Politică și politică (2)

Magda Ursache

Spuneam, în foiletonul precedent, că trăim vremuri eliptice de onoare. Timpul nu spală păcatele nimănui, însă  propagandiștii „ iepocii” istorice cred că se pot spăla pe mâini ca Pilat din Pont. Și le merge. La noi, acuzele de pact cu Puterea se fac pe sărite. G. Călinescu este desconsiderat (o fi Adrian Marino „criticul complet”, cum vrea să fie, dar Călinescu e criticul complex ; Istoria literaturii române de la origini până în prezent, de câte ori o recitesc, e tot mai bună),  chiar anatemizat pentru Puțină estetică socialistă, el, cel forțat la compromis. Oportuniștii condamnă oportunismul lui Călinescu;  lui i se face proces, nu lui Crohmălniceanu. Fostul său student, frate cu putintele Marcel Breazu, Vicu Mândra, care a contribuit la scoaterea Profesorului   de la catedră și la înlocuirea cu dentistul Vitner, a fost trecut, pe scurtătură, de la lector la profesor, într-o catedră importantă din UB, ca nedreptățit de Ceaușescu. Cât despre Crohmălniceanu, care a funcționat ca lampadofor, critic de direcție sub genocidarii Dej-Pauker-Teohari, a fost absolvit de orice vină, deși i-a terminat pe mulți. Oameni terminați de bacilul Croh? Blaga, Streinu, Vinea, Ion Barbu, Philippide, așadar o succesiune de repere culturale. Paul Cornea mărturisește că și-a fost propriul mentor. Altul n-a avut?

 

„…jertfa dumneaei, a Ninoșkăi Cassian”

 

Iată unde duce lipsa mentorului demn și curajos: la rătăciri ideologice devreme, opțiune benefică pentru  stânga la doar 16 ani, în folos propriu. Trecem ușor peste căderile în ispita diavolului roșu, ba îl și  felicităm pentru „desvrăjirea”de comunism. Ministru adjunct la Învățământ după 90, n-a intervenit când „cabala mediocrilor” din universitatea ieșeană l-a împins în moarte pe eminescologul Mihai Drăgan, profesor eminent de clasici. Și câte iude s-au arătat în Universitatea „Al. I.Cuza” după fărâmarea tabloului! Cei care abia făcuseră zid în jurul „stejarului” s-au repliat, netulburați de vreo culpă morală. Cât despre politrucii iașioți, au fost onorați cu diplome de excelență (ca D. Ignea, muncitorul tipograf care scotea în ani cincizeci un ziar al Canalului Morții) ori serbați la optzeci, cu fast, la Ateneu

Oricât m-ar suspecta unii și alții de afirmație suspectă, trebuie spus că infernul perioadei proletcultiste nu-i deloc egal cu cel ceaușist. Și Goga ar fi murit în închisorile staliniste. Și Iorga ar fi murit în pușcărie. Și Rebreanu ar fi fost trimis acolo pentru Gorila. Și Mircea Eliade, și Vintilă Horia, și Cioran, și Eugen Ionescu, și Ștefan Baciu, și Aron Cotruș, de Pamfil Șeicaru nu mai vorbesc, dacă nu s-ar fi salvat din starea de „prizonieri ai istoriei”. Sigur e că au avut o „tinerețe fără tinerețe”( Eliade, titlu de nuvelă ).

Scriitorii încarcerați, anchetați, arestați, agresați de regim pe motive politice, dar și deportați ori exilați n-au un monument nici azi. Cu câtă tristețe a mărturisit Ion Lazu că proiectul său de Memorial a căzut. Că nu vor avea numele înscrise pe un  monument al durerii V.Voiculescu, Sandu Tudor, Anton Golopenția, Vasile Militaru, D. Stăniloae, Steinhardt, Noica, Vasile Băncilă, A.Ciurunga,Traian Chelariu, I. Dezideriu Sîrbu, Crainic, Gyr, Vladimir Streinu, Caracostea, Caraion, Carandino, Ion Ioanid, A. Maniu, Romulus Dianu, Păstorel Teodoreanu, Al. Kalustian,Tonegaru, Dinu Pillat, Goma, Banu Rădulescu… Întreaga listă a  celor 403 scriitori, cam o treime dintre cei activi atunci, așa cum estimează Ion Lazu. Clama indeserto Ion Caraion : „Astea ne-au fost bunurile: / Ocna cu surghiunurile”.

