Un nou schelet de abuz in serviciu în dulapul lui Chirica: a ascuns cinci ani de zile sentința de demolare a prietenului Poroșnicu

Primarul Mihai Chirica a ascuns cinci ani de zile o sentință și o dispoziție privind demolarea unei clădiri ridicate ilegal în Copou de către unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din spatele PNL Iași @ Cornel Poroșnicu a construit fără autorizație o hală și un depozit pe domeniul public, dar Chirica a ignorat inclusiv sentințele de desființare a lucrărilor emise de instanțele de judecată @ Poroșnicu este unul dintre oamenii de afaceri din fieful PNL Iași; firma sa a tipărit afișele și pliantele partidului, inclusiv pentru campania de la prezidențiale a lui Klaus Johannis @ În loc să-i rezilieze contractul, proprietarul terenului, Consiliul Județean Iași prin Costel Alexe a propus vânzarea terenului fără licitație către soții Cornel și Gianina Poroșnicu @ 7IAȘI a obținut documente în exclusivitate: după arestarea lui Gheorghe Nichita, succesorul acestuia, Mihai Chirica, a dosit hotărârea prin care instanța dispunea demolarea clădirii @ Președintele CJ și primarul dau acum din colț în colț: unul furnizează răspunsuri incomplete, celălalt respinge orice întrebare @ În rândurile de mai jos, firul unei afaceri la care procurorii DNA, pasageri aflați în tranzit prin Iași, au închis ochii

În 2013, Consiliul Județean reclama Primăriei Iași faptul că un om de afaceri a construit ilegal, în zona Copou, pe domeniul public aflat în proprietatea instituției. Poliția Locală a amendat proprietarul construcției, iar primarul Gheorghe Nichita a emis o dispoziției de demolare a clădirii ilegale. Dispoziția acestuia a fost înregistrată cu numărul 444 și a fost atacată în instanță de către proprietari. În 2016, acțiunile acestora au fost respinse printr-o sentință definitivă, dar dispoziția de demolare nu a mai fost pusă în aplicare de către noul primar Mihai Chirica nici până în ziua de astăzi.

Conform procedurilor interne din cadrul Primăriei, punerea în aplicare a dispoziției de demolare intra în atributul a trei instituții și departamente: Poliția Locală, Servicii Publice și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei. Ultimele două erau în directa subordonare a lui Mihai Chirica, viceprimar al Iașului la acel moment. Chirica a interferat cu dispoziția de demolare și a influențat punerea ei în aplicare. De la momentul când aceste documente au ajuns în sfera lui de influență ca viceprimar, și ulterior ca primar, acțiunile legale care trebuiau întreprinse de către Primăria Iași au fost înfrânate, iar ulterior stopate. Chirica și-a pus amprenta, în stilul propriu, oprind un demers legal și protejând un personaj care a construit fără autorizație de construire. Poliția Locală a fost singura instituție care a agitat apele și a încercat demolarea clădirii, însă demersurile instituției au fost suprimate o dată cu ungerea ca primar interimar a lui Mihai Chirica.

Sunt cinci ani de zile de când Chirica ascunde sub preș dispoziția de demolare a clădirii de aproximativ 200 mp situate pe platoul din strada Codrescu nr. 6. Sunt cinci ani de zile de când funcționarii din Primăria Iași, în frunte cu primarul Mihai Chirica, se scaldă într-o ilegalitate de zile mari prin nepunerea în aplicare a dispoziției de demolare.

7IAȘI vă prezintă dedesubturile și povestea unei noi omisiuni penale marca Mihai Chirica.

Clădire fără autorizație pe domeniul public

În 2013, Consiliul Județean Iași este sesizat asupra faptului că, pe terenul său din strada Codrescu nr.6 a fost ridicată ilegal o construcție care obturează inclusiv o cale de acces. Terenul respectiv fusese concesionat, prin anii ’90,  de către Consiliul Județean Iași către societatea Moprest, care deținea mai multe clădiri în zonă. În urma unor tranzacții succesive de vânzare, clădirea aflată pe terenul CJ-ului a ajuns în proprietatea avocatei Gianina Poroșnicu și a soțului acesteia, Cornel Poroșnicu, proprietarul tipografiei Masteprint.

