Cu ce se alege Iașul din bugetul pe anul 2019. Parlamentarii ieșeni, la raport!

Modul în care parlamentarii reușesc să atragă fonduri pentru județul din care au fost aleși este cel mai facil instrument de măsurare și evaluare a muncii și a randamentului acestora. Desigur că aceiași măsură nu este valabilă pentru parlamentarii opoziției, care nu au acces la instrumentele Guvernului.

7IAȘI a adresat trei întrebări comune parlamentarilor puterii cât și celor ai opoziției cu privire la măsura în care proiectul de buget propus de Executiv acoperă necesitățile județului, la proiectele de maximă importanță pentru Iași care ar trebui susținute și la eforturile punctuale pe care sunt dispuți să le facă pentru a atragea finanțările necesare.

 

  1. Cum sunt reflectate nevoile de dezvoltare ale Iașului în bugetul propus de Guvern pe anul 2019?

Iulia Scântei: Proiectul de buget pentru anul 2019 propus de Guvern are un unic scop: să mențină în izolare economică si politică Municipiul Iași si să îngroape șansele de dezvoltare reală si pe termen lung ale regiunii Moldovei menținând-o decuplată de la proiectele majore de conectivitate care privesc infrastructura rutieră, feroviară și de energie.

Bugetul anului 2019 in viziunea guvernului României reflectă existența a „două Românii, cu viteze diferite de dezvoltare”: provincii istorice precum Moldova sunt ținute in mod deliberat la un nivel scăzut de dezvoltare prin subfinanțare istorică, iar decalajele economice dintre Est si Vest se vor adânci față de Vestul României. Guvernul PSDragnea desconsideră cu premeditare dreptul constitutional la dezvoltare si la un trai mai bun al ieșenilor si al cetățenilor din regiunea Moldovei, prin modul de alocare a bugetului pentru investitii arătând clar disprețul față de 4 milioane de cetățeni pe care îi tratează ca pe niște „cetățeni de mâna a doua”.

Camelia Gavrilă: Anul acesta, bugetul României vizează în primul rând trei domenii considerate esențiale și prioritare: educație, investiții publice și sănătate. Acestea reprezintă și ariile prioritare de dezvoltare a județului Iași. Aș sublinia că, pentru susținerea investițiilor publice, anul acesta este prevăzută o alocare bugetară de 4,57% din PIB, ce include și Programul National de Dezvoltare Locală. În acest sens, alocările bugetare pentru județul Iași se referă la 132 de obiective de investiții în PNDL I, pentru perioada 2015-2019, și 122 în PNDL II, pentru perioada 2017-2020 (program multianual).

 

Vasile Cîtea: Județul Iași are proiecte foarte importante care necesită finanțare importantă de la bugetul de stat în acest an. Mereu un județ mare va avea și necesitați pe măsură. Printre proiectele importante, pe care parlamentarii PSD de Iași le vor susține, se regăsesc cel privind finanțarea Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii), Spitalul Regional de Urgențe, finalizarea șoselei de centură a Municipiului Iași și construcția unei săli polivalente. De asemenea sunt avute în vedere proiecte precum cele privind infrastructura rutieră județeană, școlară, medicală și culturală, dar și aeroportul. Discutăm aici de continuarea unor proiecte sau de proiecte noi. Toate aceste investiții, că sunt obiective cu lucrări în continuare sau obiective noi, au fost și au rămas prioritare pentru mine și parlamentarii PSD Iași, de la preluarea mandatului în 2016 și până în prezent. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca aceste investiții să se concretizeze, iar Iașul și ieșenii să beneficieze de ele.

Silviu Macovei: Proiectul de buget, căci vorbim deocamdată de un proiect, se află în dezbatere publică. El poate și trebuie să sufere anumite modificări prin intermediul amendamentelor. Acest proiect încă nu a ajuns oficial la Parlament, prin urmare, opțiunile de finanțare sunt deschise. La o primă vedere poate părea că Iașul are un deficit de finanțare, însă trebuie să așteptăm o formă finală adresată parlamentarilor. Văd ca problematice doar investițiile foarte mari și aici practic au loc negocierile. Pentru celelalte cheltuieli ale județului vor fi creșteri în finanțare.