Pandrea a trecut prin 14 pușcării. Pauker l-a trimis la Ocnele Mari pentru că a pledat pentru țărăniști, deși pledase și pentru evreii comuniști ilegaliști. Petru Manoliu, a ajuns în petice, în zdrețe și știm de ce a fost închis: reportajul despre cei 4300 de ofițeri polonezi uciși de sovietici în 1940, la Katyn, masacru pus pe seama nemților, l-a distrus. Și câte scuze nu se găsesc pentru cei „accidentați de istorie”, cum le spune Remus Valeriu Giorgioni. Ca Iorgu Iordan, Al. Graur, Ion Brad, Vianu chiar. Postsocialist, au fost mâncați de vii pentru un ipotetic pact cu puterea comunistă tocmai cei mai puțin compromiși. Cezar Petrescu, de pildă, pentru că a colaborat cu Mișa Novicov la scenariul Nepoții gornistului, în 1952. Avea 55 de ani când a fost stopat. Editor de-aș fi, m-aș fi lipsit să le tipăresc pe cele 3 grații ale Școlii de literatură, Maria Banuș, Nina Cassian,Veronica Porumbacu. Se vorbește de jertfa dumneaei, a Ninoșkăi Cassian, de disidența anticeaușistă..  Gheorghe Grigurcu o numește, pe dreptate, „opoziția caviar”. Membră UTC de la 16 ani, ilegalistă nerecunoscută. După debutul suprarealist (cu La scara1/1) a devenit, cum spuneam , horista lui Stalin, Pauker, Dej.Vai, și cum a atacat-o ideologic în „Scânteia” însuși Traian Șelmaru, tăietorul de capete neplecate! Totalitarismul lui Ceaușescu a deranjat-o de facto, deși lua premii după premii, încăleca paralele după paralele, dar paralele nu mai erau atât de multe ca pe timpul lui Dej. A ales să se autoexileze în SUA, lăsându-și biblioteca în podul lui Gogu Rădulescu.

 

„Cerința trendului? Să fie combătută literatura națională,cu amprentă etnică”

 

Se cere socoteală înaintașilor naționaliști ortodocși ca Voiculescu, Gyr, Crainic, Stăniloae.  Crainic e certat pentru că s-a prăbușit moral de foame, l-a prăbușit înfometarea, în pușcărie ; nu și cei care și-au umplut fălcile de hârciogi la Gospodăria de Partid, cu foame pantagruelică de avantaje.

Vinea, Crainic, Gyr, Al.Rosetti au fost acuzați că au colaborat la „Glasul Patriei” (ziar tipărit între  1955-1972), nu și cei care cereau moarte în „Orizont”, revista publicând o listă a „morților la 23 August”, în frunte cu Mircea Eliade. Au fost defăimați ca „racolați” Vinea (1962-72), Gyr (63-72), Crainic(62—72), adică tocmai cei care n-au avut niciun încotro față de Chișinevschi-Răutu-Moraru -Șelmaru, Ali Ștefănescu, Silvian Iosifescu. Părintele Stăniloae ( nume ortografiat  de o cercetătoare vajnică Stăniloaie) a fost și el considerat un „racolat” de organul Comitetului român pentru repatriați. N-a fost nimeni repatriat, exilații știau cum stă treaba, iar ziarul  era difuzat  doar peste hotare, nu și în țară. Vă reamintesc că, din72, „Tribuna României” preluase „Glasul patriei”.A fost una dintre cele mai atacate publicații, nu „Lupta de clasă”, nu „Tânărul comunist”, nu „Convingeri comuniste”. Cerința trendului? Să fie combătută literatura națională,cu amprentă etnică, în paralel cu acțiunile repetate ale celor atinși de historical correctness, țintiți să- i compromită pe   „oamenii națiunii”. Cât despre TV! Un invitat susținea că n-a auzit de Sandu Tudor. Aici s-a ajuns. Oare consilierii miniștrilor Învățământului ca Golu, Hărdău, Adomniței, Funeriu,  Boc, Pop, Curaj, Pricopie, Anisie  (unii sunt și critici literari)  n-or avea nimic de spus?

