Primăria a trucat licitația pentru liniile de tramvai Iași – Dancu. Golănia, decontată din banii ieșenilor

@ Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă din cadrul Direcției Generale a Programului Operațional Regional (POR) a constatat că Primăria Iași a introdus condiții restrictive, favorabile unor firme, la licitația pentru reabilitarea liniilor de tramvai de pe traseul Iași – Dancu @ Primăria a fost sancționată, dar amenda este suportată din banii ieșenilor @ Valoarea sancțiunii aplicate este de 2.623.470,39 lei, reprezentând 5% din valoarea contractului de execuție încheiat de Primăria Municipiului Iași cu consorțiul de firme câștigător al licitației, SC Mari-Vila Com SRL – SC Conest SA @ Printre altele, la licitație, Primăria Iași a cerut ca managerul de proiect să dovedească cu un certificat faptul că cunoaște limba română @ „Prin documentația de atribuire s-au stabilit cerințe tehnice discriminatorii”, se arată în nota de constatare a neregulilor @ Mihai Chirica și funcționarii din subordine au contestat amenda în instanță @ Apărarea Primăriei este penibilă, Chirica susține că la mijloc este o conspirație, funcționarii din Ministerul Dezvoltării acționând în mod deliberat pentru a penaliza Primăria Iași

Primăria Municipiului Iași a fost sancționată de Autoritatea de Management din cadrul Programului Operațional Regional (POR) cu suma 2.623.470 lei. Sancțiunea reprezintă 5% din valoarea unui contract de lucrări publice pe care Primăria l-a atribuit cu încălcarea legislației achizițiilor publice. Primarul Mihai Chirica și funcționarii din subordine sunt acuzați că au introdus în caietul de sarcini condiții restrictive și discriminatorii care au îngrădit participarea la licitație a operatorilor economici. Mihai Chirica spune că nu este nimic în neregulă cu condițiile impuse prin caietul de sarcini și vede o conspirație împotriva Primăriei Municipiului Iași. Sub conducerea lui Chirica, mai toate proiectele cu finanțare europeană s-au implementat cu probleme grave, Primăria suferind corecții financiare de ordinul milioanelor de euro, bani pe care trebuie să-i suportăm din bugetul local, din cauza incompetenței crase a primarului și a funcționarilor din subordinea sa. Iar problema cea mai gravă este că Mihai Chirica și funcționarii din subordinea sa nu răspund pentru această practică de favorizare a anumitor firme care aduce grave prejudicii la bugetul local.

La sfârșitul anului trecut, Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă din cadrul Direcției Generale a Programului Operațional Regional (POR) emitea Nota de Neconformitate nr. 134524/03.11.2020 privind constatarea mai multor nereguli în derularea procedurii de achiziție a contractului de execuție de lucrări pentru proiectul „Reabilitarea infratsructurii de tramvai Iași-Dancu”. Valoarea sancțiunii aplicate este de 2.623.470,39 lei, reprezentând 5% din valoarea contractului de execuție încheiat de Primăria Municipiului Iași cu consorțiul de firme câștigător al licitației, SC Mari-Vila Com SRL – SC Conest SA.

Condiții ”piedică” pentru firmele participante

Serviciul Constatare Neregului și Antrifraudă a descoperit în caietul de sarcini al licitației pentru contractul de lucrări două condiții pe care le consideră restrictive și discriminatorii.

Prin documentația de atribuire s-au stabilit cerințe tehnice discriminatorii: prin caietul de sarcini s-a solicitat ca managerul de proiect să dețină studii superioare tehnice – construcții, iar prin anunțul de participare a fost solicitată experiența specifică de minim 3 ani în poziția de coordonator de proiect/contract concomitent cu participarea într-un contract/proiect de natură similară cu cea care face obiectul licitației.” – se arată în nota de constatare a neregulilor. Inspectorii Autorității de Management susțin că cerința este disproporționată în raport cu obiectul contractului, deoarece procedura se referă la atribuirea unui contract de execuție de lucrări și nu unul de servicii de consultanță în management. Cea de a doua „piedică” identificată în urma controlului se referă la obligativitatea ca managerul de proiect să aibă ca abilitate ”cunoașterea limbii române la un nivel C1 în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru limbi”.

