Resursele durabile și sistemele de încălzire

În ultimii ani, la nivelul Comisiei Europene s-au intensificat preocupările pentru găsirea unor soluții pe termen mediu și lung pentru sectorul energetic european. Ambiția Comisiei a fost de a recunoaște și de a valorifica sinergiile dintre sectorul electricității și cel al încălzirii, pentru a se obține un sector eficient, care sporește securitatea energetică și facilitează atingerea obiectivelor UE în domeniul schimbărilor climatice și al energiei. Pe lângă revizuirea directivelor privind eficiența energetică, privind energia din surse regenerabile și privind performanța energetică a clădirilor, Comisia a lansat „O strategie a UE pentru încălzire și răcire”, ca un pas important în asigurarea unei abordări globale în transformarea încălzirii și răcirii în Uniunea Europeană și în identificarea domeniilor prioritare de acțiune.

Documentul în cauză, aprobat de Parlametul European, subliniază că strategia privind încălzirea și răcirea ar trebui să acorde prioritate soluțiilor durabile și eficiente din punctul de vedere al costurilor. Comisia solicită astfeldezvoltarea de strategii durabile specifice de încălzire și de răcire la nivel național, care să acorde o atenție deosebită producerii combinate de energie termică și electrică, cogenerării, încălzirii și răcirii centralizate, de preferință pe bază de surse regenerabile de energie.

Oficialii europeni subliniază rolul fundamental al surselor regenerabile, inclusiv utilizarea biomasei durabile, a energiei aerotermale, geotermale și solare și a celulelor fotovoltaice în combinație cu bateriile electrice pentru încălzirea apei și pentru asigurarea încălzirii și răcii în clădiri, împreună cu instalațiile de stocare termică care pot fi utilizate pentru echilibrarea zilnică sau sezonieră. Totodată, documentul arată importanța rețelelor energetice centralizate care oferă o alternativă la sistemele mai poluante de încălzire individuală, având în vedere că acestea reprezintă un mijloc extrem de eficient și rentabil de furnizare de încălzire și răcire, care include surse regenerabile de energie, încălzire și răcire recuperate și stocarea surplusului de electricitate în perioade de consum redus, oferind prin aceasta flexibilitate rețelei. Membrii comisiei susțin că este necesar să se integreze o parte mai mare de surse regenerabile de energie, având în vedere că peste 20 % din încălzirea și răcirea centralizată sunt deja produse din energie regenerabilă. Astfel, Comisia Europeanăsolicită statelor membre modernizarea și extinderea sistemelor de încălzire centralizată existente pentru trecerea la alternative cu eficiență înaltă și regenerabile și încurajează statele membre să introducă mecanisme fiscale și financiare pentru a încuraja dezvoltarea și utilizarea încălzirii și răcirii centrale și să înlăture barierele normative.

Strategia europeană obligă statele membre, deci inclusiv România, să analizeze posibilitatea de a utiliza căldura din apele geotermale, din energia recuperată direct din procesele industriale și din alte surse de căldură de temperatură joasă, cum ar fi căldura din minele din adâncuri pentru încălzire (răcire), care ar putea, cu ajutorul unor pompe de căldură enorme, să furnizeze căldură pentru orașe întregi prin intermediul rețelelor centralizate de încălzire existente.

Parlamentul European a cerut Comisiei să redacteze un plan, ca parte a programului de „valorificare energetică a deșeurilor”, de promovare și exploatare a utilizării durabile a deșeurilor organice pentru încălzire și răcire în cadrul sistemelor centrale de încălzire și răcire.  PE subliniază că biogazul reprezintă o sursă durabilă importantă pentru sistemele de încălzire și răcire și că, din acest motiv, este necesar să se stabilească un obiectiv clar pentru reciclarea deșeurilor organice în vederea stimulării investițiilor în colectarea și tratarea deșeurilor biologice.

Parlamentul European a invitat Comisia, statele membre și autoritățile locale ca, având în vedere riscul unor posibile crize viitoare de aprovizionare cu gaz, să integreze și să utilizeze într-o măsură mai mare resursele durabile și ecologice în producerea energiei termice. Analizele și strategiile forurilor europene subliniază faptul că încălzirea centralizată bazată pe surse durabile de energie împiedică răspândirea sistemelor de încălzire individuale care contribuie într-o mai mare măsură la poluarea aerului din zonele rezidențiale și care sunt mult mai dificil de controlat decât sistemele de încălzire centralizate extinse. Prin urmare, PE și CE solicită statelor membre o analiză a nevoii de susținere a infrastructurii de încălzire centralizate.

CE pune accentul în principal pe sisteme durabile și eficiența costurilor, astfel că autoritățile locale vor fi sprijinite prin intermediul mecanismelor financiare ale UE pentru modernizarea sistemelor centralizate prin introducerea tehnologiilor aferente resurselor regenerabile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here