Comănescu se luptă cu Agronomia pentru 100.000 de lei

Un blat între conducerea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară și omul de afaceri Constantin Comănescu dă de furcă instituției de învățământ superior. În 2015 USAMV l-a iertat pe Comănescu de plata unor daune ca urmare a neexecutării unui contract de reabilitare. Acum, omul de afaceri Constantin Comănescu se dă de ceasul morții să ”execute” USAMVde aproximativ 100.000 de lei. Suma reprezintă o garanție de bună execuție ce a fost constituită în cadrul unui contract pentru reabilitarea, consolidarea și modernizarea unei mansarde la corpul principal al Facultății de Agricultură. La această sumă s-ar putea adăuga și penalitățile și daunele solicitate de Com Pieta astfel că suma s-ar putea dubla.

Comănescu: mai mulți bani sau plec

Contractul a fost încheiat inițial cu SC Com Beton  SA și s-a derulat pe perioada 8 septembrie 2008- 1 octombrie 2014. Contractul prevedea execuția de lucrări pentru reabilitarea, consolidarea, modernizarea și recompartimentarea unei mansarde amplasate la Corpul principal al Facultății de Agricultură din cadrul Universității. În 2014, Com Beton, aflată în pragul falimentului, a cesionat contractul către o altă firmă din grup, respectiv Com Pieta SRL. Noul executant a continuat lucrările până la finele anului 2015, când a solicitat conducerii USAMV rezilierea contractului pe cale amiabilă. La data respectivă, Com Pieta și-a justificat cererea prin faptul că prețurile din oferta inițială din 2008 nu mai corespundeau cu prețurile din 2015. Întrucât USAMV nu a fost de acord cu solicitarea de ajustare a prețurilor, Com Pieta a refuzat să mai continue lucrările. Pe 18 noiembrie 2015, contractul a fost reziliat de comun acord,  iar ca urmare a încheierii contractului s-au recepționat lucrările executate, fiind încheiat un proces verbal de recepție la data de 30 martie 2016.

Comănescu, iertat de USAMV

În mod suspect, în loc să procedeze la rezilierea contractului din culpa executantului care nu și-a îndeplinit obligațiile asumate, conducerea USAMV acceptă încetarea contractului de comun accord. Diferența dintre rezilierea din culpa Com Pieta și cea pe cale amiabilă o reprezintă numai puțin de 330.000 lei, bani pe care societatea de construcții i-a constituit ca și garanție de bună execuție. În loc ca banii respectivi să rămână în bugetul instituției pentru prejudiciul creat prin neterminarea lucrărilor, conducerea USAMV a ales să-i returneze lui Comănescu!  În cazul rezilierii pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, Comănescu ar fi ierdut cele 3.3 miliarde lei vechi. Acum, tot litigiul se învârte în privința procesului verbal de recepție a lucrărilor încheiat în martie 2016, astfel că fiecare parte interpretează în mod diferit documentul și termenul de eliberare a garanției.

Daune de 300.000 de lei

În plângerea înaintată Tribunalului Iași, reprezentanții Com Pieta susțin că înscrisul  încheiat pe 30 martie 2016 reprezintă un proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și că, de la data încheierii lui curge termenul de garanție de 2 ani a lucrărilor, termenul după care USAMV ar fi trebuit să elibereze garanția de bună execuție. De la încheierea procesului verbal de recepție și până la data litigiului, Universitatea Agronomică deblocase 70% din cuantumul garanției de bună execuție, respective suma de 231.166,93 de lei. Conducerea USAMV este de părere că procesul verbal de recepție nu se poate încheia decât atunci când toate lucrările prevăzute în autorizația de construire au fost executate. Cum Com Pieta nu a finalizat toate lucrările prevăzute în proiect, nu se poate vorbi de o recepție finală. Astfel că, diferența de 30% din garanția constituită, respectiv 99.071 lei, nu poate fi eliberată. Avocații Com Pieta au cerut daune de 300.000 lei.

”Plata parțială a garanției înseamnă recunoașterea dreptului nostru”

“Având în vedere actele juridice încheiate anterior, din care rezultă clar voința părților, considerăm că pârâta (USAMV) era obligată ca, după trecerea perioadei de garanție de 24 de luni, respectiv 30 martie 2018, în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de garanție, conform Regulamentului de Recepție a Lucrărilor în Construcții și Instalații, aprobat prin HG 343/2017, să efectueze recepția finală a construcțiilor. Aceasta nu se efectuează la cererea executantului  lucrării, ci doar de către investitor sau proprietar, conform aceluiași act legislativ. Așa cum se poate lesne observa, din actele depuse la dosar, recepția parțială la terminarea lucrării a fost efectuată în data de 30 martie 2016, data la care au fost preluate în administrare, de către USAMV, toate lucrările executate în baza contractului. Și nu în ultimul rând, cei de la Universitate au recunoscut efectuarea recepției lucrărilor la data cu pricina, eliberând și garanția de bună execuție de 70%  în data de 12 iulie 2018,  deci după trecerea termenului de garanție tehnică de 2 ani de zile prevăzut în contract, încălcând astfel dispozițiile legii.”,  au precizat apărătorii Com Pieta SRL, în acțiunea judecătorească.

 “Este o aberație. Pretențiile financiare ale Com Pieta sunt absurde„

De cealaltă parte, conducerea USAMV Iași nici nu vrea să audă de pretențiile financiare ale afaceristului Constantin Comănescu, pe care le-a catalogat total exagerate și lipsite de bun-simț.  Într-o întâmpinare depusă la dosarul cauzei, avocata Oana Chiriță, cea care apără interesele universității, a cerut judecătorilor să respingă totalmente pretențiile celor de la Com Pieta ca fiind nefondate. ” Au emis facturi și au încasat de la instituție contravaloarea lor, în cursul derulării contractului constituidu-se și garanția de bună execuție. Cererile lor de acum sunt total nefondate.  De asemenea sunt flagrant nefondate  și ambele cereri de obligare la plata de daune cominatorii. Pentru toate aceste motive noi solicităm respingerea acțiunii în integralitatea sa cu obligația conducerii Com Pieta SRL de a plăti toate cheltuielile de judecată efectuate. Universitatea a dat dovadă de bună-credință atunci când a procedat la eliberarea a 70 % din garanție chiar în lipsa unui proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Considerăm că nu se poate încheia nici acum procesul verbal de recepție finală deoarece lucrările nu sunt finalizate și nici nu a expirat perioada de garanție. În concluzie, solicitarea reclamantului Com Pieta este o aberație pur și simplu”,a conchis avocata Oana Chiriță.

Nicu SAMSON

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here