Și-au găsit nașul la Iași! Milionarii de la Black Sea, îngenunchiați de un muncitor necalificat

Un muncitor din Iași și-a pus în genunchi angajatorul, o companie cu o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro @ Povestea a început în 2017 cu un process banal, care părea un simplu litigiu de muncă @ Black Sea l-a angajat pe Claudiu Tescu pe un post de muncitor, dar acesta presta de fapt muncă de stivuitorist @ Ieșeanul a câștigat mai multe procese, iar angajatorul a încercat să se răzbune desfăcându-i contractual de muncă @ Tescu a câștigat din nou și a fost plătit pentru lunile în care a stat acasă @ Acum însă a ridicat miza: vrea 100.000 de euro daune morale pentru hărțuirea și discriminarea la locul de muncă @ Black Sea este un colos cu depozite în 31 dintre județele țării

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași, pe 25.04.2017, Claudiu Laurențiu Tescu a solicitat instanței să oblige societatea SC Black Sea Suppliers SRL, la care era angajat la acel moment, să-i schimbe încadrarea din muncitor necalificat în funcția de stivuitorist. Tescu a cerut modificarea salariului corespunzător noii funcții și obligarea angajatorului la plata sumei de 100.000 euro cu titlul de daune morale! În susținerea cererii, Claudiu Tescu a arătat că a fost angajat ca muncitor necalificat la depozitul societății Black Sea de la Valea Lupului, însă i s-a promis că va fi încadrat ca stivuitorist. Tescu a susținut că, în realitate, din prima zi în care a fost angajat a prestat muncă de stivuitorist și nu de muncitor necalificat, iar solicitările sale de modificare a funcției au fost respinse și, în final, i s-a cerut să predea cheile utilajului. Tescu a povestit judecătorilor că, din acel moment, a fost obligat să execute tot felul de munci fizice care au dus la degradarea stării sale de sănătate. Daunele morale de 100.000 euro ar reprezinta prejudiciului adus prin hărțuirea, tracasarea, înjosirile și jignirile la care a fost supus la locul de muncă de către reprezentanții angajatorului.

Deși Claudiu Tescu a fost încadrat în funcția de manipulant mărfuri, din fișa postului rezultă că acesta folosea în activitatea zilnică un motostivuitor, având ca obligație întreținerea și păstrarea în bună stare a utilajului și respectarea normelor și regulilor de manipulare mecanizată a mărfurilor.  Comparând fișa postului lui Claudiu Tescu cu cea a unui angajat al societății în funcția de stivuitorist, judecătorii au constatat că cele două documente sunt identice. Astfel că, instanța a concluzionat că angajatul prestase activități care corespund nu funcției de stivuitorist și nu de manipulant. Prin urmare, Tribunalul Iași a admis în parte acțiunea lui Tescu Claudiu și a obligat societatea Black Sea să încheie un act adițional la contractul muncă prin care reclamantul să fie încadrat pe funcția de stivuitorist. În ceea ce privește cei 100.000 de euro cu tiltu de daune morale, chiar dacă Tescu nu a dovedit că problemele de sănătate ar fi fost cauzate de conduita angajatorului, judecătorii au apreciat că atitudinea societății a favorizat cel puțin evoluția lor și a fost de natură să cauzeze suferințe fizice și morale, așa încât au dispus obligarea Black Sea la plata sumei de 9.000 lei.

Black Sea l-a concediat

În lunile septembrie și octombrie 2017, perioadă în care primul litigiu nu era încă soluționat, Black Sea îl cercetează disciplinar pe Tescu Claudiu pentru mai multe fapte de încălcare a sarcinilor de serviciu. Sunt întocmite patru rapoarte care au generat tot atâtea decizii de sancționare, iar pe 14 noiembrie 2017 Black Sea îi desface disciplinar contractul de muncă.

În decembrie 2017, Tescu atacă decizia angajatorului solicitând judecătorilor anularea sanctiunii, reîncadrarea în muncă și daune morale în cuantum de 50.000 de euro. În documentele depuse la dosarul cauzei se arată că Tescu Claudiu a refuzat să-și îndeplinească sarcinile de serviciu, respectiv mutarea cutiilor cu marfa, curățarea acestor cutii si a rafturilor, reamenajarea rafturilor cu mărfurile existente in funcție de categoria acestora, completarea rafturilor cu produsele lipsa, verificarea stocurilor de marfa, pregătirea comenzilor pentru clienți, îndeplinirea sarcinilor primite de la superiorul său cu privire la pregătirea mărfurilor, descărcarea sau încărcarea produselor în autovechicule și chiar refuzul de a desfășura orice fel de activitate. Totodată, din documentele depuse la Tribunalul Iași reiese că angajatul a avut un comportament agresiv față de șefi și față de colegii de muncă, prin ridicarea tonului si proferarea de injurii si amenințări la adresa acestora, atitudine manifestată în prezența clienților societății. Mai mult, Tescu Claudiu a sustras condica de prezență a societății pentru a face copii xerox și  a instigat pe unul dintre colegii săi să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Societatea Black Sea a considerat că atitudinea și comportamentul lui Tescu au generat o atmosferă tensionată, o stare de nemulțumire evidentă atât în rândul clienților cât și a colegilor de muncă, fiind de natură a bloca practic activitatea societății.

