UMF, acuzată pentru o licitație organizată „în spatele ușilor închise”. Firma câștigătoare, abonată la contractele Universității

@ Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă din cadrul Direcției Generale a Programului Operațional Regional a descoperit mai multe condiții restrictive la o licitație cu fonduri europene organizată de UMF @ Organismul de control arată că a fost astfel restricționat accesul firmelor din Uniunea Europeană, deoarece universitatea a impus prezentarea la licitație doar a certificatelor și autorizațiilor emise de autoritățile române @ Contractul pentru reabilitarea și recompartimentarea unor spații de învățământ, cu o valoare de 5 milioane euro, a fost semnat cu firma Grup Construcții Est SRL, abonată de ani de zile la lucrări cu UMF @  Pentru aceste nereguli descoperite la organizarea licitației, UMF a fost penalizată cu 5% din valoarea contractului de lucrări, respectiv 1.382.908 lei @ Rectorul UMF, Viorel Scripcariu, a contestat în instanță sancțiunea și nota de control

UMF Iași este acuzată că a restricționat accesul operatorilor economici străini la o licitație de lucrări de 5 milioane de euro  din cadrul unui proiect finanțat din bani europeni. Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă din cadrul Direcției Generale a Programului Operațional Regional a descoperit mai multe condiții restrictive în cadrul caietului de sarcini al procedurii prin care UMF Iași a îngrădit accesul posibililor ofertanți din cadrul Uniunii Europene. UMF a solicitat tutoror participanților prezentarea unor certificate, autorizări și atestări emise doar de autoritățile române, deși legislația prevede că ofertanții pot prezenta documente echivalente emise de statele membre ale UE. Încălcarea legislației privind achizițiile în cadrul proiectelor cu finanțare europeană se sancționează cu un procent cuprins între 5% și 25% din valoarea contractului, în funcție de gravitatea abaterii. Neregulile comise de UMF au atras corecția procentuală minimă de 5%, care însă tradusă în bani înseamnă 1,4 milioane de lei. Rectorul UMF Iași, Viorel Scripcariu, susține că acuzele aduse de inspectorii antifraudă sunt nefondate și a decis contestarea raportului de constatare a neregulilor în instanță.

Suspiciune de neregulă confirmată

În martie 2019, UMF Iași a semnat cu ADR Nord Est contractul de finanțare pentru proiectul „Recompartimentare și modernizare spații de învățământ cu păstrarea funcționalului existent”, finanțat prin Programul Operațional Regional cu suma de 25,8 milioane lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 60 de luni, începând cu 1 aprilie 2015 și până la 31.03.2020, fiind inlcusă astfel și activitățile desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare.

În octombrie 2017,  UMF Iași a încheiat un contract cu firma Grup Construcții Est SA în valoare de 23.890.916 lei inclusiv TVA pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiect. Valoarea contractului a fost actualizată de mai multe ori pe perioada de derulare ajungând în final la suma de 27.658.160 lei inclusiv TVA. La finalul proiectului, Autoritatea de Audit din cadrul ADR Nord Est a întocmit raportul final de audit în care a fost cuprinsă o suspiciune de neregulă cu privire la modul de cheltuire a banilor europeni. Astfel, Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă din cadrul Direcției Generale a Programului Operațional Regional a fost sesizat pe 12 august 2020 cu mai multe suspiciuni de nereguli existente în procedura de licitație pentru atribuirea contractului de lucrări către firma Grup Construcții Est. În perioada 18-22 februarie 2021, inspectorii antifraudă din cadrul POR au verificat aspectele sesizate de auditorii ADR Nord Est și au ajuns la concluzia că o parte dintre acestea sunt fondate. Inspectorii au indentificat două nereguli în cadrul procedurii de licitație pentru care au aplicat UMF Iași o sancțiune de 5% din valoarea contractului de lucrări, respectiv 1.382.908 lei.

Discriminarea ofertanților străini

Serviciul Constatare nereguli și Antifraudă din cadrul Direcției Generale a Programului Operațional Regional (POR) consideră că UMF Iași a restricționat accesul operatorilor economici străini la procedura de atribuire prin nepublicarea în anunțul de participare și în fișa de date a achiziției a documentelor echivalente pe care trebuie să le depună aceștia pentru îndeplinirea unor criterii de calificare.

