Prefectura câștigă războiul cu Chirica. Primarul nu avea voie să-și delege atribuțiile pe urbanism

Reorganizarea serviciului de urbanism de la Primăria Iași a fost anulată de magistrații de la Tribunalul Iași. O dispoziție emisă de primarul Mihai Chirica în cursul anului trecut prin care delega din atribuții către viceprimari sau administratorul public a fost atacată de Prefectură și anulată în instanță. Chirica l-a acuzat pe prefectul Bogdan Cojocaru de blocarea activității din primărie, în vreme ce acesta a susținut că primarul a emis atribuțiile fără să respecte legea.

Primăria Iași a pierdut procesul cu Prefectura privind delegarea atribuțiilor către viceprimarii orașului pe linie de urbanism. Prefectura a atacat dispoziția emisă de primarul Mihai Chirica prin care acesta a delegat atribuțiile către alte persoane, printre care viceprimarul Daniel Juravle și Cezar Baciu, cel care între timp și-a pierdut mandatul. Mihai Chirica a emis dispoziția 187/8.03.2022 privind delegarea unor atribuții ale primarului municipiului Iași și stabilirea unor sarcini de serviciu pentru personalul din aparatul de specialitate.  Cu toate acestea, prefectul Bogdan Cojocaru a atacat actul administrativ în instanță, după ce a arătat că primarul nu își poate delega dreptul de semnătură.

Prefectura: ”A fost încălcată legea”

Prin respectiva dispoziție, Mihai Chirica stabilise că viceprimarii, administratorul public și alți trei funcționari ai instituției să semneze „în numele și pentru primar” acte urbanistice precum autorizații de construire, certificate de urbanism sau edificări de construcții.  În acțiune adepusă la instanță, Prefectura a arătat că au fost încălcate mai multe articole de lege.”Prin art.1-3, art.10 și art.13 din actul administrativ criticat nu sunt delegate atribuțiile ce îi sunt conferite de lege primarului, ci doar sunt desemnați domnii viceprimari și administratorul public să semneze ”în numele și pentru Primarul municipiului Iași” certificatele de urbanism, certificatele de atestare a edificării lucrărilor de construire și actele/documentele/înscrisurilor intocmite de unele compartimente din aparatul de specialitate al primarului. Dispozițiile art.157 alin.(1) si (2) din lege sunt clare, întrucât reglementează dreptul primarului de a delega atribuțiile sale anumitor subiecți, enumerând în mod distinct titularii actului de delegare și elementele esențiale ale dispoziției de delegare, sub sancțiunea nulității actului, în spiritul principiului constituțional al autonomiei locale”, se arată în acțiunea ajunsă la Tribunal.

”Aprecierea primarului conduce la nulitatea actului”

Juriștii Prefecturii au susținut că funcționarii delegați de primară să semneze documentele nu pot ”aprecia oportunitatea emiterii actului” respectiv. ”Față de prevederile legale invocate, delegarea atribuțiilor în condițiile art.157 din Codul administrativ nu include competența primarului de a emite acte administrative sau asimilate acestora, pentru că acestea nu ar putea fi investite cu formulă de autoritate printr-o altă semnătură decât cea a autorității executive – primarul, iar persoana delegată nu ar avea dreptul de a aprecia oportunitatea și necesitatea emiterii actului, aptitudine ce revine exclusiv primarului, ca autoritate executivă, acestea reprezentând condiții de validitate ale actelor administrative și ale celor asimilate. Neîndeplinirea condițiilor de validitate prevăzute de art.240, alin.1 – semnătura primarului și de art.240, alin.2 – dreptul exclusiv al primarului de apreciere asupra oportunității și necesității emiterii actului, conduce la nulitatea actului”, se mai arată în acțiunea depusă în instanță.

Tribunalul a anulat dispoziția primarului Mihai Chirica

Astfel, magistrații de la Tribunalul Iași au decis să anuleze dispoziția emisă de Mihai Chirica. Decizia poate fi însă atacată cu recurs.  ”Respinge, ca neîntemeiată, excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată, excepție invocată de pârâtul Juravle Daniel. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Prefectul Județului Iași în contradictoriu cu pârâții Primarul Municipiului Iași, Baciu Cezar Alexandru și Juravle Daniel. Anulează Dispozitia nr. 187/08.03.2022 emisă de Primarul Municipiului Iași. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Iași”, se arată în decizia magistraților.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here