Instanța: o singură sancțiune a fost legală

Protrivit judecătorilor, ” calificarea respectivelor fapte ca abateri disciplinare depinde de reținerea faptului ilicit al săvârșirii lor și a unui anumit grad de vinovăție, situație ce trebuie examinată prin raportare la atribuțiile de serviciu ale contestatorului. Ori, dacă atribuțiile de serviciu ale contestatorului erau cele de stivuitorist, ce presupuneau manipularea mecanizată a mărfurilor, situația litigioasă a fost generată de sarcinile de serviciu trasate necorespunzător, fără luarea în considerare a atribuțiilor și competențelor angajaților.Cu siguranță, pot exista situații când este nevoie ca întregul colectiv să participe la realizarea unor activități, însă revine personalului de conducere managerierea resurselor umane în așa fel încât să atragă colaborarea angajaților, fără a se putea reproșa angajaților refuzul realizării unor sarcini de serviciu în afara atribuțiilor. Totodată, Tribunalul a constatat ca fiind neîntemeiată sancționarea contestatorului pentru pretinse fapte insuficient cercetate și probate, devreme ce nu a fost identificată calendaristic data săvârșirii acestora.” Având la bază acest raționament, judecătorii au concluzionat că cinci din cele opt fapte descrise și sancționate de societatea angajatoarea nu pot fi calificate abateri disciplinare, atât timp cât nu se raportează la atribuțiile de serviciu ale contestatorului de ,,stivuitorist” sau nu au fost suficient probate. Prin urmare, rapoartele și deciziile de sancționare cu privire la acestea au fost anulate.

În schimb, ”în ceea ce privește faptele reținute ca abateri disciplinare descrise  la punctele 2 teza II, 3 și 4, respectiv: – la data de 04.09.2017, salariatul Tescu Claudiu a refuzat … adoptând o atitudine total necorespunzătoare, prin ridicarea tonului și proferarea de injurii și amenințări la adresa directorului punctului de lucru și al salariatei O. A., atitudine manifestata în prezența clienților aflați in aflați in magazinul societății, 3 – la 04.09.2017, 05.09.2017 si 06.09.2017, salariatul Tescu Claudiu a procedat la xeroxarea condicii de prezență a personalului angajat și însușirea acesteia,  4 – la data de 12.09.2017, salariatul Tescu Claudiu a instigat pe salariatul G. D. să nu semneze convocarea inregistrata sub nr. 4106/07.09.2017, adoptând un comportament total necorespunzator, prin ridicarea tonului in prezenta clienților aflați in magazinul societății, instanța a reținut că acestea întrunesc condițiile reținerii ca abateri disciplinare, fiind fapte ilicite, încălcări ale regulamentului de organizare interioară, rezultatul dăunător constând în perturbarea climatului desfășurării activității curente și afectarea imaginii societății intimate față de clienții prezenți în magazinul societății. Însă, luând în considerare propunerile comisiei de disciplină, Tribunalul a constatat a fi necesară restabilirea proporției dintre gravitatea abaterilor disciplinare săvârșite și măsura sancționatorie aplicată. Tribunalul a apreciat că sancțiunea finală trebuie să reflecte proporția faptelor reținute de instanță a fi săvârșite în fapt, iar aceasta se poate realiza numai prin diminuarea sancțiunii aplicate de intimată,  impunându-se înlocuirea acesteia cu o altă sancțiune, anume aceea a reducerii salariului de bază cu 10% pe trei luni.” se arată în dispozitivul sentinței Tribunalului Iași. După doi ani de procese, Tescu obține o sentință definitivă prin care a obținut reîncadrarea în muncă și plata salariilor pentru perioada în care a fost concediat.

A deschis încă cinci procese

Încurajat de succesele obținute în instanță, Tescu Claudiu și-a continuat războiul personal cu Black Sea Suppliers. Reangajat conform deciziilor judecătorilor și plătit pentru perioada în care a stat acasă, Tescu nu a renunțat la atitudinea rebelă, de nesupunere față de angajator, și inevitabilul s-a produs. Black Sea l-a sancționat din nou disciplinar, iar cele două părți au ajuns din nou în instanță. Cinci noi litigii de muncă au fost înregistrate în 2020 avându-l pe Tescu Claudiu în calitate de reclamant și pe Black Sea în calitate de pârâtă. La cum au evoluat lucrurile, pentru Tescu Claudiu a devenit mai profitabil să se certe cu angajatorul său decât să muncească. În ultimii ani, se pare că Tescu a petrecut mai mult timp pe holurile instanțelor de judecată decât la serviciu. Pe lângă contestarea deciziilor de sancționare, Tescu a introdus, la sfâșitul lunii august, o acțiune civilă privind discriminarea și hărțuirea la locul de muncă.”Solicit plata sumei de 100.000 de euro cu titlu de daune morale pentru discriminarea la locul de muncă și stres emoțional, echilibrul psihic fiindu-mi bulversat de tratamentul discriminatoriu la care am fost supus, fapt ce a avut ca și consecințe asupra integrității psihice cu efecte precum oboseală cronică și tulburări de somn” solicită Tescu Claudiu prin cererea de chemare în judecată.  Tescu mai spune că a fost discriminat prin prestarea unei munci neconforme cu atribuțiile de serviciu și pregătirea sa, că a fost supus unei presiuni continue din partea conducerii societății, că a fost hărțuit în permanență, dovadă fiind nenumăratele decizii de sancționare, pe care le consideră abuzive.

Rareș Neamțu

2 COMENTARII

  1. Nu zice nimeni că procesomanul ăsta era nepotul ministrului de justitie, care încerca sa-l scape pe Dragnea de pârnaie?

    Cat despre domnul Ciprian Liță, ce sa mai spunem, n-a fost niciodată cea mai ascuțită unealtă din șopron. Ar fi trebuit să plătească daunele din buzunar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here