Aeroportul Iași a învins Blue Air. Compania este obligată să plătească 500.000 de euro

În cursul zilei de ieri, judecătorii de la Tribunalul Iași, au pronunțat o primă sentință într-unul dintre multele litigii dintre Aeroportul Iași și compania aeriană Blue Air. La începutul lunii februarie 2020, Aeroportul Iași s-a adresat Tribunalului Iași cerând judecătorilor pronunțarea unei hotărâri prin care să oblige compania Blue Air la plata facturilor restante. Reprezentanții Aeroportului au arătat judecătorilor că Blue Air nu și-a achitat obligațiile de plată aferente unui număr de doisprezece facturi emise în lunile octombrie și noiembrie 2019 și care aveau scadența depășită. Aeroportul a notificat compania aeriană și a solicitat achitarea datoriilor, însă Blue Air nu s-a conformat. Prin hotărârea pronunțată ieri, judecătorii au obligat Blue Air să achite Aeroportului Iași suma de 2,5 milioane lei reprezentând contravaloarea facturilor emise în lunile octombrie și noiembrie 2019, la care se adaugă penalități de peste 130.000 de lei.

”Admite în parte cererea formulată de creditoarea R.A. AEROPORTUL IAŞI în contradictoriu cu debitoarea SC BLUE AIR AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 2.524.008,10 lei reprezentând contravaloarea restantă a debitelor principale constatate prin facturile nr. 7649/31.10.2019 (scadentă la 30.11.2019), nr. 7650/31.10.2019 (scadentă la 30.11.2019), nr. 7651/31.10.2019 (scadentă la 10.11.2019), nr. 7652/31.10.2019 (scadentă la 30.11.2019), nr. 7653/31.10.2019 (scadentă la 30.11.2019), nr. 7654/31.10.2019 (scadentă la 30.11.2019), nr. 7656/30.11.2019 (scadentă la 10.12.2019), 7657/30.11.2019 (scadentă la 30.12.2019), 7658/30.11.2019 (scadentă la 30.12.2019), 7659/30.11.2019 (scadentă la 30.12.2019), 7660/30.11.2019 (scadentă la 30.12.2019), 7661/30.11.2019 (scadentă la 30.12.2019), precum și penalități de 0,03%/zi de întârziere la această sumă, penalități calculate de la data scadenței fiecărei facturi până la data plății efective. Respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata sumei de 90.863,49 lei cu titlu de penalități de întârziere la plata altor facturi decât cele menționate anterior. Obligă debitoarea să plătească creditoarei cheltuieli de judecată în cuantum de 200 lei reprezentând taxă de timbru. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.” se arată în minuta ședinței de judecată.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here