Soluţii de creştere a eficienţei energetice

În contextul creșterii prețului energiei, cogenerarea și trigenerarea reprezintă cele mai eficiente și durabile soluții de producere a energiei. Aceste sisteme au fost gândite pentru a eficientiza producția de energie reducând spre zero pierderile și emisiile poluante. Prin implementarea unor soluții sustenabile cum sunt cogenerarea și trigenerarea  se obține o reducere semnificativă a costurilor cu energia electrică și termică, asigurând în același timp reducerea emisiilor poluante și a celor de CO2.

 

COGENERAREA

 

Cogenerarea reprezintă producerea energiei termice și mecanice plecând de la același combustibil, în aceeași instalație. Energia mecanică obținută poate fi transormată în energie electrică, cu ajutorul generatoarelor electrice, sau poate fi folosită pentru antrenarea altor echipamente. Energia termică rezultată poate fi sub formă de căldură sau frig.

Cogenerarea prezintă o serie de avantaje de natură tehnică, economică şi de impact ecologic asupra mediului înconjurător. La producerea aceloraşi cantităţi de energie termică şi electrică, în cogenerare, faţă de producerea separată, se realizează întotdeauna o economie de energie primară, în timp ce se reduce efortul de investiţii în instalaţiile de extracţii şi transport, sau importul de combustibil.

 

Cogenerarea reduce elementele poluante, eliminate în mediul înconjurător, și circulaţia combustibilului, a zgurii şi a cenuşii evacuate, cu efecte pozitive asupra impactului asupra mediului ambient. Astfel, se obţin importante reduceri ale costurilor energiilor produse și se diminuează pierderile de energie la transport datorită plasării sursei aproape de consumator.

Acest proces oferă posibilitatea utilizării unor combustibili inferiori, care se pot arde concentrat în cantităţi mari, şi care ar fi fost improprii pentru arderea descentralizată, în cazane mici din Centrale

Termice. Cogenerarea oferă un confort superior de ordin igienic şi social, prin dispariţia surselor locale de încălzire, prin economisirea spaţiilor de la subsolul clădirilor care altfel ar fi fost destinate instalaţiilor de încălzire individuale și reduce numărul personalului de exploatare deoarece  concentrează forţa de muncă calificată într-un singur loc.

 

Echipamentele energetice utilizate la producerea energiei termice şi electrice în cogenerare sunt turbinele cu abur, turbinele cu gaze şi motoarele termice.

 

TRIGENERAREA

 

Trigenerarea este producerea simultană a energiei electrice, căldurii şi frigului utilizând o singură sursă de energie. Această tehnologie poate asigura o eficienţă sporită de utilizare a combustibilului faţă de producerea separată. Totodată producerea energiei în trigenerare poate conduce la un impact redus asupra mediului ambient.

 

Producerea celor trei forme de energie poate fi simultană, dar e posibil ca în unele cazuri sa fie produse numai două forme de energie, de exemplu vara energie electrică şi frig, iarna energie electrică şi căldură.

 

Într-o centrală de trigenerare energia mecanică poate fi folosită în mai multe scopuri. Energia mecanică generată poate fi utilizată pentru producerea energiei electrice, sau pentru antrenarea directă a unor instalaţii energetice. Căldura produsă poate fi sub formă de abur la diferite nivele de presiune şi temperatură, sub formă de apă fierbinte sau apă caldă la diferite nivele de temperatură. Frigul produs poate fi sub formă de apă rece la temperaturi mai ridicate de 0 ºC, sau sub formă de soluţii apoase sau alte substanţe la temperaturi mai joase de 0 ºC.

 

Trigenerarea  obţine o eficienţă globală de producere a energiei totale în timp ce la producerea aceloraşi cantităţi de energie electrică, căldură şi frig într-o centrală de trigenerare se realizează întotdeauna o economie de energie primară faţă de producerea separată

 

La producerea aceloraşi cantităţi de energie electrică, căldură şi frig într-o centrală de trigenerare se realizează întotdeauna o economie de energie primară și se reduc efortul de investiţii în instalaţiile de extracţii şi transport a combustibilului, și elementele poluante eliminate în mediul înconjurător.

 

Prin trigenerare se obţin importante reduceri ale costurilor energiilor produse, prin utilizarea în comun a instalaţiilor, precum şi prin economia de combustibil realizată și se diminuează pierderile de energie la transport datorită plasării sursei aproape de consumator, sau chiar la consummator.

 

 

Soluţia de trigenerare necesită mai puţin spaţiu decât în cazul producerii separate de energie, in cazul amplasării sursei la consumator permite o oarecare autonomie din punct de vedere al alimentării cu energie.

 

Principalele echipamente utilizate astăzi în centralele de trigenerare le constituie turbinele cu gaze şi motoarele cu ardere internă. Pentru producerea frigului se pot folosi instalaţii frigorifice cu absorbţie şi instalaţii frigorifice cu compresie. De obicei mai des se folosesc instalaţiile frigorifice cu absorbţie, dar se pot întâlni şi cazuri când pentru producerea frigului sunt folosite şi instalaţii frigorifice cu compresie. Există şi centrale de trigenerare în care pentru producerea frigului se folosesc ambele tipuri de instalaţii frigorifice, ceea ce permite de a spori eficienţa întregii centrale. Ca o concluzie generală se poate spune că trigenerare este o tehnologie foarte eficientă şi trebuie susţinută şi dezvoltată.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here