Tipografia lui Poroșnicu a tipărit materiale electorale de sute de mii de euro pentru PNL în campaniile din 2012, pe baza relației de prietenie cu deputatul Relu Fenechiu, dar și cu alți șefi ai partidului.

În 2013, Poroșnicu și-a extins ilegal hala de producție peste o fâșie de teren care nu-i fusese concesionată și care avea destinația de cale de acces pentru celelalte clădiri.

Vecinii au trimis la Consiliul Județean, condus la acea vreme de liberalul Cristian Adomniței, mai multe adrese prin care au reclamat închiderea căii de acces și construirea fără autorizație. Prins la mijloc între relația de amiciție și prietenie Poroșnicu-Fenechiu și obligațiile legale, după mai mult timp în care nu a întreprins nicio măsură, Adomniței pasează cartoful fierbinte către alte instituții. Prin adresa nr. 1439 din 11.12.2013, Consiliul Județean Iași transmite către Inspectoratul de Stat în Construcții și către Primăria Municipiului Iași o adresă, având același conținut, prin care sesizează cele două instituții în privința unor construcții ilegale realizate pe domeniul public.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele: pe terenul proprietate publică a Consiliului Județean Iași situat în municipiul Iași, str. Codrescu nr. 6 (imobil evidențiat în schița anexată), unde funcționează SC Master Print SRL și anume corpul de clădire C2, s-a efectuat construcția notată E2 fără ca beneficiarul să dețină autorizație de construire și fără acordul proprietarului, Consiliul Județean Iași. Prin edificarea acestei construcții s-a obturat accesul spre societatea ce funcționeazî în corpul de clădire notat C1. Având în vedere cele semnalate și în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, vă rugăm să luați măsurile legale ce se impun” – se precizează în adresa semnată de președintele CJ Iași, Cristian Adomniței.

Intrare în legalitate sau demolare

Pe 15 ianuarie 2014, Poliția Locală – Serviciul Control Urbanism verifică sesizarea transmisă de Consiliul Județean și constată că patronul Masterprint, Cornel Poroșnicu, a executat lucrări de extindere a construcțiilor existente fără a avea autorizație de construire.

Domnul Poroșnicu Cornel Constantin, în calitate de beneficiar, a executat, în curtea imobilului situat pe str. Codrescu nr. 6, lucrări de extindere în plan parter în suprafață de aproximativ 190 mp a construcției existente, fără a deține autorizația de construire, construcția nou edificată având destinația unei hale de producție/depozitare.” – se menționează în procesul verbal întocmit de Poliția Locală, document pe care Poroșnicu l-a semnat fără obiecțiuni.

Poliția Locală l-a sancționat pe Poroșnicu cu o amendă în valoare de 4.000 de lei și a dispus ca și măsură complementară ”intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire, dacă o vor permite condițiile urbanistice, sau, în caz contrar, demolarea construcției în cauză”. Termenul acordat lui Poroșnicu pentru obținerea autorizației a fost de 3 luni de zile, respectiv până cel târziu la data de 15.04.2014. Totodată, Poliția Locală a informat Consiliul Județean asupra măsurilor dispuse, transmițând instituției o copie după procesul verbal întocmit.