 

  1. Care ar trebui să fie proiectele prioritare la finanțare și alocările necesare?

Iulia Scântei: Împreună cu colegii mei parlamentari ai PNL Iasi, vom semna si susține amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019 care să determine alocarea de sume de bani suficiente si reale (nu doar prin credite bugetare de angajament) pentru finantarea lucrărilor de infrastructură rutieră, medicală, educațională, sportivă și culturală în județul Iași.

Astfel, parlamentarii liberali de Iasi vor solicita prin amendamente:

* suplimentarea fondurilor pentru infrastructura rutieră respectiv alocarea a 15.200.000 lei în vederea elaborării studiilor de fezabilitate pentru Autostrada Iași-Tg. Mureș, tronsoanele Târgu-Mureș- Ditrău, Ditrău – Târgu Neamț , Târgu Neamț -Ungheni, 315.764.000 lei pentru obiectivul variantei de ocolire a Municipiului Iași – Varianta Sud, 3.500.000 lei pentru construcția șoselei de centură a municipiului Pașcani.

*fonduri de 45.0000.000 lei pentru construcția terminalului cargo, a platformei de parcare și a căii de rulare pentru Aeroportul Internațional Iași;

*7.000.000 lei destinată întocmirii documentației tehnice pentru construirea Stadionului Municipal Iași (estimare realizare obiectiv: 253.000.000),

*6.000.000 lei pentru studiile necesare investiției în Sala Polivalentă a Iașului (estimare realizare obiectiv: 120.000.000).

*sume necesare elaborării documentațiilor de specialitate pentru extinderea clădirii Cardiologie Pediatrică în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“ – reabilitare și modernizare Secția Clinică A.T.I. și Bloc Operator pentru Transplant Renal, extindere clădire Ambulatoriu Clinic, reabilitare termică și eficientizare energetică clădire nouă C2, dotarea cu aparatură medicală de strictă necesitate, RK Corp D, etajele 3, 4 și 5, dotarea cu aparatură medicală de strictă necesitate, reabilitarea stației de pre epurare a apelor uzate sulfuroase a spitalului.

*sume necesare consolidării Corpului A al Universității „Al. I. Cuza“, precum și pentru modernizarea și dotarea creșelor nr. 1 și 10.

* vor fi depuse amendamente si pentru finantarea unui program de achiziție de tramvaie pentru Iași (valoare totală estimată investiție: 29.900.000 lei), precum și cele necesare finantarii obiectivelor de investiții incluse în programul „Termoficare 2006 – 2020, căldură și confort”

 

Camelia Gavrilă: Am afirmat mereu că Iașul are nevoie și merită proiecte mari de infrastructură, care să genereze dezvoltare economică. În numeroasele mele demersuri politice și guvernamentale, în intervențiile de la tribuna Parlamentului, am susținut că proiectele importante pentru Iași sunt: realizarea Autostrăzii Unirii-A8, proiect ce are menirea să ajute la dezvoltarea județului Iași și a regiunii Moldovei, construirea unui spital regional de urgență, finalizarea șoselei de centură necesară pentru decongestionarea traficului, proiectarea și realizarea unei săli polivalente, dotarea și reabilitarea școlilor și universităților din zonă, pentru că Iașul este un centru educațional de referință pentru învățământul românesc modern.

Pe lista priorităților pe care le consider esențiale se află problema învățământului rural din județul Iași, proiectele, investițiile și dotările în domeniul educației, în acord cu reglementările europene. Mă preocupă în continuare calitatea infrastructurii școlare, depășirea aspectelor negative legate de școli fără instalații igienico-sanitare adecvate, motiv pentru care voi susține o strategie națională de acordare a unor sume pentru remedieri, în cazul fiecărei unități de învățământ afectate, cu alocări bugetare importante pentru județul Iași. Se adaugă digitalizarea învățământului, dotarea cu table inteligente, calculatoare și tablete, asigurarea accesului la internet în toate unitățile de învățământ din județul Iași, o condiție importantă pentru valorificarea progresului tehnologic în scop educațional și pentru un învățământ modern, de calitate.

