PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Subinvestiția I.2.A ” Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”

Numele proiectului de investiție „INFIINTAREA DE PEPINIERA SILVICA SI ACHIZITII
DE UTILAJE”

Numele beneficiarului: OLMA SRL, cod de identificare fiscală 1941442, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J22/1203/1991, cu sediul în sat Baltati, județ Iasi.
Cod proiect: C2I2A0123000074

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunătăţirea rezilienţei şi a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin producerea şi utilizarea unor puieţi forestieri , în asortimentul de speciişi ecotipuri adaptate la condiţiile climatice viitoare modelate pentru România , care este în conformitate cu Strategia naţională forestieră. Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea capacităţii de producţie a materialelor forestiere de reproducere prin dotarea cu utilaje noi si performante , necesare in exploatarea pepinierei , si prin aplicarea unor tehnologii şi metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Urmărindu-se în ultimii ani ofertele de material forestier de reproducere existe pe piața românească, sa observat deficit de aprovizionare a șantierelor de împăduriri cu anumite asortimente de specii lemnoase, mai dificil de produs în condiții obișnuite, fără o bună pregătire a terenului și solului, fără o fertilizare corespunzătoare și fără dezvoltarea unui sistem de irigare care să asigure tinerelor plantule necesarul de apă pentru o dezvoltare viguroasă, în așa fel încât să realizeze dimensiunile minime cerute de standarele în vigoare într-un ciclu de producție cât mai scurt.

Prin studierea nișei de piață în care s-ar putea reuși în activitatea de obținere a materialului forestier de reproducere, compania s-a orientat pentru început în a-și canaliza eforturile pentru obținerea puieților forestieri de: Nuc comun (Juglans regia), Cires salbatic (Prunus avium), Mar (Malus sylvestris) si Par salbatic (Pirus pyraster)

Valoarea totală a proiectului a proiectului, inclusiv finanțarea:
Valoarea totală: 1.927.692,57 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 192.769,26 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 06.06.2024 – 30.09.2024.

Informații suplimentare se pot obține la:

Persoana de contact: Mihai Ovidiu Hlihor,
E-mail: hlihor_ovidiu@yahoo.com
Telefon: 40 767 806 245
”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
”PNRR: Fonduri pentru Ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here