Propunerile UE pentru reluarea turismului: Aplicații care să anunțe turiștii despre focarele COVID-19 din jur, vouchere în loc de numerar pentru vacanțele anulate, lichidități pentru operatorii turistici

Comisia Europeană a pregătit un ghid cu îndrumări pentru guvernele statelor membre și pentru turiști sau ceilalți cetățeni care vor să călătorească în contextul crizei de coronavirus. Îndrumările își propun să fixeze o reluare în siguranță a călătoriilor, dar și să repornească turismul european în lunile care au mai rămas din anul 2020. Între acestea, Comisia propune crearea de aplicații care să anunțe turiștii despre focarele COVID-19 din jur, vouchere în loc de numerar pentru răscumpărarea vacanțele anulate și lichidități pentru operatorii turistici.

Ghidul Comisiei de turism și transport include:

 • O strategie generală de redresare a celor două segmente în anul 2020, dar nu numai;
 • O abordare comună pentru restabilirea liberei circulații și ridicarea restricțiilor la frontierele interne ale UE într-un mod gradat și coordonat;
 • Un cadru care să sprijine restabilirea treptată a transportului, asigurând în același timp siguranța pasagerilor și a personalului;
 • O recomandare care urmărește să facă din bonurile de călătorie o alternativă atractivă la rambursarea numerarului pentru consumatori;
 • Criterii pentru restabilirea treptată și în siguranță a activităților turistice și pentru elaborarea de protocoale de sănătate pentru unitățile de ospitalitate, cum ar fi hotelurile.

Pentru turiști și alți călători, Comisia Europeană a stabilit următoarele măsuri ca recomandări:

 • Restabilirea în siguranță a libertății de mișcare și ridicarea controalelor la frontiera internă. Aici, statele membre ar trebui să acționeze pornind de la următoarele trei criterii: 1. epidemiologic, urmărind îndrumările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și harta regională elaborată de ECDC; 2. capacitatea de a aplica măsuri de izolare pe toată durata călătoriei, inclusiv la trecerea frontierei, inclusiv garanții și măsuri suplimentare în care distanțarea fizică poate fi dificil de asigurat; 3. considerente economice și sociale, prioritizând inițial mișcarea transfrontalieră în domenii cheie de activitate, incluzând aici și motivele personale.

* Atenție! Comisia atrage atenția asupra discriminărilor care ar putea apărea în urma deciziilor luate de guverne și cere în mod expres ca atunci când un stat membru decide să permită cetățenilor dintr-un alt stat membru deplasarea pe teritoriul său, atunci el trebuie să permită acest lucru cetățenilor tuturor statelor membre cu condiții epidemiologice similare. La fel, orice restricție trebuie ridicată fără discriminare, pentru toți cetățenii UE și pentru toți rezidenții statului membru, indiferent de cetățenia lor, și trebuie aplicată tuturor părților Uniunii, într-o situație epidemiologică similară.

