Sentință trăsnet: licitație trucată la Primăria Iași! Contract de 3,6 milioane lei, direcționat de Chirica&Co către o firmă de casă

La licitația câștigată de una dintre firmele de casă, Primăria Iași a eliminat criteriile obligatorii impuse de lege și a inventat altele complet absurde @ Curtea de Apel a desființat licitația organizată de Primăria Iași pentru atribuirea contractului de furnizare de bunuri pentru Zona de Agrement C.A. Rosetti @ Judecătorii au constatat că firma câștigătoare a fost favorizată chiar dacă avea cea mai mare ofertă financiară, peste 3,6 milioane lei @ Oferta a aparținut asocierii dintre SC Ischia SRL și SC Con Ted Company SRL, ultima patronată de omul de afaceri ieșean Cornel Brânză @ Firma lui Cornel Brânză a prins în mandatul lui Mihai Chirica contracte de lucrări publice de ordinul milioanelor de euro @ Primăria a eliminat criteriul deținerii autorizației ISCIR, prevăzut expres în lege @ „Este adevărat că prin documentația de atribuire nu s-a solicitat expres ca ofertanții să dețină autorizație ISCIR, însă actul normativ care prevede deținerea autorizației era obligatoriu a fi cunoscut și respectat de toți operatorii economici care au participat la licitație. Nu se poate deroga printr-o omisiune a Primăriei Municipiului Iași de la dispozițiile legale imperative. Este obligatorie deținerea autorizației ISCIR, indiferent de inserarea acestei cerințe în fișa de date sau nu”, se arată în sentința Curții de Apel @ Primăria Iași a introdus însă un criteriu absurd de departajare: 40% punctaj pentru  termenul de livrare și termenul de intervenție @ Cornel Brânză a ofertat un termen de livrare a echipamentelor de doar 1 zi și un termen de remediere a defecțiunilor de doar 1 oră

Într-o sentință pronunțată în urmă cu doar două săptămâni, Curtea de Apel Iași face lumină în cazul unei licitații controversate atribuite de Primăria Iași firmei Con Ted Company SRL, societate controlată de către omul de afaceri Cornel Brânză. A fost nevoie de intervenția judecătorilor pentru a se stabili câștigătorul unei licitații publice întrucât membrii comisiei de licitație au fost capacitați de alte interese ascunse.

Firma lui Cornel Brânză a prins în mandatul lui Mihai Chirica contracte de lucrări publice de ordinul milioanelor de euro, multe dintre licitații ridicând semne de întrebare.

Pe 28 decembrie 2020, Primăria Iași atribuia contractul pentru ”Furnizare bunuri și dotări aferente proiectului Reabilitare și modernizare zona de agrement CA Rosetti” asocierii dintre SC Ischia SRL și SC Con Ted Company SRL pentru suma de 3.642.674 lei fără TVA. În stabilirea ofertei câștigătoare, Primăria Iași a introdus în rândul criteriilor de evaluare termenul de livrare și termenul de intervenție, ambele cumulând o pondere de 40% din punctajul final. Controversa atribuirii acestui contract a fost legată de faptul că firma lui Cornel Brânză a ofertat un termen de livrare a echipamentelor de doar 1 zi și un termen de remediere a defecțiunilor de doar 1 oră.  Firma lui Brânză a avut cel mai mare preț ofertat, ceea ce în mod normal ar fi trebuit să o plaseze pe ultimul loc. Însă, în mod paradoxal, oferta lui Brânză a fost propulsată pe primul loc datorită șmecheriei cu termenul de livrare și cel de intervenție. Astfel, oferta depusă de Ischia și Con Ted a obținut un punctaj maxim la aceste două criterii, ceea ce le-a permis să oferteze un preț mare, apropiat de valoarea estimată a contractului. Competitorii din această licitație au acuzat comisia de licitație că nu a cerut explicații din partea asocierii câștigătoare privind justificarea și dovedirea celor două termene ofertate.

