Liberalul Timofciuc cere fonduri primariei pentru a construi 5 crese

Consilierul PNL a depus un amendament prin care cere 500.000 lei in vederea construirii a cinci crese in oras.

“          AMENDAMENT
La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2019
În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și legii 215/2001, propunem un amendament la rectificarea bugetară astfel:
– Alocarea sumei de 500.000 lei la capitolul 68,02 Asigurări și asistență socială pentru realizarea documentației în vederea construirii a 5 creșe în Municipiul Iași, în cartierele Dacia, CUG, Bularga, Bucium și Frumoasa.
Având în vedere că în acest moment există un deficit de peste 600 locuri la creșele publice din Municipiul Iași, administrate de Direcția Creșe din subordinea Primăriei,
Având în vedere solicitările adresate de părinții copiilor de vîrstă preșcolară pentru a li se asigura o unitate specializată în astfel de servicii în apropierea zonei de domiciliu,
Având în vedere că această investiție este oportună și necesară pentru a rezolva problema stringentă cu care se confruntă comunitatea ieșeană,
Având în vedere că o astfel de investiție este un suport direct pentru sute de familii directe din Iași, este un factor de stimulare a creșterii natalității și sprijină economia locală pentru că părinții se vor putea întoarce la serviciu după finalizarea concediului de creștere a copilului,
Propunem, prin prezentul amendament la bugetul general al Municipiului Iași în vederea realizării acestor obiective de investiții:
– – –
Stabilirea, în termen de maxim 15 zile, a terenurilor care se pretează pentru construcția celor 5 creșe. Acest lucru va fi realizat de către Direcția Exploatare Patrimoniu, Serviciul GIS Cadastru și Direcția Creșe din subordinea Primăriei.
Promovarea în regim de urgență a procedurilor de achiziție publică a serviciilor de întocmire a studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru investițiile sus- menționate.
Prezentarea spre aprobare în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în vederea înscrierii acestui obiectiv în programul de investiții al Municipiului Iași pentru anul 2019.
Finanțarea tuturor cheltuielilor legate de investițiile precizate se vor realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Iași pentru anul 2019 sau, cel târziu, 2020.
În numele consilierilor PNL Iași, Răzvan Timofciuc”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here