O mare companie din România acuză Direcția Regională de Drumuri Iași că a trucat o licitație. 12.000.000 de lei, potul cel mare

@ Unul dintre cei mai mari producători de piatră concasată din România acuză Direcția Regională de Drumuri că a favorizat o firmă din Miroslava la o licitație cu un pot de 12.000.000 de lei @ Firma câștigătoare nu deține nicio carieră de exploatare, fiind doar un intermediar între producător și beneficiarul final @ Calcarul SA Pojorâta susține că firma Euromax Company SA din Miroslava trebuia descalificată, în vreme ce comisia de licitație a desemnat-o drept câștigătoare @ La fel ca și Calcarul SA, firma din Miroslava este abonată la contracte cu CNAIR și instituțiile subordonate @ Reprezentanții societății sucevene au inventariat nu mai puțin de 8 nereguli la oferta tehnică și financiară a companiei ieșene și solicită instanțelor de judecată să oblige DRDP la anularea deciziei de adjudecare și reluarea procedurii din faza evaluării ofertelor

Unul dintre cei mai mari producători de piatră concasată din România lansează acuzații grave la adresa unei instituții de stat. O licitație cu o valoare inițială estimată la peste 12 milioane de lei fără TVA este suspectată de a fi fost regizată. Societatea Calcarul Pojorîta acuză Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași de atribuirea unui lot din cadrul procedurii către o firmă care nu îndeplinește condițiile tehnice menționate în caietul de sarcini. Firma care a pierdut licitația a întocmit un „rechizitoriu” în opt puncte în care enumeră tot atâtea erori comise de reprezentanții DRDP Iași care au decis atribuirea contractului. Societatea care a umflat potul este din Miroslava și îi are ca asociați pe soții Marinela și Laurențiu Axinte. Firma Euromax Company a avut în trecut și alte contracte cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau regionale din cadrul companiei, însă pe valori mult mai mici.

Acuzații de partizanat

La finele lunii februarie, DRDP Iași a lansat în SICAP procedura de licitație deschisă pentru achiziția de agregate concasate de carieră cu o valoare estimată de 12.035.000 lei+TVA. Achiziția a fost împărțită pe trei loturi, astfel: lotul 1 – nisip de concasaj 0-4 mm estimat la 2,61 milioane lei, lotul 2 – cribluri 4-8 mm și 8-16 mm estimat la 5.945.000 lei, lotul 3- cribluri 16-22,4 mm estimat la 3,48 milioane lei. La 9 luni de la lansarea procedurii, comisia de licitație a decis anularea licitației pentru lotul nr. 3 și atribuirea loturilor 1 și 2 către firma Euromax Company SRL din Miroslava pentru suma totală de 6.623.000 lei +TVA, cu 25% sub prețul estimat de DRDP.

Decizia comisiei de licitație a fost contestată de unul dintre competitorii din cadrul procedurii, SC Calcarul SA Pojorâta, pe motiv că oferta Euromax este neconformă, iar operatorul trebuia descalificat. Reprezentanții societății sucevene au inventariat nu mai puțin de 8 nereguli la oferta tehnică și financiară a companiei ieșene și solicită instanțelor de judecată să oblige DRDP la anularea deciziei de adjudecare și reluarea procedurii din faza evaluării ofertelor. Reprezentanții Calcarul SA atrag atenția asupra atitudinii suspecte a membrilor comisiei de licitație care s-au făcut că nu observă neîndeplinirea condițiilor din caietul de sarcini de către ofertantul declarat câștigător.

Nu pot furniza cantitatea din contract

Conform documentației publicate în SICAP, pentru lotul 2 al procedurii trebuie asigurată furnizarea unei cantități totale de 41.000 de tone de sort concasat într-o perioadă contractuală de 24 de luni. Companiile participante trebuiau să dovedească cu documente capacitatea de a susține furnizarea întregii cantități menționate pe parcursul celor 2 ani contractuali. Firma câștigătoare nu deține nicio carieră de exploatare, fiind doar un intermediar între producător și beneficiarul final. Pentru a-și dovedi capacitatea de a îndeplini contractul, Euromax a prezentat în cadrul licitației un contract încheiat cu gigantul Heidelberg. Numai că, reprezentanții Calcarul SA susțin că documentul prezentat demonstrează tocmai neîndeplinirea condițiilor din caietul de sarcini. Mai precis, prin contract, Heidelberg se angajează să furnizeze doar 10.000 de tone de cribluri, contractul fiind valabil doar 1 an de zile, ceea ce ar însemna că Euromax nu a putut dovedi capacitatea de a duce la îndeplinire contractul.

