Parchetul General: Sporurile reprezintă maxim 30% din indemnizaţia de încadrare

În contextul dezbaterilor privind sporurile acordate angajaților din Ministerul Public, Parchetul general susține că procurorii beneficiază, conform legii, de trei sporuri: pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi pentru păstrarea confidenţialităţii,se arată într-un comunicat de presă.

În comunicat se precizează că aceste sporuri reprezintă maxim 30% din indemnizaţia de încadrare.

“Ca urmare a interesului manifestat de mass-media privind cuantumul sporurilor aplicate angajaților din cadrul Ministerului Public, în contextul dezbaterilor publice pe această temă, Biroul de informare și relații publice este abilitat să facă următoarele precizări:

Potrivit art. 4 și 5 din Anexa V, capitolul VIII din Legea nr. 153/2017, sporurile de care beneficiază procurorii și personalul auxiliar de specialitate sunt:

spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat;

spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%aplicat la salariul de bază;

spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5% aplicat la salariul de bază.

Totodată, art. 25 alin. (1) din aceeași lege prevede: ”Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.”

În consecință, sporurile de maxim 45% prevăzute de Legea nr. 153/2017 nu au fost acordate, cuantumul sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi al sporului de confidenţialitate, precum și cuantumul sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, transformate în procente, reprezintă maxim 30% din indemnizația de încadrare, pentru procurori, personalul asimilat și personalul auxiliar de specialitate, fiind menținute la nivelul valoric din anul 2018 prin reglementări legale succesive.

Celelalte categorii de personal (funcționari publici, personal contractual, personal conex) beneficiază de un sigur cuantum pentru condiții de muncă periculoase reprezentând maxim 15% din salariul de bază.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here