Curtea de Conturi a descoperit suveica Chirica – SPI. 100.000 de euro, penalități

Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica,  va fi obligat să scoată din visteria instituției pe care o conduce peste 100.000 de euro deoarece nu s-a sinchisit să plătească la timp facturi și penalități pentru societatea care se ocupă de îngrijirea spațiilor verzi și de toaletarea copacilor din oraș: Servicii Publice SA. Magistrații Curții de Apel Iași au admis, în parte, acțiunea firmei Servicii Publice și au obligat UAT Iași, să achite suma de 478.000 de lei, dintr-o datorie totală de aproximativ 600.000 de lei. În acțiunea judecătorească, reclamanta a arătat că este o societate comercială cu capital integral de stat, sub autoritatea Municipiului Iași, și că primarul, în calitate de concedent nu a  achitat plăți și facturi pentru perioada noiembrie 2014 – noiembrie 2017, de peste 590.000 de lei. ,,Potrivit contractului, Municipalitatea are obligația de a efectua plata serviciilor prestate către concesionar, lunar, în baza facturilor emise de către operator, în conformitate cu situațiile de lucrări confirmate, în termen de maxim 45 de zile de la depunerea facturii. Neachitarea în termen a facturilor conduce la calcularea unor penalități de 0,05 % pe zi,, susțin juriștii SC Servicii Publice SA. 

Reprezentanții SC Servicii Publice SA, firmă care prestează servicii de amenajări spații verzi în oraș, i-au aplicat edilului-șef o lovitură devastatoare de 100.000 de euro. Un raport de inspecție economico-financiară  întocmit de controlori din cadrul ANAF, DGFP Iași și nu în ultimul rînd de  cei din Serviciul de Inspecție Economico-Financiară, au descoperit că, în contabilitatea Servicii Publice SA figurează ca înregistrate și neachitate, mai multe facturi, plăți și penalități de aproape 600.000 de lei. Verificările finanțiștilor s-au derulat în primele două luni ale lui 2018, iar controlul a vizat perioada noiembrie 2014 – noiembrie 2017. Pe 14 februarie 2018, după întocmirea raportului de inspecție, controlorii le-au transmis reprezentanților SC Servicii Publice SA să facă demersurile necesare în vederea încasării în termenul general de prescripție a tuturor penalităților de întîrziere. Ulterior acestei recomandări, conducerea Servicii Publice SA a dat în judecată Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Iași, solicitând instanței să dispună obligarea Primăriei la plata sumei de 590.596 lei reprezentând contravaloare unei facturi și penalități, precum și a cheltuielilor de judecată. Magistrații Tribunalului au fost de acord ca Servicii Publice să primească peste 590.000 de lei, plus cheltuieli de judecată, însă, la apel, instanța superioară au diminuat penalitățile la fix 478.000 de lei.

,,Primăria avea obligația de a plăti facturile în termen de 45 de zile,,

,,Societatea noastră este una cu capital integral de stat, sub autoritatea Municipiului Iași. A avut loc o delegare a gestiunii serviciilor publice către firma noastră. Între pârât (Municipiul Iași), în calitate de concedent, și Servicii Publice, în calitate de cesionar, a fost încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciilor. Potrivit documentului, concedentul (Primăria) are obligația de a efectua plata serviciilor prestate către concesionar, lunar, în baza facturilor emise de către operator, în conformitate cu situațiile de lucrări confirmate, în termen de maxim 45 de zile de la depunerea facturii de către concesionar. Neachitarea în termen de 45 de zile de la depunerea facturii va duce la calcularea penalităților de 0,05% pe zi. Primăria avea obligația de a achita facturile emise în termen de 45 de zile de la depunerea acestora. Nu și-a îndeplinit obligația și, drept  urmare, au fost înregistrate întârzieri la plata facturilor emise,, arată reprezentanții Servicii Publice SA. Ca urmare a raportului de inspecție economico-financiară  din februarie 2018, întocmit de ANAF și DGRFP Iași, s-a dispus înregistrarea în evidența contabilă a SC Servicii Publice SA Iași a unei sume, care, cu tot cu penalități ajunge la aproximativ 600.000 de lei.

Penalități imense de miliarde de lei din perioada 2014-2017

În temeiul raportului contractual dintre părți, în intervalul 28.11.2014 – 30.11.2017, au fost emise de către Servicii Publice SA facturi pentru serviciile prestate, scadente în intervalul 23.01.2015 – 14.01.2018, a căror plată a fost făcută de UAT Iași cu mari întârzieri. În timpul procesului, magistrații au reținut faptul că, în urma inspecției economico financiare, efectuată pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, au fost încheiate de către ANAF, DGRFP Iași, Serviciul Inspecție Economico Financiară Iași, un raport prin care s-a dispus înregistrarea de către Servicii Publice SA, în evidența contabilă, facturarea unor penalități de întârziere, în sumă de 590.596 lei. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice, dintre UAT Iași și Servicii Publice SA, a fost încheiat pe 1 septembrie 2010. Perioada încheierii contractului este cuprinsă între data de început a aprobării și înregistrării sale și până la schimbarea formei juridice a societății.

Cu 100.000 de euro, Primăria ar fi putut construi o grădiniță

După un proces care a durat mai multe luni, judecătorii Curții de Apel Iași au admis apelul Primăriei și au fost de acord ca Servicii Publice SA să primească din partea Municipalității suma de 477.949 lei.  Totodată, pe 2 decembrie 2019, judecătorii instanței de apel au admis excepţia Primăriei privind prescripţia dreptului la acţiune pentru penalităţile de întârziere aferente perioadei noiembrie 2014 – noiembrie 2015.

,,În cauza de față, societatea reclamantă Servicii Publice SA s-a prevalat de un caz de răspundere contractuală reprezentat de neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate de partea contractantă, respectiv Municipalitatea. În atare situație, este suficient ca reclamantul să dovedească existența unui contract valabil încheiat și a caracterului cert al creanței sale. Pârâtei (UAT Iași) îi revine obligația de a dovedi îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate sau existența unor excepții de neexecutare a contractului încheiat cu Servicii Publice. Penalitățile prevăzute în cadrul convenției dintre părți reprezintă o clauză penală, aceasta constituind o modalitate de evaluare a prejudiciului suferit de creditor, fixându-se anticipat valoarea acestuia . Cuantumul penalităților de întârziere la a căror plată va fi obligată Primăria este de cca 478.000 de lei, echivalentul a 100.000 de euro,, au notat magistrații ieșeni, în minuta  sentinței civile.

La finalul procesului, toate cheltuielile de judecată, în valoare de 9510,96 de lei, au rămas în sarcina Municipalității.

 

Nicu SAMSON

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here