Tupeu de imobiliar! Trei instituții de control nu reușesc să oprească o construcție ilegală în Tătărași

Trei instituții de control au sancționat firma Flux SRL pentru că a construit ilegal o spălătorie auto în Tătărași, lângă cartierul Green Park, dar lucrările merg mai departe @ Firma imobiliarului Gheorghe Cheșcu a fost sancționată pentru nerespectarea autorizației de construire, dar și pentru încălcarea legislației privind protecția mediului, spălătoria auto fiind edificată pe un teren din albia râului Ciric @ Legea nu-l intimidează pe imobiliarul ieșean: sancțiunile aplicate de Garda de Mediu, Apele Române și Poliția Locală au avut efectul unei frecții la picior de lemn @ Poliția Locală Iași face blat în meciul cu Cheșcu

Cu o autorizație de construire pentru „amplasare module tip container mobil, showroom, pe teren proprietate”, firma Flux SRL construiește în Tătărași, lângă Green Park o spălătorie auto. O afacere la modă, o adevărată mașină de făcut bani! Firma imobiliarului Gheorghe Cheșcu a săpat în albia râului Ciric, a turnat betoane, iar în prezent montează structura metalică a patru boxe „self wash”. Nici vorbă de module tip container și showroom.

Asociația de Proprietari Green Park a sesizat instituțiile cu atribuții de control. Poliția Locală, Garda de Mediu și Administrația Națională Apele Române ABA Prut-Bârlad au trimis echipe în teren, care au constatat multiple încălcări ale legii. Cu toate acestea, imobiliarul nu s-a lăsat intimidat și a continuat lucrările de construire. În câteva zile, spălătoria auto va fi pusă în funcțiune.

A încălcat legislația de mediu. Săpături în albia râului

Inspectorii de la Apele Române au constatat faptul că SC Flux SRL a construit în zona de protecție a râului Ciric, fapt pentru care a fost aplicată și o amendă.

„Cu ocazia controalelor efectuate anterior, s-a constatat că SC Flux SRL Iași a executat în zona de protecție a malului drept al lucrării hidrotehnice „Regularizare râu Ciric III” amonte pe pod Ion Creangă – Municipiul Iași, lucrări de săpătură manuală și mecanizată sub forma unor gropi poligonale, fără respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor privind regimul impus în zonele de protecție. Având în vedere cele constatate, SC Flux SRL a fost sancționată în conformitate cu Legea Apelor și a fost stabilit de comun acord faptul că beneficiarul „va stopa lucrările pe care le execută în zona de protecție a cursului de apă și va aduce terenul la forma avută anterior”, se arată într-un răspuns emis de către ABA Prut-Bârlad Asociației de Proprietari Green Park.

În același timp, Garda de Mediu a constatat că firma Flux SRL nu a împrejmuit terenul cu plasă care să împiedice răspândirea prafului și a altor particule rezultate în timpul executării lucrărilor de construcție.

„Având în vedere aspectele neconforme constatate, respectiv faptul că nu au fost dispuse măsuri de izolare a incintei șantierului prin lucrări de împrejmuire cu plase de protecție adecvate, pentru reducerea impactului generat de lucrările de construcții asupra zonei limitrofe locuite și a zonei pietonale adiacente, s-a dispus sancționarea societății cu amendă contravențională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104, privind calitatea aerului înconjurător”, răspund inspectorii Green Park la sesizarea asociației de proprietari.

Poliția Locală Iași face blat cu imobiliarul

Într-un adresat locuitorilor din cartierul Green Park, Poliția Locală Iași arată că: „Pentru lucrările de construire realizate nelegal s-a dispus sancționarea contravențională a proprietarului ce are calitatea și de executant, prin procesul verbal de constatare și sancționare, iar ca măsură complementară s-a dispus „intrarea în legalitate dacă condițiile urbanistice permit acest lucru”, în caz contrar aducerea construcției la forma autorizată”

Cu toate acestea, Poliția Locală a făcut jocurile milionarului Cheșcu, deoarece procesul verbal conține nenumărate vicii.

Cazul a fost prezentat pe larg de către 7IAȘI într-un articol publicat al sfârșitul lunii iunie.

După aproximativ trei săptămâni după ce Poliția Locală a emis documentul de sancționare, avocatul firmei Flux SRL a înaintat Judecătoriei Iași o plângerea împotriva procesului-verbal, în care sunt speculate mai multe vicii strecurate de către agentul Poliției Locale.

Astfel, în plângerea înaintată instanței, societatea comercială invocă nulitatea absolută a procesului-verbal, arătând că din acesta lipsește mențiunea cu privire la fapta săvârșită, data la care a fost săvârșită fapta și faptul că sediul firmei a fost completat în mod eronat.

„Se reține prin actul contestat că data constatării este 07.05.2021, iar controlul a fost realizat în data de 07.05.2021. Vă rugăm să aveți în vedere că și din acest punct de vedere, procesul-verbal de contravenție este lovit de nulitate absolută, întrucât nu se poate reține că subscrisa ar fi săvârșit presupusa contravenție într-o singură zi, iar acea zi ar fi chiar ziua controlului. (…)

Sediul social al Flux SRL este în Iași, strada Vasile Lupu, nr. 117, etaj 2, județul Iași. Din procesul verbal lipsește mențiunea cu privire la „etajul 2”, astfel încât considerăm că nu sunt respectate rigorile art. 17 din OG 2/2001 nici din această perspectivă.”, se arată în plângerea depusă la Judecătorie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here