoriului prin care fostul procuror DNA Ploiești, Mircea Negulescu, zis Portocală, a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de cercetare abuzivă, influențarea declarațiilor și participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, omul de afaceri Mihai Florian Vaida l-a turnat, sub identitate protejată, pe fostul deputat PSD Vlad Cosma, fiul baronului Mircea Cosma. În 2022, Vaida s-a ales cu o plângere penală privind constituirea unui grup infracțional organizat, mărturie mincinoasă, inducerea in eroare a organelor judiciare prin formularea unei sesizări mincinoase, inducerea in eroare a organelor judiciare prin ticluire de probe, favorizarea făptuitorului, complicitate la represiune nedreaptă, complicitate la cercetare abuzivă, complicitate la abuzul în serviciu. În aprilie 2023, Florian Vaida a dezvăluit la ICCJ ca fostul procuror Mircea Negulescu l-a constrâns sa-l denunțe pe fostul deputat Vlad Cosma cu identitate protejată. Ness Proiect Europe și-a adjudecat mai multe contracte de lucrări de la instituții şi autorităţi publice ca MAI, MApN, CFR SA, autorităţi locale contractante din judeţele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Iaşi. În 2021, firma lui Vaida a fost investigată de Consiliul Concurenței privind posibile înțelegeri anticoncurențiale la procedurile de achiziție pentru realizarea proiectului „Hub Servicii (Centru de furnizare servicii electronice) la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Cealaltă firmă prahoveană, Montin SA, îi are ca asociați pe Nicolae Lupu, Pais Alina Magdalena și Drăgan Toma. Conform presei locale, firma Montin SA a împrumutat operatorul de termoficare Termo Ploiești cu 500 mii lei pentru a nu se sista furnizarea agentului termic în oraș, banii fiind necesari pentru achitarea unor datorii. Împrumutul s-a facilitat prin primarul liberal Andrei Volosevici, care anterior a acordat câteva contracte de lucrări publice firmei respective.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here