Lipsesc documente esențiale

DRDP Iași este acuzată că a declarat câștigător al unui contract de 1 milion de euro un ofertant care nu îndeplinea cerințele din caietul de sarcini. Firma câștigătoare, Euromax Company, nu a prezentat la licitație, nici la data depunerii ofertei și nici ulterior când i-au fost solicitate clarificări, mai multe documente esențiale. Contestatarul licitației, Calcarul SA susține că Euromax nu a făcut dovada existenței certificatului de conformitate în termen de valabilitate, a atestatului stației de concasare de la Iglicioara, a licenței de exploatare, a buletinelor de încercări și a studiului mineralogo-petrografic pentru sorturile ce urmează a fi livrate.

Deși în caietul de sarcini la capitolul 3, subcapitolul 3.4.1 se solicită studiu mineralogo-petrografic, acest document nu se regăsește în oferta tehnică a ofertantului câștigător Euromax Company. Nu au fost prezentate dovezi legate de compoziția mineralogică a rocii exploatate în carieră din care să rezulte satisfacerea cerințelor exprese ale DRDP.” spune administratorul Calcarul SA.

Hocus-pocus cu licența

Contestatarul licitației spune că nu a fost prezentată licența de exploatare, ci doar un aviz/permis de exploatare eliberat Compartimentul Inspecției Teritoriale Constanța la programul de exploatare pentru 2021 pentru cariera Iglicioara – Tulcea. Avizul de exploatare prezentat este valabil doar sub condiția suspensivă de respectare a planului de producție care a stat la baza obținerii dreptului de exploatare. Reprezentanții societății Calcarul au descoperit că planul de producție al companiei Heidelberg, pe baza căruia s-a eliberat avizul de exploatare, nu include producerea sorturilor 4-8 mm și 8-16 mm. Iar de aici se intră într-un cerc vicios. Dacă Heidelberg respectă planul de producție înseamnă că nu-i poate furniza firmei Euromax sorturile necesare spre a fi livrate către DRDP Iași. Dacă Heidelberg produce sorturile 4-8 mm și 8-16 mm își pierde automat avizul de exploatare, ceea ce echivalează cu livrarea de produse fără documente legale. Oricum s-ar întâmpla, concluzia este una singură: Euromax Company nu a dovedit că poate livra produsele dintr-o sursă legală, cu licență de exploatare valabilă, ceea ce contravine condițiilor din caietul de sarcini. Iar acest lucru a fost trecut cu vederea de către membrii comisiei de licitație.

Nu poate justifica prețul

Oferta financiară a Euromax este suspectată că nu este reală. Cei de la Calcarul SA au analizat prețul ofertat în licitație și modul cum acesta a fost construit și au tras concluzia că nu este unul real. Potrivit analizei realizate, Euromax a subevaluat costul cu forța de muncă necesară transportului de la cariera din Tulcea până în baza de la Iași. Totodată, cei de la Calcarul afirmă că prețul de achiziție a sorturilor în carieră declarat de Euromax este mult sub cel real, care include redevențele și costurile de exploatare și pentru dubla concasare a rocilor extrase. Firma care a pierdut licitația acuză DRDP că în ciuda acestor lipsuri evidente, a declarat câștigătoare o ofertă neconformă. În ciuda clarificărilor solicitate, răspunsurile venite de la Euromax nu au lămurit situația, iar DRDP a atribuit în mod suspect contractul firmei din Miroslava.

Considerăm că clarificările transmise de Euromax Company sunt neconcludente în raport cu ceea ce a solicitat comisia de evaluare. Prin fundamentarea prețului costului de livrare prezentat de Euromax, acesta nu poate demonstra că poate realiza transportul din cariera Iglicioara în baza DRDP la un tarif de 115/lei/tonă. Față de cele expuse, oferta Euromax trebuia declarată neconformă, fiind o lipsă de acuratețe și claritate între natura și conținutul solicitărilor de clarificări și răspunsul ofertantului Euromax.” precizează reprezentanții Calcarul SA.

 

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here