Corpul B al Universității Cuza va fi reabilitat și modernizat

Corpul B al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) va fi reabilitat și modernizat. Prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC, a arătat cum va fi derulat proiectul, clădirea în care funcționează mai multe facultăți urmând a fi refăcută după modelul Corpului A al instituției de învățământ superior.

”Clădirea Corpului B, al cărui titlu de proprietate a fost obținut în decembrie 2016, a fost intabulată, cu suprafețele de teren aferente, în anul 2019. Conform unor constatări, efectuate de o comisie tehnică în anul 2007, a rezultat că structura clădirii ar putea avea degradări structurale majore. Se impunea, așadar, o expertiză tehnică a clădirii Corpului B, însă lipsa resurselor financiare a amânat luarea unei decizii în acest sens.
Reducerea riscului seismic al imobilului a fost motivul pentru care am propus să se intervină asupra clădirii Corpului B. Decizia de efectuare a expertizei în vederea consolidării și reabilitării imobilului a fost luată în ședință BECA. În decembrie 2020, a fost organizată o licitație în vederea expertizării tehnice a clădirii Corpului B, pentru stabilirea riscului seismic și stabilirea măsurilor ce se impun. Firma Maxim Silver Construct S.R.L. din București, câștigătoarea licitației, a realizat expertiza și a propus soluțiile necesare reabilitării și consolidării imobilului. Totodată, a fost realizat un Studiu Geotehnic (Referat nr. 858/08.09.2021) de către S.C. Tarcan Proiect S.R.L., dar și o expertiză biologică a lemnului din structura șarpantei, executant fiind Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Centrul Mitropolitan de Cercetări – T.A.B.O.R.
Prin adresa nr. 23202/16.11.2022, înregistrată la Compania Națională de Investiții cu nr. 65373/17.11.2022, Universitatea a solicitat includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unități și Instituții de Învățământ de Stat”, pentru finanțarea obiectivului de investiții „Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea corpului B al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași”. Urmează a fi întocmit un proiect tehnic în acest sens, însă, pentru realizarea lucrărilor, se au în vedere și alte surse de finanțare, existând deja demersuri prin PNRR.
Între timp au fost executate unele lucrări de reabilitare necesare pentru buna funcționare, constând în: reparație acoperiș, amenajări de laboratoare, amfiteatre, dotări, înlocuire ferestre și uși.
Clădirea, care acum are un aspect specific arhitecturii vremurilor în care a fost edificată, va căpăta un aspect arhitectural asemănător clădirii Corpului A. Propunerea mea, în acest sens, este să avem două clădiri în oglindă, într-o deplină coerență urbanistică și arhitecturală”, a spus prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC Iași.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here