O afacere la care nici Mafia Imobiliară nu a visat: autorizație ilegală pe terenul statului. Contractul de concesiune, un șmen mascat

@ O golănie imobiliară la puterea a doua – așa poate fi descrisă afacerea imobiliară pusă la cale de primarul PSD al comunei Ciurea, Cătălin Lupu, și o firmă de casă, abonată la contractele instituției @ Miza: un teren din coasta Iașului numai bun pentru o pensiune și o sală de evenimente @ Primarul nu doar că a concesionat ilegal firmei BNB Prest Serv SRL un teren, ci a și emis în afara legii autorizația de construire @ Firma administrată de Constantin Bejenaru a concesionat în octombrie 2019 prin licitație publică 5.000 mp de teren de la Primăria Ciurea cu doar 6.000 lei pe an, adică 0,1 lei/mp/lună @ Însă, după doar o săptămână, fără organizarea unei noi proceduri, primarul Cătălin Lupu concesionează încă 2.000 mp de teren aceleiași firme printr-un simplu act adițional @ Motivul este unul ireal: după organizarea licitației, și-au dat seama că PUG-ul nu permite ridicarea complexului turistic pe o suprafață atât de mică de teren @ Același primar Lupu servește la foc automat firmei BNB Prest Serv SRL certificatul de urbanism și autorizația de construire @ Ambele documente au fost eliberate în ziua depunerii cererilor!!! @ A doua lovitură: certificatul de urbanism și autorizația au fost emise ilegal @ Constatarea a fost făcută de Inspectoratul de Stat în Construcții, care a înaintat raportul Prefecturii Iași @ Însă, prefectul Bogdan Cojocaru, coleg de partid cu primarul Cătălin Lupu, a ținut actele în sertar timp de două luni de zile, până să ceară în instanță anularea acestora

Pe 31 octombrie 2019, comuna Ciurea a organizat o licitație publică pentru concesionarea unei suprafete de 5.000 mp, în satul Curaturi, pentru realizarea unei investiții în agroturism. Procedura a fost adjudecată de către societatea BNB Prest Serv SRL, o companie abonată la lucrările pe bani publici din comuna Ciurea. Contractul de concesiune a fost încheiat pe 6 noiembrie 2019, pentru o perioadă de 49 de ani. Valoarea anuală a concesiunii a fost stabilită la suma de 6.000 lei pe an, ceea ce reprezintă un preț de 0,1 lei/mp/lună!!! Însă asta nu e tot. Două zile mai târziu, primarul comunei Ciurea, Cătătlin Lupu, comite una dintre cele mai mari ilegalități din această speță. Pe 8 noiembrie, între Comuna Ciurea, prin primar Cătălin Lupu, și BNB Prest Serv, prin administrator Constantin Bejenaru, se încheie actul adițional nr. 1 prin care se majorează suprafața concesionată cu încă 2.000 mp.

Explicația părților pentru această ilegalitate este uluitoare. Începând cu data întocmirii prezentului act adițional, ca urmare a cererii formulate de către concesionar, motivat de faptul că pentru realizarea investiției pe suprafața de 5.000 mp tgeren trebuie respectate normele impuse prin Regulamentul Local de Urbanism (POT și CUT), însă așa cum se prezintă proiectul imobilului ce urmează a fi realizat, se încalcă aceste prevederi. Ținând cont de faptul că beneficiarul este deținătorul unei suprafețe de teren și coraborat cu faptul că terenul învecinat cu acesta este liber de sarcini, cu acceptul concedentului se procedează la mărirea suprefeței concesionate anterior cu încă 2.000 mp” – se precizează în preambulul actului adițional.

De ce ilegal? Pentru că o autoritate publică poate concesiona bunurile doar în temeiul unei licitații publice și doar după ce Consiliul Local a aprobat în prelabil această procedură și modul de desfășurare, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul de față! În al doilea rând, pentru că motivația încheierii actului adițional nu are susținere în realitate, fiind o minciună care maschează înțelegeri netransparente între primarul Lupu și firma care a concesionat terenul.