 

 

Vasile Citea: Am răspuns la prima întrebare și pentru ce-a de-a doua. Însă, trebuie să scot în evidență că principalul proiect pentru care eu și parlamentarii PSD Iași am făcut demersuri nenumărate și am susținut în toate discuțiile purtate cu reprezentanții Guvernului ca fiind de o importanță deosebită este realizarea Autostrăzii A8 (Autostrada Unirii). Aceste eforturi nu au rămas fără răspuns și vor fi alocate sumele necesare pentru demararea proiectului. Banii vor fi utilizați pentru studii de fezabilitate și documentațiile tehnice, urmând ca mai apoi să se parcurgă etapele următoare până ce vom avea împlinit dezideratul construirii Autostrăzii Unirii și Iașul să aibă o rută terestră directă cu Ardealul și  vestul Europei.

Silviu Macovei: Cred că proiectul cel mai important la acest moment este autostrada A8, Iași-Târgu Mureș. De altfel, această prioritate este clar afirmată și de locuitorii întregii regiuni Nord Est, nu doar din Iași. Observ, însă, o tendință majoră de politizare a acestui proiect. Indiferent de faptul că se alocă fonduri, sunt unele organizații și persoane care vor dori să își facă imagine politică criticând nediscriminatoriu. În ceea ce privește șoseaua de centură a Iașului vom avea prinse credite angajament pentru începerea proiectării și execuției. Totuși, necesarul este de 152 milioane de lei.

 

  1. Ce demersuri veți face în Parlament în privința alocărilor bugetare pentru Iași și cum veți vota?

Camelia Gavrilă: Am depus deja propuneri și solicitări ce trebuie să se regăsească în bugetul Ministerului Educației Naționale pe anul 2019, prin care susțin continuarea și implementarea unor proiecte de infrastructură ale unor instituții destinate activităților educative extrașcolare desfășurate la Palatul Copiilor (Corpul B, Palatul Beldiman) și pentru extinderea Casei Corpului Didactic „Spiru Haret”, ce trebuie să fie un spațiu complex și un nucleu autentic pentru formarea cadrelor didactice. De asemenea, voi susține alocarea de fonduri pentru reabilitarea internatelor Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași și Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași.

Consider că prioritatea majoră pentru Iași, asumată de grupul de parlamentari ieșeni – membri ai PSD, ține de realizarea autostrăzii A8 – Autostrada Unirii și acordarea unor sume rezonabile și suficiente care să permită reactualizarea studiilor de fezabilitate și realizarea proiectării pentru a se deschide cât mai repede licitația pentru execuție. Bugetul pentru anul 2019 trebuie să conțină o poziție bugetară distinctă în acest sens, o mențiune clară a obiectivului, fără echivoc, în legătură cu Autostrada A8 și finanțarea studiilor de fezabilitate, pentru a fi susținut și asumat de către parlamentarii ieșeni.

Avem responsabilitate și datorie morală față de ieșeni să susținem aceste proiecte și să votăm în consecință. Agitația, tumultul mediatic, deseori excesiv și speculativ, polemica în dialogul Putere-Opoziție sunt de înțeles în această perioadă, căci accentuează importanța unui buget realizat corect și coerent.

Vasile Citea: Alături de colegii mei, parlamentari ai PSD Iași, voi sprijni toate proiectele ce urmează a fi finanțate prin legea bugetului de stat pentru anul 2019, proiecte destinate dezvoltării orașului și județului Iași. Acolo unde lucrurile vor fi neclare vom încerca să le corectăm și să asigurăm finanțare pentru ca Iașul și ieșenii să beneficieze de aceste investiții. Trebuie să facem ceea ce este firesc pentru comunitățile din care provenim, deoarece statutul de ales în Parlamentul României ne obligă să contribuim, prin atribuțiile noastre, la dezvoltarea și bunul mers al acestor comunități. Fiți siguri că Vasile Cîtea, atât ca locuitor al județului Iași, dar și ca ales și reprezentant în Parlament din partea locuitorilor din acest județ, va face tot ceea ce ține de el pentru că aceste obiective de investiții să se concretizeze.

Silviu Macovei: Voi urma toți pașii procedurali în ceea ce privește amendarea proiectului de buget. Am și anunțat public faptul că este foarte important ca A8 să fie demarată. Există, din ce informații am, un capitol separat pentru această autostradă, trimis de CNAIR către Ministerul Transporturilor. De altfel, CNAIR si-a asumat responsabilitatea implementării din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeana a tronsonului Târgu Mureș-Târgu Neamț. Dar, din nou, aștept la Parlament proiectul final de buget.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here