Obstrucționarea competiției economice

Cumulate, cele două prevederi, au făcut imposibilă participarea unor operatori economici la această procedură, fiind astfel favorizate societățile care au mai lucrat cu Primăria Iași în proceduri/contracte similare. Obstrucționarea participării cât mai multor firme la procedurile de achiziții are ca rezultat final dispariția competiției economice și privează comunitatea de obținerea celui mai competitiv raport preț calitate pentru serviciile sau lucrările contractate. Autoritatea de Management a considerat că Primăria Municipiului Iași a încălcat prevederile art. 2 alineatul 2 lit. a) și b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, care prevede că principiile care trebuie să stea la baza atribuirii contractelor de achiziție publică sunt nediscriminarea și tratamentul egal. Totodată, prin impunerea acestor condiții în caietul de sarcini, Primăria a încălcat și prevederile art. 155 aln 6 din Legea 98/2016 care prevede faptul că ”Specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei concurenţe efective între operatorii economici”.

Delir în 35 de pagini

Primăria Municipiului Iași contestă în instanță nota de constatare. În cererea de chemare în judecată, care conține doar 35 de pagini(!), Primăria invocă atât faptul că documentul prin care au fost sancționați nu a fost transmis instituției în original decât pe 10 martie 2021. Istorisirea juriștilor Primăriei este pe alocuri confuză, iar unele informații se bat cap în cap. De pildă, Primăria susține că Ministerul Dezvoltării nu le-a comunicat nota de constatare a neregulilor nici în fizic și nici prin intermediul aplicației Mysmis. Juriștii spun că au aflat întâmplător de această corecție, abia la patru luni de la întocmirea documentului, atunci când au văzut că primul decont din fonduri europene a fost diminuat cu suma de 2,6 milioane lei. Câteva pagini mai târziu, absorbiți de ardoarea cu care înfierau îndrăzneala funcționarilor care l-au sancționat pe primarul Mihai Chichira, juriștii Primăriei au afirmat că de fapt nota de constatare a neregulilor le-a fost transmisă prin intermediul aplicației online Mysmis. Dar nici așa nu e valabilă, deoarece documentul avea doar semntările olografe, nu și semnătura electronică a celor care a încărcat notificarea în aplocație. Doisprezece pagini au fost consumate de juriști pentru a explica de ce nu e suficientă semntură olografă și că documentul transmis de Autoritatea de Management nu este valabil în lipsa semnăturii electronice. Iar cireașa de pe tort, juriștii au preluat discursul lui Chirica și susțin că la mijloc este o conspirație, funcționarii din Ministerul Dezvoltării acționând în mod deliberat pentru a penaliza Primăria Iași. Energii consumate inutil când fondul problemei este dacă Primăria a restricționat sau nu accesul la procedură prin intermediul acestor prevederi din caietul de sarcini. Chirica nu vede nicio problemă și consideră criticile și sancțiunea aplicată ca fiind abuzive.

Primăria Municipiului Iași a considerat că ofertantul câștigător trebuie să aibă cunoștințe de limba română pentru a îndeplini cerințele din contractul de lucrări sau deține un traducător autorizat de limba română pentru realizarea comunicării în cadrul contractului. O astfel de corecție nu se justifică deoarece nu a adus atingere în mod concret și efectiv bugetului Uniunii Europene. Condițiile impuse de Municipiul Iași în documentația de atribuire nu pot fi calificate drept discriminatorii sau restrictive având în vedere natura și complexitatea contractului.” se precizează în cererea de chemare în judecată.

Rareș Neamțu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here