Țapul ispășitor pentru protocronism a fost cărturarul Edgar Papu. Ceaușismul a încercat să dea acestei utopii diavolești, ținta ei  primă fiind de-sacralizarea, o marcă (sau mască?) identitară și a apărut monstrul: așa-zisul național-comunism. Nu Papu e vinovat pentru că a vrut să arate Occidentului câteva sincronizări ale noastre și –de ce nu?- câteva elemente protocrone.Vorba altui ministru de Interne,  Dejeu,  luptător în defileu, din toamna lui  ’97: „I-am tratat corespunzător cu gaze”. Așa a fost tratat Edgar Papu: aproape „lichidat” în pușcărie  comunistă (a fost condamnat la  8 ani închisoare corecțională pentru uneltiri contra regimului, i s-a redus pedeapsa la 4 și a ieșit din „pension” în 1964),  ca să fie distrus sub regimul  postcomunist.

 

„Halal revoluție, halal reformă!”

 

Clovnii patriotarzi, nu, n-au suferit, ba chiar s-au reprofilat ca democrați. Chiar și poezii proceaușiste au fost re-folosite, înlocuindu-se Ceaușescu Nicolae cu Ștefan cel Mare și coana Lenuța cu Ecaterina Teodoroiu. Țuțea a tras atenția de-a surda asupra tarelor democratice. În numele libertății cuvântului, au fost lăsați să-și albească biografiile și Sorin Toma, care l-a zvârlit din literatură pe Arghezi ca „putrefact”, și cei doi Pauli( Apostol, călăul lui Blaga și Țugui, aprigul șef al Secției Cultură din CC/PMR), și Nestor Ignat… Câți autori morali ai distrugerii culturii nu ies la rampă să se justifice! Nerușinarea e trăsătură primă a „democrației originale” cu față brucană.

Mai țineți minte lozinca „Fără penali în familie”? Aș modifica-o: Fără Kominterniști în familie. Nepoții lui Leonte Răutu vorbesc de „ieșirea din grotele comunismului”, unde ne-au băgat tătânii lor, folosind formula ocupație sovietică+minciună ideologică. Nepotul Ghizelei Vass, dura Ghizela, Tudor Olteanu,a ajuns președintele Camerei Deputaților. Pe tot soiul de canale, dar și la TV publică, își dau cu presupusul politologi cu origine sănătoasă, de propagandiști vajnici. Dacă tatăl a fost politruc, fiul e politolog. I-aș fi lăsat pe dinafara politicii, a talk-show-urilor etc., pe cei care au predat cu zel socialism științific. Măcar atât. Și cât ne-au chinuit cu demagogia lor stupidă, ca apoi, după alegeri libere, să urce în Parlament! Nu l-aș fi numit ca raportor- șef contra comunismului pe fiul unui kominternist, al cărui genitor lupta în primă linie, la Editura PRM devenită Politică, mână-n mână, nedistanțat de Jack Podoleanu (cumnatul bunicuței Ghizela Vass),Grigore Naum (general de Securitate), Valter Roman, D. Ghișe. Ilka Melinescu- Wasserman, Florica Mezincescu, Al. Șiperco.Cu toții puși pe făurirea „omului nou” și pe „reeducarea” celui vechi.  

Nu, nu m-am așteptat ca scriitorul să devină, după ’89, Char D’Assault,  car de luptă. Și în pre, și în comunism, profesia de slujnicar al Puterii a fost rentabilă. I.D. Sîrbu își amintește că la avizierul Facultății de Filosofie clujene a apărut înștiințarea că se  desface contractul de muncă lui Blaga, lui D.D.Roșca, lui Liviu Rusu și asistentului său, Ion Dezideriu Sîrbu. Nu s-a opus nimeni, n-a protestat nimeni. Nici când Mircea Florian, ghid moral, elev al lui Maiorescu, primus inter pares, primul între egali, a fost scos cu articole „demascatoare” din Facultatea de Filosofie.Arestat în 52, nejudecat vreme de jumătate de an pentru că aderase în’44 la partidul lui Titel – Petrescu, dar refuzase  să rămână acolo la unirea PSD cu PCR. După eliberare, n- a mai fost decât colaborator extern la Institutul de Filozofie. În ultimii săi ani, a tradus Aristotel  și s-a stins.