ISC a descoperit ilegalitățile, Prefectul a dosit raportul

În martie 2020, BNB Prest Serv depune o solicitare pentru emiterea unui certificat de urbanism în vederea construirii unei pensiuni agroturistice, a unei săli de evenimente, a unui totem publicitar, a branșamentelor la utilități și împrejmuirea proprietății. Documentul îi este eliberat pe loc de către Pirimăria Ciurea. Pe 19 noiembrie 2020 este eliberată și autorizația de construire nr. 174. La fel ca și certificatul de urbanism, autorizația a fost eliberată în aceeași zi în care BNB a depus cererea la Primăria Ciurea! În urma unor sesizări trimise către Prefectură și Inspectoratul de Stat în Construcții, cei din urmă au efectuat verificări cu privire la legalitatea emiterii de către Primăria Ciurea a autorizației de construire pentru BNB Pres Serv SRL. În ianuarie 2022, ISC a verificat întreaga documentație, iar la începutul lunii februarie a fost emis raportul care constata mai multe încîlcări ale legislației. ISC a cerut Prefecturii să înceapă demersurile pentru anularea în instanță a autorizației și a certificatului de urbanism emise pentru BNB Prest Serv. Timp de aproape două luni prefectul Bogdan Cojocaru, care este în același timp și secretar general al PSD Iași, a blocat sesizarea ISC care scotea la iveală ilegalitățile unui primar cu care este coleg de partid. La sfârșitul lunii martie Prefectura a fost însă nevoită să sesizeze Tribunalul Iași, cerând anularea documentelor eliberate cu încălcarea legii.

Au falsificat încadrarea din PUG

Raportul ISC punctează mai multe încălcări ale legislației comise de către Primăria Ciurea în procesul de autorizare a pensiunii BNB. Primarul Cătălin Lupu și funcționarii din subordinea sa au atestat in fals că terenul concesionat se încadrează într-o zonă care permite autorizarea directă, în realitate fiind necesară elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal. De altfel, ISC susține că toată procedura de autorizare este viciată, Primăria nesolicitând mai multe avize, acorduri și studii necesare prevăzute în lege. ”Emiterea Certificatului de Urbanism s-a efectuat în lipsa unui extras de carte funciară și a unui plan cadastral actualizat la zi. Astfel, nu s-a putut verifica statutul juridic, existenaț unor sarcini sau a altor natații la cartea funciară a imobilului. Regimul tehnic al imobilului este eronat, încadrarea amplasamentului fiind efectuată într-un alt UTR decât cel prevăzut prin PUG (se menționează UTR A1 – zonă agro-industrială, dar amplasamentul se află în UTR LI 3 – zonă de locuit, prin care se impunea realizarea și aprobarea unui PUZ în prealabil). Amplasamnetul nu avea posibilitatea de construire prin autorizare directă, ci doar în urma elaborării unui PUZ. Nu s-au solicitat o serie de avize tehnice și acorduri obligatorii și nu s-au solicitat condițiile specifice de autorizare a lucrărilor de branșamente sau a elementelor de publicitate. Nu s-a solicitat studiu de stabilitate versant și fără verificarea tehnică AF. Menționăm totodată faptul că emiterea autorizației de construire nr 174/2020 a constituit o situație de autorizare directă, pentru amplasament nefiind elaborată o documentație urbanistică de tip PUZ sau PUD, suplimentară față de PUG. Acest fapt constituie o încălcare a prevederilor Regulamentului Local de Urbanism al PUG Comuna Ciurea, conform căruia amplasamentul este situat în subzona LI3 – subzonă locuințe individuale și funcțiuni complementare acesteia, realizabile pe bază de Plan Urbanistic Zonal.” se menționează în raportul ISC.

Lupu: Totul e legal

Primarul Cătălin Lupu susține că raportul întocmit de ISC este nelegal. Primăria Ciurea alege să dea câteva exemple în care inspectorii ISC ar fi în eroare, dar nu răspunde tuturor capetelor de acuzare. Cătălin Lupu susține că în satul Curaturi nu există rețea de canalizare prin urmare nu se putea solicita obținerea unui astfel de aviz. În același timp, terenul pentru care s-a eliberat autorizația se învecinează doar cu terenul comunei, prin urmare nu ar fi fost necesar avizul vecinilor. Totodată, Lupu spune că prin contractul de concesiune nu s-a prevăzut obligația obținerii avizelor pentru branșamente la emiterea autorizației de construire. În schimb primarul nu vorbește nimic despre atestarea în fals a altor date privind regimul construibil stabilit prin PUG pentru parcela respectivă de teren și nici despre lipsa studiilor privind stabilitatea versantului, a calcului eenergetic al clădirii proiectate, studiul privind energiile alternative sau alte acorduri și avize nesolicitate firmei BNB.”Atât certificatul de urbanism cât și autorizația de construire au fost emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În sat Curaturi nu există rețea de canalizare, astfel încât nu este necesară prezentarea unui aviz (de altfel, fiind imposibil de obținut un astfel de aviz în condițiile în care nu există canalizare în zonă, deci nici deținător de rețea). Prin contractul de concesiune nu a fost stabilită în sarcina concedentului obligația de a obține avizele necesare pentru branșamente la emiterea autorizației de construire. Mai mult, nici legislația în vigoare nu prevede acest lucru. Nici unul dintre motivele invocate de către Prefectura Iași în acțiunea prin care solicită constatarea nulității absolute a autorizației de construire și acertificatului de urbanism nu constitue temei legal pentru anularea acestor acte, acestea fiind emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare.” susține Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea.

Rareș Neamțu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here