„CABINET STOMATOLOGIC”

 OPTIMUM DENT CLINIC S.R.L., cod de identificare fiscală 36693480, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2364/2016, cu sediul în  Sat Bălțaţi, Comuna Bălțaţi, VOLUM 12, TIP 1, POZIŢIA 07, CAMERA 2, Județ Iași, a finalizat in data de ……………….  proiectul nr. SMIS 161050 (RUE 125),  intitulat:  „CABINET STOMATOLOGIC” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, apel „Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – ajutor de Minimis” în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de  29.03.2023.

Valorea totală a proiectului:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de  1.008.493,46 LEI , din care suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate este de  835.461,78 LEI, echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele obținute după finalizare, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Retehnologizarea firmei cu utilaje, echipamente, instrumentar, dar si dotări pentru servicii medicale stomatologice de ultima generație, nepoluante, eficiente energetic (inclusiv pompă de căldură), care vor contribui substantial la reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător;

 

  • Dezvoltarea capacităților IT ale companiei, prin achiziția de echipamente hardware dar si realizarea unui WEB Site propriu, necesar pentru promovarea activității, dar și pentru realizarea de comenzi online pentru a facilita vânzarea serviciilor către clienții proprii;

 

  • Creșterea productivității muncii cu minimum 15 %, în anul 3 de sustenabilitate a investiției, față de anul 2021.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – ajutor de minimis.

 

 

Date de contact beneficiar:

 

OPTIMUM DENT CLINIC S.R.L.

Persoană de contact: HLIHOR JANINA

Telefon: 0767806245

Email: janinahlihor@gmail.com

Adresa poștală: Sat Bălțaţi, Comuna Bălțaţi, VOLUM 12, TIP 1, POZIŢIA 07, CAMERA 2, Județ Iași

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here