Vine decontul nebuniilor lui Chirica. Primăria Iași executată silit de propriii avocați

Primăria Iași a ajuns să fie executată silit de proprii avocați. Una dintre cele mai mari firme de avocatură din România, SCA Țuca, Zbârcea și Asociații, a demarat, în urmă cu două luni, procedura de executare silită a Primăriei Municipiului Iași pentru suma de 224.942 lei. Datoria provine ca urmare a asistenței juridice acordate de avocații firmei în procesele inițiate de Mihai Chirica împotriva CET SA. Primarul Mihai Chirica, în infantilismul său, s-a supărat pe casa de avocatură și a refuzat să le achite onorariile. Le-a trimis facturile înapoi și a refuzat orice discuție mai bine de jumătate de an.
SCA Țuca, Zbârcea și Asociații s-a adresat instanțelor de judecată și a obținut începerea procedurii de executare silită împotriva Primăriei Iași. Numai că, pe lângă debitul principal, încăpățânarea lui Chirica ne va costa acum în plus încă 31.000 lei, bani ce reprezintă penalități de întârziere și cheltuieli de executare silită.

Contract încheiat pentru procesele de la CET

Contractul dintre Primăria Iași și SCA Țuca, Zbârcea și Asociații a fost încheiat în septembrie 2013 și avea ca obiect acordarea de asistență juridică în legătură cu contractul de concesiune încheiat de municipalitate cu Dalkia (actuala Veolia), precum și asistență juridică și reprezentare în instanță în toate litigiile legate de CET SA și termoficare. În baza acestui contract, Chirica a inițiat mai multe procese împotriva CET SA prin care a cerut instanțelor de judecată anularea hotarârilor de Consiliu Local prin care centralele CET I și CET II au fost trecute din proprietatea Primăriei în cea a societății CET SA precum și anularea actului constitutiv al societății de termoficare. Toate aceste procese au fost pierdute de Primăria Iași în primă instanță, în momentul de față litigiile aflându-se în instanțele de apel.

42.000 euro pentru avocați. Chirica refuză

Casa de avocatură a emis în perioada ianuarie-octombrie 2020 un număr de 10 facturi cu o valoare totală de 203.574 lei reprezentând asistența juridică acordată în aceste procese ale Primăriei cu CET SA, precum și cheltuielile de deplasare și cazare a avocaților veniți din București la Iași. Pe 11 noiembrie 2020, Primăria Iași, sub semnătura lui Mihai Chirica, Primăria Iași a returnat casei de avocatură facturile emise, motivat de faptul că acestea nu sunt însoțite de ”fișele de activitate aferente serviciilor prestate”.

Notificarea dinaintea furtunii

Pe 27 ianuarie 2021, SCA Țăuca, Zbârcea și Asociații trimite o notificare Primăriei Iași prin care explică faptul că refuzul la plată al facturilor este nejustificat și neîntemeiat. Firma susține că facturile au fost însoțite de toate fișele de calcul și mai atașează notificării o sinteză a demersurilor și stadiilor celor 6 dosare aflate pe rolul instanțelor în care avocații au acordat asistență în perioada menționată în facturi. ”Dorim să ne exprimăm surprinderea și regretul față de această situație și considerăm că refuzul de plată a Facturilor este nejustificat. În acest sens menționăm că Facturile au fost trimise însoțite de fișe de timp în care au fost menționate activitățile realizate de fiecare avocat implicat în cadrul proiectelor gestionate de TZA pentru Municipiul Iași și timpul alocat, inclusiv situația deplasărilor efectuate la Iași. Modalitatea de prezentare a activităților din fișele de timp transmise este cea utilizată cu caracter general pe tot parcursul executării Contractului. Răspunsul dvs conține exclusiv un comentariu cu caracter general, nefiind însoțit de nicio observație concretă în legătură cu activitățile prestate de TZA. Față de această situație, am încercat să înțelegem care sunt observațiile concrete în legătură cu modul de prezentare a activităților, comentarii și observații pe care am avut și avem disponibilitatea totală de a le discuta, analiza și implementa în măsura în care sunt justificate. În ciuda încercărilor noastre de a discuta pe marginea acestui subiect în perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021, nu am primit niciun răspuns concret. În orice caz, considerăm imposibil de justificat un refuz total de plată a facturilor în condițiile în care acestea sunt aferente serviciilor prestate timp de nouă luni de zile. Municipiul Iași ar trebui să efectueze plata cel puțin activităților față de care nu există comentarii sau observații.” – se arată în notificarea transmisă de casa de avocatură la finalul lunii ianuarie 2021.

Începe executarea

În ciuda argumentelor invocate de TZA, Chirica a ținut-o pe a lui și nu a plătit niciun leu avocaților. Prin urmare, casa de avocatură a inițiat în iulie 2021 demersurile pentru recuperarea sumelor. Pe 20 iulie 2021, executorul judecătoresc Cezar Andrei s-a adresat Judecătoriei Iași cu o cerere de încuviințare a executării silite împotriva Primăriei Iași. Pe lângă debitul principal de aproximativ 203.000 lei, TZA a cerut și plata a 21.368 lei penalități de întârziere calculate conform contractului. Pe 3 august 2021, Judecătoria a admis cererea de executare silită a Primăriei Municipiului Iași pentru suma de 224.942 lei. Câteva zile mai târziu, executorul Cezar Andrei a trimis o somație prin care i-a pus în vedere primarului Mihai Chirica să achite în mod voluntar suma datorată SCA Țucă, Zbârcea și Asociații conform hotărârii judecătorilor, la care se adaugă și suma de 9.509 lei cu tiltu de cheltuieli de executare ( din care 7.500 lei reprezintă onorariu executor). Cu alte cuvinte, încăpățânarea lui Chirica și refuzul acestuia de a discuta cu reprezentanții TZA au dus Primăria în situația de a achita suplimentar peste 30.000 lei cu titlu de penalități și cheltuieli de executare.

Chirica o ține pe a lui

Pe 1 septembrie 2021, Direcția Juridică a Primăriei înaintează către Judecătoria Iași o contestație împotriva executării silite inițiate de executorul Cezar Andrei în numele casei de avocatură. Față de adresa prin care a returnat facturile către TZA, Primăria și-a schimbat parțial discursul. Cristina Oțeleanu, șefa juriștilor din Primărie, susține că doar unele facturi nu au fost însoțite de fișele de timp, iar în cazul în celor care au fost întocmite și predate există date nereale cu privire la numărul de ore facturate și activitățile prestate. Însă, de departe, cel mai frapant și hilar motiv invocat de Oțeleanu pentru refuzul la plată al facturilor este acela că documentele fiscale au fost emise cu întârziere. Conform contractului, TZA trebuia să emită facturile lunar, în primele 5 zile ale lunii în curs pentru serviciile prestate în luna anterioară, iar Primăria trebuia să achite facturile în perioada 25-30 ale lunii în care s-a emis factura. TZA a facturat serviciile cu o întârziere de 1-2 luni, practic Primăria beneficiind astfel de un termen de plată mai lung de la data prestării serviciilor. Deși în termeni economici, Primăria a beneficiat de o facilitate în relația comercială cu TZA, Chirica și juriștii săi o interpretează și o prezintă judecătorilor ca pe o încălcare gravă a contractului care i-a adus prejudicii instituției, motiv pentru anularea executării silite. Penalitățile și cheltuielile de excutare plătite inutil de Primărie nu sunt o problemă pentru Chirica, însă beneficiul unui termen mai mare pentru plata datoriilor reprezintă o situație de neconceput.  

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here