Sistemul de termoficare centralizat vs centrala termică individuală. Ce alegem?  

Sistemul de termoficare interconectează diferite surse de energie termică cu consumatorii prin intermediul agentului termic sub formă de apă caldă (sau abur) pentru a încălzi spațiile de locuit și alimentare cu apă caldă menajeră.

România ocupă locul opt în Europa la numărul deceselor din cauza poluării, la suta de mii de locuitori, conform unui raport al organizației GAHP. Peste 20.000 de români mor anual din cauza poluării. În marile orașe, cei mai importanți factori de poluare sunt mașinile, construcțiile, dar și sistemele de încălzire.

Prin încălzirea centralizată se poate asigura eficient încălzirea simultană, de la o singură sursă, a mai multor locuințe, folosind în acest scop un agent termic. Sistemele de încălzire centralizată vor juca un rol-cheie în strategia europeană de reducere a emisiilor de carbon și vor fi, de asemenea, pioni importanți pentru planul european de încălzire și răcire.

Spre deosebire de centrala termică individuală, sistemul centralizat de producere a energiei termice satisfice un număr foarte mare de consumatori în sistem unitar cu posibilitățile de modernizare a instalațiilor în pas cu ce este mai eficient în domeniu, iar distribuția energiei termice se realizează la parametri normali în funcție de temperatura exterioară și specificul consumatorilor. Un alt avantaj îl constituie evitarea posibilelor accidente eliminându-se sursele de foc.

Centralele termice individuale pe gaz prezintă un risc ridicat de explozie, poluează excesiv la nivel de condomeniu și au o eficiență energetică mai mică.

Prin utilizarea cogenerării sistemele centralizate au o eficientă energetică ridicată. O centrală de cogenerare generează în același timp energie electrică și căldură: căldura reziduală produsă la generarea energiei electrice este utilizată eficient în sistemele de încălzire și cele pentru preparearea apei menajere de consum.

În acest fel, energia primară este folosită în mod eficient având la bază principiul cogenerării. Eficiența energetică și eficiența globala cresc – în multe cazuri chiar peste 100%.

Prin urmare, o centrală de cogenerare poate economisi 50% energie primară sau mai mult în comparație cu o soluție convențională de încălzire fără generare de energie electrică. Acest lucru reduce, de asemenea, emisiile de CO2.

Deja de mai mulți ani comunitatea europeană a identificat în cogenerare principala prioritate pentru asigurarea unei utilizări mai eficiente a surselor primare de energie și pentru o mai mare siguranță în ce privește aprovizionarea cu energie și, nu în ultimul rând, reducerea semnificativă a gazelor cu efect de seră. Comisia pentru dezvoltare durabilă a subliniat faptul  că folosirea energiei curate și reducerea consumului de energie prin măsuri de îmbunătățire a eficienței, regăsește în cogenerare una dintre măsurile cele mai eficiente.

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here