Autorizație – nu, demolare da

Pe 20 ianuarie 2014 Poroșnicu depune la Primaria Iași a solicitare pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru întocmirea unui PUZ pentru extinderea clădirii în vederea intrării în legalitate. Pe 29 ianuarie îi este eliberat certificatul nr. 181, semnat de însuși Mihai Chirica, viceprimar la acea vreme, prin care i se comunică următoarele: ”pentru intrarea în legalitate este necesară întocmirea unei documentații de tip PUZ care în conformitate cu Legea 350/2001 art 56.1 nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.” Certificatul de urbanism emis de Primăria Iași practic nu îi lăsa nicio variantă de scăpare lui Poroșnicu, intrarea în legalitate fiind imposibilă. Prin urmare, după împlinirea termenului de 3 luni de zile, Poliția Locală a început procedurile în vederea demolării corpului de clădire construit ilegal de Cornel Poroșnicu. Astfel, pe 30 mai 2014 este înregistrat la Primăria Iași referatul nr. 4422 prin care directorul Poliției Locale, Georgel Grumezea, propune primarului Gheorghe Nichita ”întocmirea dispoziției administrative de demolare a extinderii edificate fără autorizație de construire pe teren proprietatea publică a Consiliului Județean Iași.” Pe 4 iunie 2014, primarul Gheorghe Nichita semnează dispoziția nr. 444 prin care dispune: ”începând cu data prezentei se desființează extinderea edificată fără autorizație de construire în municipiul Iași, str. Codrescu nr.6.” Potrivit documentului, Poliția Locală și SC Servicii Publice SA au fost însărcinate să ducă la îndeplinire această dispoziție. Conform procedurii interne din cadrul Primăriei, Direcția Tehnică și Investiții urma să emită o notă de comandă către Servicii Publice, societate care apoi trecea la demolarea imobilului.

Chirica intră pe fir

Din acest moment încep ingerințele lui Mihai Chirica pentru zădărnicirea punerii în aplicare a dispoziției de demolare. Poroșnicu atacă imediat la Tribunalul Iași dispoziția 444 solicitând anularea documentului. Între timp, Poliția Locală continuă demersurile pentru punerea în aplicare a deciziei de demolare a corpului de clădire construit ilegal.

Serviciul Control Urbanism transmite mai multe adrese către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Iași prin care îi solicită în mod expres emiterea unei note de comandă către Servicii Publice în vederea demolării clădirii ilegale. Direcția Tehnică era condusă la acea vreme de către Dumitru Tomorug și se afla în directa coordonare a viceprimarului Mihai Chirica. De altfel, toți angajații din cadrul direcției îi fuseseră subordonați lui Chirica în perioada în care acesta fusese director tehnic la Primăriei.

Pe loc repaus

Corespondența cu Poliția Locală pe tema demolării clădirii lui Poroșnicu a trecut și pe la Chirica. Actualul primar a adnotat pe unele adrese mențiuni care au făcut ca lucrurile să bată pasul pe loc. Direcția Tehnică a refuzat să emită nota de comandă către Servicii Publice. S-a invocat faptul că există un litigiu pe rol și nu pot acționa până când nu este o hotărâre definitivă a instanței. Total fals! Acțiunea în contencios făcută de Poroșnicu nu a suspendat dreptul de aplicare a actului! Dar să admitem că au vrut să fie precauți. Însă, în mai 2016, Poroșnicu pierde definitiv procesul cu Primăria, judecătorii de la Tribunal, și ulterior cei de la Curtea de Apel, respingând cererea de anulare a dispoziției nr.444. Prin urmare, actul prin care s-a dispus demolarea clădirii ilegale din Codrescu a rămas valabil și putea fi pus în aplicare. Numai că, la acea dată Mihai Chirica devenise deja primar al Municipiului Iași, iar dispoziția a fost aruncată la coș. După rămânerea definitivă a sentinței, Direcția Tehnică trebuia să emită nota de comandă către Servicii Publice pentru demolarea clădirii Masterprint. Doar că, persoanele care ar fi trebuit să pună în aplicare dispoziția au luat pe loc repaus. Poliția Locală, condusă în epoca Chirica de către Liviu Zanfirescu, nu a mai întreprins niciun demers, Direcția Tehnică condusă de același Dumitru Tomorug nu a emis nicio comandă către Servicii Publice, iar de cinci ani de zile Poroșnicu stă bine-mersi în clădirea construită ilegal.

Chirica e în silenzio stampa

7 Iași a încercat să discute cu primarul Mihai Chirica pe acest subiect, în încercarea de a afla care au fost motivele pentru care nu s-a procedat la demolarea clădirii ilegale construite de Cornel Poroșnicu. I-am transmis primarului, încă de vineri 14 mai, un SMS cu mai multe întrebări legate de acest subiect. Chirica a refuzat să clarifice aspectele esențiale legate de această nouă omisiune penală.

Rareș Neamțu

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here