“Privatul” rămâne mult în urma “statului” la nivel de salarizare

Câştigul salarial mediu net pe economie a scăzut în februarie faţă de ianuarie în sectorul privat, în vreme ce în sectorul public creşterea este nemai­întâl­nită din 2008 încoace.

Câştigul salarial mediu net pe economie a fost în februarie de 2.236 de lei, faţă de 2.300 de lei în ianuarie. Dar scăderea de 2,8% este cauzată de sectorul privat, în vre­me ce în sectorul public salariile au conti­nuat să crească. Pe ansamblul eco­nomiei, dacă în ianuarie 2017 faţă de ianuarie 2016 creşterea veniturilor salariale nete a fost de 18,4%, în februarie faţă de februarie 2016 creşterea s-a diminuat la 14,7%.

INS pune scăderea pe medie a veniturilor salariale în februarie faţă de ianuarie pe seama faptului că în această lună nu s-au mai acordat prime la nivelul celor de început de an. Se pare însă că este un efect al deciziei guvernului de a elimina plafonarea la 5 salarii medii a contribuţiei de sănătate, care a condus la diminuarea, în medie, a câştigurilor salariale nete în mediul privat, antrenând o scădere, pe medie, în întreaga economie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here