De ce-ar fi fost altfel în postcomunism? S-a spus întâi că  bine era  să nu fi publicat nimeni nimic sub regim comunist.Toți, în bloc, să fi refuzat. Poveste! S-ar fi confirmat că România e o Siberie a spiritului, o terradeserta. S-a spus că nici un compromis nu e acceptabil în cultură, ca repede să se facă teoria compromisului acceptabil, a vinei colective (Kollektivschuld), ceea ce scuză orice. Când scriitorul a scăpat de sclavia ideologică a congreselor și plenarelor și s-a simțit amenințat de cea economică (financiară), și-a zis că el nu luptă contra guvernului sau că n-are cu cine lupta. Doi importanți scriitori (nu-i mai numesc, m-aș repeta) au dat fuga la Frankfurt, în octombrie 96, la lansarea extrem de costisitoare a cărții lui Ion Iliescu, Revoluție și reformă. Halal revoluție, halal reformă!

 

Decalog pentru românul secolului XXI

 

Soros a apărut ca un Moș Crăciun de vară;  la moșii de vară se  dă de pomană. Adrian Năstase a concurat și el cu milionul său, pentru a intra  în grația scriitorilor români. N-a reușit ca Băsescu, multimedaliatorul, Henric al V-lea pentru Volodea. Medaliile le iau scribi din curtea partidelor, muncitorul Vasile Paraschiv le refuză!

Ubi bene, ibi …partidul! Și nu le-a mers bine atâtor „cocoși roșii”, „paznici de far”? Lui Mihnea Gheorghiu, după ce a scris despre patetica dramaturgie sovietică și „pateticul fericirii” exprimat în/de ea? Sau lui Jebeleanu, salutând „cultura eliberată din gheare de asupritori”?

Suntem creaturi materiale, ce să facem, bieții de noi? „Pauv’intello! Tant qu’intellectuel fut seuelment un adjectif, tout allais bien. Mais cela se gâta lorsqu’il se substantiva”, nota -eheu!- în 2012, într-un „Magazine Litteraires”, Alain Rey.

Pentru mulți dintre premierii noștri, patriotismul ar fi obosit, patrioții ridicoli și involuați, iar soluția națională ar fi epuizată. N-ar exista alta decât  cea individuală, cum declara premierul scurt care a cedat Ungariei moștenirea  Gojdu, ca ministru de Externe. Independență în politică? Aiasta nu se poate! .

À rebours cu cei care declară toxică „matca etnică”, scriitorul timișorean Ion Marin Almăjan  încheie cartea sa de publicistică, intitulată provocator  România cu pistolulla tâmplă, cu un Decalog pentru românul secolului XXI . Nu-l pot cita în întregime (p.p. 200-201), ca să nu depășesc numărul obligatoriu de semne, dar și ca să fie ușor de reținut de cei care se gândesc mereu și mereu nu la noi, ci la „Ioropa” cea cu ochii ațintiți asupră-ne, cum constata un personaj al lui Nenea Iancu. Cam hulpavă„ Ioropa” asta!

Așadar :

1. Să-ți iubești țara, ca pe tatăl și pe mama ta.

2. Să-ți iubești neamul (…)

3. Să-ți iubești înaintașii (…)

4.Să nu-ți hulești țara(…)

5.Să aperi demnitatea, bunul renume, faima României împotriva tuturor denigratorilor ei, de orice neam ar fi, din orice țară și de pe orice continent.

6.Să faci tot ce-ți stă în puteri ca inteligența ta, știința, pregătirea profesională să aducă foloase interesului și binelui țării tale, României.

7. Să nu furi din avutul țării(…)

8. Să nu tolerezi pe trădători(…)

9. Să nu îngădui îngenunchierea țării(…)

10. Să nu pui țara la mezat.

Acest Decalog ar trebui respectat de toți oamenii politici, fără discriminare. Ca să nu-i întrebăm cât timp vor mai abuza de răbdarea noastră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here