În cadrul anunțului de participare nr. 172878 din 01.02.2017 publicat în SEAP, Autoritatea Contractantă a solicitat potențialilor ofertanți prezentarea certificatelor constatatoare privind lipsa datoriilor restante (buget de stat, buget local, etc), precum și cazierul judiciar al opretaorului economic și al organelor de conducere al acestuia. Autoritatea Contractantă nu a precizat posibilitatea prezentării de către ofertanții străini a documentelor echivalente care să ateste înregistrarea acestora în țările în care sunt stabiliți. Impunerea exigenței prezentării certificatelor eliberate de autoritățile române și nu a documentelor echivalente emise de autoritățile competente din țările în care potențialii ofertanți sunt stabiliți, este discriminatorie în raport cu participarea ofertanților străini care nu își desfășoară activitatea pe teritoriul României” se arată în Nota de constatare a neregulilor nr 24675/23.02.2021

Cerințele restricționează participarea

Așa cum spuneam, inspectorii antifraudă au identificat două mari nereguli în derularea procedurii de licitație. UMF Iași este acuzată și de faptul că a restricționat accesul operatorilor solicitând ca pentru anumite categorii de lucrări să fie prezentate doar autorizări și atestate emise de autorități române, deși legislația prevede posibilitatea prezentării unor documente similare emise de autoritățile din statele membre ale UE. Inspectorii susțin că legislația este clară în această privință și că UMF avea obligația de a menționa în mod expres în dreptul autorizărilor/atestatelor solicitate sintagma ”sau echivalent”, pentru a elimina orice confuzii.

Solicitarea ca la data depunerii ofertelor operatorii economici să prezinte autorizare ISCIR pentru funcționare (în cazul ușilor de lift), precum și autorizații/atestate/licențe în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru lucrările de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor se semnalizare în caz de incendiu, pentru lucrările privind sistemele antiefracție și pentru lucrările privind instalațiile electrice fără a preciza acceptarea de documente echivalente reprezintă o cerință discriminatorie întrucât acestea defavorizează ofertanții stabiliți în alte state membre sau operatorii care folosesc experți stabiliți în alte state membre. Modalitatea de formulare a cerințelor descrise anterior este excesivă și restricționează participarea ofertanților străni întrucât îi obligă pe aceștia la obținerea acestor autorizații fără a avea certitudinea câștigării licitației.” se precizează în documentele emise de Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă

Acuzațiile sunt nefondate

UMF Iași susține că constatările echipei de audit sunt nefondate deoarece nu a restricționat accesul operatorilor străni la procedură. Rectorul Viorel Scripcariu susține că UMF a menționat în caietul de sarcini și fișa de date a achiziției că operatorii puteau participa la procedură pe baza unei declarații pe propria răspundere, iar doar operatorul situat pe primul loc trebuia să prezinte orice tip de documente justificative care să dovedească îndeplinirea criteriilor.

Abaterea constatată nu se susține întrucât autoritatea contractatntă (n.r.- UMF Iași) a cerut completarea DUAE (document unic de achiziție european – în conformitate cu legislația europeană aplicabilă) urmând ca dovada îndeplinirii cerinței să fie făcută de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar cu ”document justificativ”, de unde rezultă limpede respectarea principiului tratamentului egal și a recunoașterii reciproce. În plus, formularea cu privire la maniera de demonstrare a DUAE respectă prevederile legale întrucât autoritatea contractantă acceptă orice documente justificative care să susțină declarația operatorului economic consemnată în DUAE.” este argumentația prezentată de către rectorul UMF, Viorel Scripcariu.

UMF Iași a contestat nota de constatare pe cale administrativă, apoi a atacat în instanță documentul emis de Direcția Generală a POR. UMF se consideră nevinovată față de acuzele aduse de inspectorii antifraudă și cere judecătorilor să anuleze corecția financiară de aproximativ 1,4 milioane de lei.

Față de această a doua teză a constatării structurii de control, cu privire la autorizația ISCIR menționată de Autoritatea de Audit ca fiind solicitată fără posibilitatea acceptării unor documente echivalente, care să fie acceptate ca și demonstrând o experiență similară sau capacitate profesională relevantă, facem precizarea esențială că această autorizare nu a fost solicitată la depunerea ofertei. Descrierea din fișa tehnică relevă obligații pe care operatorul economic își asumă că le va îndeplini după semnarea contractului, cu respectarea exigențelor legale aplicabile locului de montare. Cu alte cuvinte, UMF așteaptă de la operatorii economici asumarea execuției în condiții de legalitate, avizarea ISCIR nefiind solicitată la ofertare.În concluzie, solicităm anularea notei de constatare prin care am fost obligați laplata a 5% din valoarea contractului (inclusiv TVA).” se precizează în contestația formulată de UMF Iași împotriva notei de constatare a neregulilor și stabilire a corecțiilor financiare.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here