CNSC: termenul de livrare și termenul de intervenție nu au adus niciun beneficiu

CNC Romcenter SRL, ofertantul clasat pe locul al doilea în cadrul licitației, a contestat inițial raportul procedurii la Consiliul Național se Soluționare a Contestațiilor (CNSC), solicitând declararea ofertei Ischia-Con Ted  Company neconformă. Contestația Romcenter a avut trei piloni: lipsa autorizațiilor ISCIR pentru ofertanții câștigători, imposibilitatea de a respecta termenul de livrare de 1 zi și imposibilitatea de a respecta termenul de reparație de 1 oră. CNSC a considerat că atât timp cât autorizațiile ISCIR nu au fost menționate în caietul de sarcini nu pot fi invocate ca și criteriu de evaluare. În schimb, în ceea ce privește termenul de livrare și termenul de reparații menționat de Ischia și Con Ted, CNSC a considerat că Primăria Iași a greșit nesolicitând câștigătorului o justificare temeinică și o clarificare privind neconcordanțele din ofertă. Totodată, CNSC a atras atenția asupra faptului că introducerea punctajelor pentru termenul de livrare și cel de intervenție nu a adus niciun beneficiu suplimentar Primăriei Municipiului Iași, aceste criterii alterând rezultatul real al licitației. Astfel, CNSC a admis în parte contestația Romcenter, în sensul că a dispus anularea deciziei de atribuire a licitației și a obligat Primăria Iași la reevaluarea ofertei câștigătoare doar din prisma clarificării celor două termene.

Licitația ajunge pe masa judecătorilor

Nemulțumită de decizia CNSC, Romcenter nu a mai așteptat reevaluarea ofertei și a atacat procedura direct la Curtea de Apel Iași.

„Ceea ce a ignorat cu desăvârșire Consiliul prin decizia sa este faptul că petenta (n.r. – CNC Romcenter SRL) nu a invocat inacceptabilitatea ofertei Ischia ca urmare a nerespectării vreunei cerințe de calificare din cuprinsul Fișei de Date a Achiziției (FDA), ci neconformitatea ofertei prezentate de către o asociere care nu deține capacitatea tehnica de a executa nici una dintre lucrările care formează obiectul acestui contract. Ofertanții aveau obligația de a depune o oferta care să satisfacă necesitatea autoritarii contractante, respectiv prin care să facă dovada că au posibilitatea/capacitatea legală de a realiza toate activitățile ce fac obiectul achiziției. În cuprinsul documentului intitulat Strategia de contractare pentru contractul de furnizare bunuri și dotări aferente proiectului «reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti»” nr. 69.778/14.07.2020, Municipiul Iași indică în sarcina operatorilor economici deținerea capacitații profesionale de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. În cuprinsul FDA s-a solicitat ca operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Este irelevantă lipsa indicării în cuprinsul FDA a obligativității deținerii acestor autorizații de către ofertanți (cu atât mai mult cu cât Autoritatea contractantă, prin necunoașterea legii, nu avea cum să le solicite!) atât timp cât activitățile ofertate sunt condiționate expres prin lege de deținerea acestor autorizări. Capacitatea profesională de realizare a acestor activități este condiționată de deținerea acestor autorizații. După cum a reținut CNSC în cuprinsul unei alte decizii, raportat la o situație similară, faptul că o anumită certificare/autorizare nu a fost cerută expres prin Documentația de atribuire nu poate echivala cu permisiunea ca anumite lucrări să fie executate cu încălcarea flagrantă a legii.” – se precizează în preambulul cererii de chemare în judecată.