 • Restabilirea serviciilor de transport în toată UE, protejând în același timp sănătatea angajaților din transport și a pasagerilor. Ghidul prezintă principii generale pentru reluarea sigură și treptată a transportului de pasageri pe cale aeriană, feroviară, rutieră și navigabilă. Liniile principale prezintă o serie de recomandări, cum ar fi nevoia de a limita contactul între pasageri și lucrătorii de transport, dar și între pasagerii înșiși, reducând, dacă este posibil, densitatea călătorilor. De asemenea, indicațiile fac referire la utilizarea echipamentului personal de protecție, cum ar fi măștile de protecție și protocoale adecvate în cazul în care pasagerii prezintă simptome coronavirus. Liniile directoare fac, de asemenea, recomandări pentru fiecare mod de transport și vorbesc despre necesitatea unei coordonări între statele membre, având în vedere restabilirea conexiunilor treptate între ele.
 • Reluarea în siguranță a serviciilor turistice. Comisia stabilește o serie de criterii comune pentru restabilirea în siguranță și treptată a activităților turistice și pentru dezvoltarea protocoalelor de sănătate pentru hoteluri și alte forme de cazare, pentru a proteja sănătatea turiștilor și a angajaților. Aceste criterii includ documente epidemiologice care să dovedească: 1. dacă există o capacitate suficientă a sistemului medical pentru localnici și turiști; 2. capacitate de supraveghere, monitorizare și de urmărire a contactelor. Aceste linii directoare vor permite oamenilor să stea în siguranță la hoteluri, campinguri, pensiuni sau alte unități de cazare de vacanță, să mănânce și să bea la restaurante, baruri și cafenele și să meargă la plaje și alte zone de agrement în aer liber.
 • Asigurarea interoperabilității transfrontaliere a aplicațiilor de urmărire. Statele membre au convenit și asupra interoperabilității transfrontaliere între aplicațiile de urmărire, astfel încât cetățenii să poată fi avertizați despre o posibilă infecție cu coronavirus și atunci când călătoresc în UE. Acest lucru va ghida dezvoltatorii care lucrează cu autoritățile naționale de sănătate. Aceste aplicații de urmărire trebuie să fie voluntare, transparente, temporare, folosind date anonimizate și ar trebui să se bazeze pe tehnologia Bluetooth, să fie interoperabile peste granițe, precum și în sistemele de operare. Interoperabilitatea este crucială:cetățenii UE trebuie să poată primi alerte despre o posibilă infecție într-un mod sigur și protejat, oriunde s-ar afla în UE și orice aplicație folosesc. Comisia sprijină statele membre în găsirea soluției potrivite, în conformitate cu principiile enunțate în caseta de instrumente a UE și orientările Comisiei privind protecția datelor.
 • Voucherele, o opțiune mai atractivă pentru călători. Recomandarea Comisiei urmărește ca bonurile să devină o alternativă viabilă și mai atractivă la rambursarea călătoriilor anulate în contextul pandemiei actuale, care a pus, la grea încercare financiară operatorii din turism. Tichetele ar trebui protejate împotriva insolvenței emitentului, cu o perioadă de valabilitate minimă de 12 luni și trebuie rambursate după cel puțin un an, dacă nu sunt răscumpărate. De asemenea, aceștia ar trebui să ofere pasagerilor o flexibilitate suficientă, ar trebui să permită pasagerilor să călătorească pe aceeași rută în aceleași condiții de serviciu sau călătorii să rezerve un contract de călătorie pachet cu același tip de servicii sau de o calitate echivalentă. De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea ca ele să fie transferate altor călători.

Măsuri pentru operatorii turistici: 

 • Asigurarea lichidității pentru întreprinderile turistice, în special IMM-urile, prin:
  • Flexibilitatea în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat care permit statelor membre să introducă scheme, precum scheme de garanție pentru bonuri și scheme de lichiditate suplimentare, pentru a sprijini companiile din sectoarele de transport și de călătorie și pentru a se asigura că cererile de rambursare cauzate de pandemia coronavirus sunt satisfăcute. Sistemele de bonuri pot fi aprobate de Comisie foarte rapid, la notificarea de către statul membru în cauză.
  • Finanțarea UE. UE continuă să ofere lichiditate imediată întreprinderilor afectate de criză prin intermediul Inițiativei pentru răspunsul la Coronavirus, sub gestionarea comună cu statele membre. În plus, Comisia a pus la dispoziție până la 8 miliarde de euro finanțare pentru 100.000 de întreprinderi mici afectate de criză, cu Fondul European de Investiții.
 • Economisirea locurilor de muncă cu scutire financiară de până la 100 de miliarde de euro din programul SURE. Programul SURE ajută statele membre să acopere costurile schemelor naționale de muncă pe timp scurt și a unor măsuri similare care să permită companiilor să păstreze locurile de muncă. De asemenea, Comisia sprijină parteneriatele dintre serviciile de angajare, partenerii sociali și companii pentru a facilita recalificarea, în special pentru lucrătorii sezonieri.
 • Conectarea cetățenilor la oferta turistică locală, prin prromovarea atracțiilor locale și a turismului și Europa ca destinație turistică sigură. Comisia va colabora cu statele membre pentru a promova un sistem de bonuri de patronaj în cadrul căruia clienții își pot sprijini hotelurile sau restaurantele preferate. De asemenea, Comisia va promova campanii de comunicare paneuropeană, care prezintă Europa ca destinație turistică numărul unu.

Pentru a completa măsurile pe termen scurt, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru promovarea turismului durabil, în conformitate cu Acordul Verde European și pentru a încuraja o transformare digitală a serviciilor turistice pentru a oferi mai multe opțiuni, o mai bună alocare a resurselor și noi modalități de gestionare a călătoriilor. si fluxurile turistice.

Comisia va organiza o convenție turistică europeană cu instituțiile UE, industria, regiunile, orașele și alte părți interesate pentru a construi în comun viitorul unui ecosistem turistic european durabil, inovator și rezistent – „Agenda europeană pentru turism 2050”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here