Cum poți rămâne fără moștenire dacă „uiți” de ea mai mult de 3 ani: „Dacă ai o proprietate, ai grijă de ea!”

Guvernul român a introdus o lege care permite notarea posesiei în cartea funciară și împroprietărirea după trei ani pentru proprietățile cu situație juridică neclară. Această măsură, menită să clarifice statutul legal al proprietăților, implică un risc semnificativ pentru cei care nu își actualizează documentele de proprietate.

Conform acestei legi, persoanele care dețin case sau terenuri cu situație juridică nesigură și nu se interesează de acestea timp de trei ani riscă să le piardă. Notarea posesiei se realizează pe baza unei documentații care include o lucrare topografică, o adeverință de la primărie sau un proces-verbal de vecinătăți.

Un exemplu concret este cazul unui român din diaspora, moștenitor al unei proprietăți cumpărate de tatăl său pe baza unui contract de mână. Acesta, deși a plătit impozitul în fiecare an, a pierdut proprietatea în urma notării posesiei de către o altă persoană, care a devenit proprietar după trei ani.

Șeful Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), Arthur Ursu, a susținut că notarea posesiei este o modalitate de simplificare a procedurii uzucapiunii, prin care poți deveni proprietar al unui bun folosit de tine timp de mai mulți ani. Aceasta se realizează prin depunerea unei adeverințe de plată a impozitului, unui proces-verbal de vecinătăți și a unui plan cadastral.

Ursu a recunoscut că această lege poate fi exploatată de cei cu intenții negative, precum vânătorii de proprietăți abandonate sau cu situație juridică neclară. Cu toate acestea, el a subliniat că proprietarii care își plătesc impozitele anual și se interesează de proprietatea lor reduc riscul de a rămâne fără bun.

Avocatul Simona Oprea a explicat că notarea posesiei nu se întâmplă fără cunoștința posesorului și că acesta poate contesta în instanță notarea sau să inițieze un litigiu pentru recunoașterea dreptului său de proprietate.

Sfaturile avocatei includ clarificarea situației actelor de proprietate, actualizarea documentelor și, în cazul posesorilor, asigurarea că se plătește impozitul pentru a evita notarea posesiei de către alții.

Legea notării posesiei în cartea funciară reprezintă o modalitate rapidă de uzucapiune, cu un termen de doar trei ani, comparativ cu termenele mai lungi stabilite de Codul civil. Acest aspect ridică riscuri pentru cei care nu își actualizează actele de proprietate și nu își manifestă interesul pentru bunurile lor în mod regulat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here