TENDINTE ALE EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTOARELE CASNIC, TERȚIAR ȘI CLĂDIRI

Eficiența energetică constituie centrul tuturor strategiilor internaționale destinate dezvoltării inteligente și durabile și în același timp o tranziție către o economie eficientă. Conform raportului Agenției Internațională de Energie, consumul global de energie va crește până în anul 2035 cu 50%.

Pentru a evita consecințele devastatoare ale schimbărilor climatice, la summit-ul din Hokkaido Toyako, Japonia în 2008, liderii G8 și-au asumat o reducere cu 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră până in anul 2050. Atingerea acestui obiectiv se poate realiza prin acțiuni de schimbare a tehnologiilor de producere a energiei, distribuție și consum în toate sectoarele economice.

Eficiența energetică este un element fundamental pentru un viitor energetic durabil. În același timp, din punct de vedere al mediului, beneficiile unei energii eficiente pot fi cuantificate inclusiv prin reducerea emisiilor și utilizarea limitată a resurselor.

Consumul de energie în sectorul casnic a scăzut în mod constant începând cu anul 2000, cu o rată medie de 1,4% / an. Această tendință se explică prin îmbunătățirea eficienței energetice prin implementarea diferite măsuri de politică și prin creșterea prețurile la energie din anul 2005 (+ 70%). Această scădere importantă a consumului de gaze  se datorează parțial înlocuirii sistemelor centralizate de încălzire în blocuri, cu cazane individuale și neutilizării acestora la capacitate nominală.

În anul 2013, consumul final de energie electrică pentru consumatorii casnici a reprezentat 24% din consumul final de energie electrică. Prin urmare, acest sector a fost al doilea cel mai mare consumatoar, după sectorul industrial cu 56%. Consumul de energie electrică finală în sectorul casnic din România este în continuare în creștere și eforturile de promovare a utilizării aparatelor și echipamentelor de uz casnic eficiente energetic sunt de aceea deosebit de importante.

Valorile indicatorului specific consumului de energie electrică pe locuință sunt mici în comparație cu valorile din alte țări ale UE, ceea ce înseamnă că dotarea populației cu aparatele de uz casnic este modestă. În România energia electrică este mai puțin folosit pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor, pentru gătit și pentru preparare a apei calde. A fost înregistrată o creștere a nivelului de dotare populației cu aparate de uz casnic (frigider, mașini de spălat, etc.) și acest lucru este înregistrat doar în condițiile creșterii eficienței.

În perioada 2011 – 2015, ponderea consumul de energie al sectorul terțiar a rămas aproximativ constantă, reprezentând 9% din consumul final energetic al României.

După sectorul industrial și sectorul casnic, sectorul terțiar este al treilea mare consumator de energie electrică din România. Ponderea consumului în consumul final de energie electrică al României a fost în anul 2011 de 19% și a înregistrat o creștere cu 1% an până în anul 2015.

Suprafețele locuințelor nou construite sunt mai predispuse, spre a influența o creștere a ariei medii ce corespunde unei locuințe la nivel național. În același timp, noile clădiri sunt construite în conformitate cu noile standarde îmbunătățite, prin folosirea de materiale si tehnologii noi astfel eficiența energetică a acestora este mult mai bună.

 

În perioada 2000 – 2014, atât intensitățile energetice cât și emisiile de CO2 ale acestui sector au avut trend descrescător. Valorile pentru România în anul 2014 sunt mai mici decât media europeană și cea mondială cu 6,25%. Acestea sunt rezultatele aplicării legislației europene de mediu și a implementării măsurilor pentru creșterea eficienței energetice.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here