Con Ted și Ischia nu au reușit să dovedească că pot executa lucrarea

În motivarea cererii, SC CNC Romcenter SRL a arătat că Asocierea dintre Ischia SRL și Con Ted Company SRL, declarată câștigătoare de către Primăria Municipiului Iași, a depus o ofertă neconformă. Potrivit argumentării contestatarului, oferta câștigătoare nu îndeplinește condițiile legale pentru a realiza lucrările impuse prin Caietul de Sarcini și Memoriul Tehnic al proiectantului, respectiv cele de montare a echipamentelor furnizate, precum și cele de întreținere, revizie și reparare. Potrivit prescripției tehnice ”PT R 19 – 2002 – cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă emise de ISCIR”, aceste prevederi sunt obligatorii pentru toate societățile care distribuie, montează, instalează, repară și întrețin echipamente și instalații utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spatiilor de joacă. Acest document prevede că acest gen de lucrări trebuie să fie executate de societăți care sunt autorizate de către ISCIR-INSPECT. Cum obiectul licitației organizate de către Primăria Municipiului Iași reprezenta tocmai furnizarea și montarea de echipamente pentru zona de Agrement Rosetti, era obligatoriu ca societățile participante să dețină aceste autorizații din partea ISCIR pentru montajul și întreținerea dotărilor aferente spațiilor de joacă. Funcționarii Primăriei Iași nu au menționat obligativitatea deținerii acestor autorizații în cadrul caietului de sarcini, iar Ischia și Con Ted  nu au depus aceste autorizări cerute de legislația în vigoare. Romcenter explică faptul că Ischia și Con Ted nu își pot invoca propria culpă de necunoaștere a legislației în vigoare pentru a câștiga contractul pentru modernizarea zonei de agrement Rosetti.

„În contextul în care Ischia SRL și Con Ted Company SRL cunoșteau, încă de la momentul depunerii ofertei, că nu dețin autorizațiile necesare, aveau obligația fie de a coopta în structura asocierii alți operatori economici care dețin această autorizație, fie de a subcontracta partea din contractul de achiziției către o societate care deține autorizațiile necesare. Asocierea Ischia&Con Ted Company SRL nu poate face dovada ca deține capacitatea tehnică de a executa lucrările care formează obiectul prezentului contract, comisia de evaluare având obligația de a respinge ofertele acestora ca neconforme” – se arată în motivarea cererii de chemare în judecată.

Curtea de Apel: „Este obligatorie deținerea autorizației ISCIR”

Pe 6 aprilie 2021, judecătorii de la Curtea de Apel au dat dreptate contestatarului. ”Apreciază instanța că în mod nejustificat CNSC a obligat Municipiul Iași la reevaluarea ofertei Asocierii SC Ischia SRL -Con Ted Company” SRL, reținând ca nefondate criticile cu privire la neconformitatea ofertei declarate câștigătoare pentru lipsa autorizării ISCIR. Se rețin ca justificate criticile privind caracterul neconform al ofertei declarate câștigătoare deoarece asocierea câștigătoare nu îndeplinește cerințele legale pentru a realiza lucrările de montaj și reparație/întreținere/revizie echipamente pentru agrement. Autorizația este necesară pentru toate tipurile de operațiuni mai sus prezentate, operațiuni care sunt necesare în vederea deducerii la bun sfârșit a obiectului contractului. În acest sens s-a pronunțat și organismul interesat, ISCIR, care a arătat că pentru desfășurarea activităților ce formează obiectul contractului, operatorii economici sunt obligați să dețină autorizație. Nedeținând această autorizație, Asocierea Ischia&Con Ted Company” SRL nu deține capacitatea tehnică de a executa operațiunile prevăzute în obiectul contractului și prin urmare oferta sa este inacceptabilă. Este adevărat că prin documentația de atribuire nu s-a solicitat expres ca ofertanții să dețină autorizație ISCIR, însă actul normativ care prevede deținerea autorizației era obligatoriu a fi cunoscut și respectat de toți operatorii economici care au participat la licitație. Nu se poate deroga printr-o omisiune a Primăriei Municipiului Iași de la dispozițiile legale imperative. Este obligatorie deținerea autorizației ISCIR, indiferent de inserarea acestei cerințe în fișa de date sau nu. Nu se poate reține nici susținerea privind posibilitatea subcontractării lucrării sau a obținerii autorizației ulterior. Capacitatea tehnică de realizare a lucrării trebuie probată încă de la momentul depunerii ofertei, iar posibilitatea subcontractării trebuie să fie prevăzută expres în oferta depusă, ceea ce nu s-a realizat. Pentru aceste considerente se impune anularea raportului procedurii și obligarea autorității contractante la declararea ca inacceptabilă a ofertei Asocierii Ischia&Con Ted Company” SRL.” – se menționează în dispozitivul sentinței.

Rareș Neamțu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here